fbpx

Šarec kot premier “ni vestno ravnal v službi”

Marjan Šarec (Foto: STA)

Vlada je 5. maja objavila težko pričakovano Poročilo o stanju, zalogah in naročilih osebne zaščitne ter kritične medicinske opreme ob razglasitvi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) ter nabavah, ki so omogočile Sloveniji uspešen spopad z njo. Poročilo je potrdila dan pred tem na seji vlade.

Vlada pod vodstvom Janeza Janše tako v zelo podrobnem poročilu (na kar 85 straneh) prejšnjemu predsedniku vlade Marjanu Šarcu očita prepočasno odzivanje na prihajajočo nevarnost epidemije in mu pripisuje krivdo za razširitev virusa v Slovenijo. Dokument, ki je sestavljen iz poročil šestih ministrstev − ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, za obrambo, za zdravje, za zunanje zadeve, za pravosodje in za notranje zadeve −, prinaša celoten pregled stanja zalog in nabav osebne zaščitne opreme ob razglasitvi epidemije.

Prepočasen in neustrezen odziv Šarčeve vlade
Kot piše v poročilu, je Slovenija 12. marca razglasila epidemijo COVID-19. Ogroženo je bilo zdravje in življenje ljudi. Obstajala je realna možnost, da v zelo kratkem času zboli veliko število ljudi, kar bi imelo velike socialne, varnostne in ekonomske posledice. V izrednih okoliščinah je bilo treba storiti vse, da se širjenje virusa upočasni. Delovanje v takih razmerah je bilo izjemno zahtevno in nepredvidljivo. Formalno je bil izdelan Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije gripe oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh iz leta 2016, a velika težava in pomanjkljivost načrta je bila, da ni predvideval izvedbenih aktov, prav tako so bile količine potrebne varovalne opreme izjemno podcenjene oziroma povsem nerealne.

Marjan Šarec. (Foto: STA)

Šarčeva vlada je 13. februarja 2020 sporočila, da bo Slovenija za zajezitev novega koronavirusa odpremila materialno pomoč v obliki 1,2 milijona zaščitnih mask Ljudski republiki Kitajski. “Smo med prvimi državami, ki se odzivamo s konkretno pomočjo preko mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite, in to z največjo donacijo na prebivalca. Poleg tega bomo za zajezitev koronavirusa namenili tudi finančni prispevek Svetovni zdravstveni organizaciji v višini 60.000 evrov.” Vlada Marjana Šarca ni prepoznala resnosti krize, ki jo prinaša širjenje novega koronavirusa. Šarec je tako še konec meseca februarja ugotavljal, da se ostri protivirusni ukrepi v Italiji niso izkazali za učinkovite. Zaradi prepočasnega odziva Šarčeve vlade “Slovenija v kritičnih trenutkih ni pravočasno naročila in vsaj minimalno priskrbela zadostne količine zaščitne opreme”.

Nova vlada je morala takoj ukrepati
Nova vlada se je morala po 13. marcu 2020, ko je prisegla v državnem zboru, soočiti z epidemijo od samega začetka. Iz poročila tako izhaja, da je bil na trgu nabave mask ob začetku pandemije popoln kaos, marca pa so se razmere še zaostrile in se spreminjale iz ure v uro. Centralna nabava zaščitne opreme prek Zavoda RS za blagovne rezerve je bila uvedena 14. marca. A ker je bil zavod kadrovsko podhranjen in niso bili ustrezno strokovno usposobljeni, njihovo delo pa je dodatno ohromila okužba zaposlenega z novim koronavirusom, je Janševa vlada 24. marca ustanovila medresorsko delovno skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme. Ta je do 14. aprila prejela 2069 elektronskih sporočil slovenskih in tujih dobaviteljev, od tega so pregledali 1081 sporočil. Postopke naročanja zaščitne opreme je zavod vodil skladno z zakonom o javnem naročanju. Zaradi skrajne nujnosti se je postopek izvajal brez predhodne objave, transparentnost pa se je zagotavljala s sprotnim objavljanjem vseh naročil in pogodb na portalu javnih naročil, navaja poročilo.

