fbpx

SDH, SDS in minister Vrtovec: Ribič zavaja javnost

Andrej Ribič (Foto: STA)

SDH se v delo nadzornega sveta ne vmešava, zato glede na izjave Ribič zavaja javnost, s tem ko povezuje SDH z odpoklicem s funkcije,” se je na današnje izjave Andreja Ribiča odzval Slovenski državni holding. Njegove obtožbe je zanikal tudi minister Jernej Vrtovec, da so “kakršnekoli špekulacije o vsebini zasebnih pogovorov irelevantne in brez teže“, pa so poudarili v SDS.

Razrešeni predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič je danes poskrbel za precej razburjenja, saj je izrazil prepričanje, da ni bilo nikakršnih razlogov za njegovo razrešitev, kar namerava z izpodbojno tožbo dokazati na tudi sodišču. Dejstvo, da je razrešen krivdno, hkrati pa mu je nadzorni svet ponujal sporazum, se mu zdi obremenjujoče za nadzornike. Meni, da za razrešitvijo stoji minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ribič sicer uradnega dokumenta o razrešitvi nima, slišal pa je, da se navezuje na njihovo lastništvo v družbi Gen-EL. Ribiču in prvemu možu Gen-I Robertu Golobu sicer očitajo, da naj bi brez vednosti nadzornega sveta Gen Energije, SDH in nadzornikov Elektra Ljubljana sklenila pogodbo o prodaji 75 odstotkov družbe Gen-EL, ki je polovična lastnica Gen-I.

Ribičeve izjave je že zanikal minister Vrtovec, in sicer je dejal, da kot minister za infrastrukturo nima nobene možnosti vplivanja na kadrovanje v državnih podjetjih. Hkrati vztraja, da je ministrstvo pristojno za vsebino in zakonodajo, ne pa za kadrovanje. “Vsi očitki so iz trte izviti,” je poudaril.

SDH: Ribič zavaja javnost, z njegovo razrešitvijo nimamo nič
Na Ribičeve izjave so se odzvali tudi v Slovenskem državnem holdingu, d. d. (SDH) glede domnevnih pritiskov s strani SDH glede realizacije opcijskih upravičenj GEN energija na 25 odstotnem deležu Elektro Ljubljana v družbi GEN-EL ter v povezavi s predčasno razrešitvijo. Kot pravijo Ribič enostransko, zavajajoče in poenostavljeno javnosti predstavlja zapletene večstranske civilnopravne in korporacijske odnose. Ribič je namreč kot predsednik uprave Elektro Ljubljana že v letu 2018 sklenil pravne posle, s katerimi je ustanovil enostranska opcijska upravičenja v korist družbe GEN energija na 25-odstotnem deležu, ki ga ima Elektro Ljubljana v GEN-EL v smislu zagotavljanja zavez družbenikov družbe GEN-EL k javno zasebnem partnerstvu, kjer sta uravnoteženo (50:50) zastopana državni in zasebni kapital. “Vsi ti pravni posli so določali način uveljavitve opcijskih upravičenj ter tudi ceno in bili odobreni tudi s strani pristojnih organov družbe Elektro Ljubljana,” poudarjajo v SDH.

GEN energija je navedeno opcijo junija 2021 uveljavila ter v skladu s pogodbo opcijskemu zavezancu Elektro Ljubljani nakazala dogovorjeno kupnino. V zvezi z navedeno realizacijo opcije (za katero je pogodbo sklenila prav Elektro Ljubljana) je Elektro Ljubljana sprožila sodni postopek. Isti delež, glede katerega je opcijo unovčila GEN energija in o katerem teče sodni postopek, je Elektro Ljubljana ponudil na trgu. V razjasnitev dejanskega stanja SDH pojasnjuje, da je dne 24. marca 2021 na sestanku vodstvo družbe Elektro Ljubljana, med drugim, predstavilo poročilo o oceni vrednosti 25-odstotnega deleža v družbi GEN EL.

SDH je opozoril na zaveze, ki jih je Elektro Ljubljana sam prevzel s sklenitvijo opcijske pogodbe z GEN energijo. Dodatno je tudi s sklenitvijo družbene pogodbe v GEN EL družbi GEN energija priznal predkupno pravico za svoj 25-odstotni delež v družbi GEN EL. SDH je posebej poudaril, da je naloga družbe, da ravna gospodarno in z vso ustrezno skrbnostjo.

Kot so še poudarili v SDH, spoštujejo pravila in dobro prakso korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. “Ne na navedenem ne na kateremkoli drugem srečanju pa SDH ali njegovi zaposleni niso izražali nikakršnih navodil, kar navaja Ribič v svojih izjavah. Ponovno tudi poudarjamo, da SDH do nedavnega ni bil seznanjen z začetim postopkom prodaje 75-odstotnega deleža v GEN EL, ki ga izvaja Elektro Ljubljana skupaj z GEN-I,” so še zapisali.

Ob tem v SDH še poudarjajo, da je predsednika uprave Ribiča predčasno odpoklical nadzorni svet družbe kot pristojni organ. Razloge za odpoklic določa zakon, presoja jih nadzorni svet. “SDH se v delo nadzornega sveta ne vmešava, zato glede na izjave Ribič zavaja javnost, s tem ko povezuje SDH z odpoklicem s funkcije.

SDS: Kadrovanje ureja nadzorni svet 
Očitek, da je šlo v primeru razrešenega predsednika uprave Elektra Ljubljana Andreja Ribiča za politično razrešitev, je po oceni SDS “brezpomenski”. Pravico za imenovanje kadrov v družbah, v katerih je država lastnica oz. zgolj vpletena v lastniško strukturo družbe, imajo zgolj SDH in nadzorni sveti posameznih družb, so zapisali za STA. “Kot veste, generalni sekretarji strank nimajo zakonsko opredeljenih pravic imenovanja kadrov v družbah, v katerih je država lastnica oz. zgolj vpletena v lastniško strukturo družbe,” so v odzivu na Ribičeve trditve, da je generalni sekretar SDS Borut Dolanc v državnozborski pisarni poslanske skupine SDS od njega zahteval, da zapusti vrh podjetja, zapisali v SDS.

Pristojnosti za takšna dejanja imajo zgolj Slovenski državni holding (SDH) in nadzorni sveti posameznih družb. “Iz tega razloga so kakršnekoli špekulacije o vsebini zasebnih pogovorov irelevantne in brez teže,” so poudarili.

Kadrovske menjave v družbah, v katerih je država lastnica oz. je vpletena v lastniško strukturo, so po oceni SDS pogosto označene kot politične, ne glede na strokovnost (ali pomanjkanje le-te) in gospodarsko vizijo imenovanih ali razrešenih kadrov.

Sara Kovač