fbpx

SDS in NSi zaradi radikalstva Levice vložili zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora

Poslanci Levice (Foto: STA)

Poslanski skupini SDS in NSi sta vložili zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije s predlogom priporočila Vladi Republike Slovenije in drugim državnim organom v zvezi z napovedmi rušenja parlamentarne demokracije in drugih temeljev ustavnega reda Republike Slovenije v programu parlamentarne politične stranke.

A. Razlogi za sklic izredne seje DZ

1. Nekaj poudarkov iz Programa stranke Levica, (2017) dosegljiv na: Program stranke Levica in iz dokumenta: Manifest iniciative za demokratični socializem.

Levica je v svoj program zapisala naslednje:

  • “Uresničitev takšne družbe zato zahteva široko, vključujoče in demokratično družbeno gibanje, ki bo že v boju zoper kapitalizem izgradilo strukture in oblike organiziranja, ki praktično uresničujejo socialistična načela.”
  • “Svoboda, vsake štiri leta izbirati svojega gospodarja, še ni demokracija.”
  • “Naš dolgoročni cilj je odprava kapitalizma in uvedba gospodarjenja, ki bo zagotavljalo blaginjo vseh prebivalcev (aktivnih in neaktivnih), brez ogrožanja našega življenjskega okolja. Ekosocialistično gospodarstvo bo temeljilo na treh stebrih: 1. na delavskem upravljanju, 2. na družbeni in skupnostni lastnini, 3. na demokratičnem planiranju.

Levica se, preprosto povedano, zavzema za družbenopolitični sistem nekdanje SFRJ, ki je v temeljnem nasprotju z Ustavo RS. To v enega od programov, ki ga je Levica posvojila na združitvenem kongresu leta 2017, tudi neposredno zapiše:

  • “Na politični ravni z oblikovanjem in uvajanjem novih oblik sodelovanja skupnosti pri soodločanju o javnih zadevah, kot so participativni proračun, neposredna demokracija na lokalni ravni (z zbori občanov in javnimi skupščinami) in nadomeščanje predstavniškega sistema z neposredno udeležbo v soodločanju in delegatskim sistemom.”

Levica v svojem programu nastopa tudi izrazito protievropsko. Evropsko unijo kot osrednji mirovni in razvojni projekt sodobne generacije Evropejcev označi takole:

“Evropska unija je v praksi najbolj razvit primer ordoliberalnih načel in praktična demonstracija njihovih škodljivih učinkov.”

Foto: Demokracija

Hkrati se Levica neposredno zavzema za razbitje evropske monetarne unije in odpravo evra. Zapisali so takole:

  • “Družbena in skupnostna lastnina: Ne delamo si iluzij, da bi se lahko ekosocializem organsko razvil iz kapitalizma. Da bi postavili stebre ekosocialističnega gospodarstva, bomo morali odpraviti pogoje kapitalističnega izkoriščanja. V sistemu delavskega upravljanja bo zato poslovodstvo odgovarjalo delavskemu kolektivu, kar pomeni odpravo kapitalističnega menedžmenta v podjetjih. Lastništvo podjetij bomo prenesli v roke države in lokalnih skupnosti, ter ustanovili delavske, kmečke in potrošniške zadruge. Zato bomo spremenili nosilce kapitala in socializirali dobičke. Z demokratičnim planiranjem želimo regulirati tržne procese in jih postopno nadomeščati z organiziranimi procesi. Prepreko v tem smislu predstavlja vrsta obstoječih mednarodnih, evropskih in domačih pravil in institucij.” (stran 20)
  • Program stranke Levica pravi tudi naslednje: “Družbena in skupnostna lastnina produkcijskih sredstev: Zasebna lastnina produkcijskih sredstev omogoča, da si manjšina lastnikov prisvaja produkte dela vseh, ki smo za preživetje prisiljeni prodajati svojo delovno silo. Prevlada družbene lastnine je način, ki zagotavlja, da je naše skupno produktivno delovanje usmerjeno v svoboden razvoj vseh, ne pa v zasebne cilje kapitalistov, menedžerjev ali državnih birokratov.” (stran 6)
  • Program stranke Levica pravi tudi tole: “Naš dolgoročni cilj je odprava kapitalizma in uvedba gospodarjenja, ki bo zagotavljalo blaginjo vseh prebivalcev (aktivnih in neaktivnih), brez ogrožanja našega življenjskega okolja. Ekosocialistično gospodarstvo bo temeljilo na treh stebrih: 1. na delavskem upravljanju, 2. na družbeni in skupnostni lastnini, 3. na demokratičnem planiranju.” (stran 19)

Zgornji zapisi so po oceni podpisnic in podpisnikov izredne seje v nasprotju s 33., 67. in 69. členom Ustave RS, ki govorijo o pravici do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen), o lastninski pravici (67. člen) in o pogojih, ki jih določa Ustava RS za razlastitev (69. člen). Hkrati ugotavljamo, da so navedene izjave tudi v nasprotju s 1., 2. in 3. členom Ustave RS.

2. Nekaj poudarkov iz programa stranke Levica, (2018) dosegljiv na: Levica volilni program 2018

“Ustavitev privatizacije in zagotovitev javnega lastništva v ključnih panogah:

  • Zaustavitev privatizacijskih postopkov, oblikovanje novih, pravičnih kriterijev za odprte denacionalizacijske postopke in revizija že opravljenih.” (stran 20) “
  • V svobodni družbi se svoboda ne sme končati na pragu delovnega mesta. Vsi, ki ustvarjamo družbeno bogastvo, bi morali imeti glas pri njegovem upravljanju.” (stran 22)

Tudi zgoraj zapisano po oceni podpisnic in podpisnikov zahteve za sklic izredne seje državnega zbora jasno nakazuje, da ima Stranka Levica v svojem program zapisane cilje, ki so v neposrednem nasprotju s 33., 67. in 69. členom Ustave RS.

Celotno zahtevo si lahko preberete tukaj

Vir: SDS