Foto: STA

Zavod je od 16. do vključno 24. marca podpisal 25 pogodb z dobavitelji zaščitne opreme. Gospodarsko ministrstvo se je v tem obdobju aktivneje vključilo le pri nabavi ventilatorjev, ki so jih bolnišnice nujno potrebovale. Druge aktivnosti v okviru izvedbe postopka javnega naročanja za nabavo zaščitne opreme pa je vodil zavod samostojno. Medresorska delovna skupina je določila tudi protokol nabav in naloge posameznih institucij. Uprava za zaščito in reševanje je pripravila seznam potreb po zaščitni opremi, prejete ponudbe so zbirali na enotnem e-naslovu, medresorska skupina je pregledala tehnično ustreznost ponudb ter zbrane in varnostno preverjene ponudbe posredovala na zavod. Ta je izpeljal nujne postopke za nakup zaščitne opreme.

Gospodarsko ministrstvo je z namenom zagotovitve čimprejšnjih dobav in pomoči zavoda 25. marca imenovalo tudi projektno skupino za koordinacijo in izvedbo nabav. Vse končne odločitve pa je sprejemal zavod. Za vse sklenjene pogodbe je zavod sicer prej pridobil soglasje gospodarskega ministrstva, ki v skladu z zakonom o blagovnih rezervah daje soglasja k izbiri pogodbenikov in k vsem pogodbam, ki jih sklene zavod. A se to preverjanje “nanaša na predmet pogodbe in zagotovljenost finančnih sredstev, presoja pa ne vključuje pregleda nad izvedbo postopkov javnih naročil“.

Zavod za blagovne rezerve je tako do 10. aprila kratkoročno zagotovil dovolj zaščitne opreme. Kot ugotavlja poročilo, primerjava povprečnih cen dobavljene zaščitne opreme za tri najbolj ključne artikle pokaže, “da so se maske FFP2 v času 13. Vlade Republike Slovenije kupovale po 4,64 €/kos, v času 14. Vlade Republike Slovenije pa po 3,40 €/kos“. “Povprečna cena dobavljenega ventilatorja v času 13. Vlade Republike Slovenije je bila 49.154,55 €, v času 14. Vlade Republike Slovenije pa 33.880,44 €“. Se pravi, da so kljub izrednim razmeram pod Janševo vlado nabavljali zaščitno opremo in ventilatorje ceneje kot pred tem Šarčeva vlada.

Uničujoče ugotovitve za Marjana Šarca
Vlada Republike Slovenije tako v poročilu med drugim ugotavlja, da “Marjan Šarec kot predsednik 13. Vlade RS očitno ni vestno ravnal v službi“. “Najbolj sporna je odločitev, da se za potencialno okužene povratnike iz žarišča v Italiji ne odredi karantena in da se pravočasno ne zapre oziroma zdravstveno nadzoruje meja z Italijo. Zaradi tega so nastale dodatne resne posledice za zdravje in življenje ljudi ter večja gospodarska škoda. Njegovo ravnanje oziroma opustitev dolžnega ravnanja vsebuje poleg znakov kaznivega dejanja po 258. členu KZ  tudi elemente kaznivega dejanja po 177. členu Kazenskega zakonika (KZ-1-NPB4).” Minister za zdravje Aleš Šabeder pa je šele po pritiskih zdravniške zbornice, zdravstvene stroke in novonastajajoče koalicije na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih podpisal odredbo o razglasitvi epidemije. Odredba je začela veljati 12. marca 2020 ob 18. uri. Iz korespondence ministra za zdravje Šabedra pa izhaja, da mu Šarec hitrejšega ukrepanja v posamičnih primerih prej ni dovolil oziroma ga je celo aktivno preprečeval …

Demokracija