SDS in SNS: Volivke in volivci naj se na referendumu opredelijo glede globalnega dogovora o migracijah!

Foto: STA

Poslanski skupini SDS in SNS sta v parlamentarni postopek vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij. Razlog za to je, da iz Marakeške politične deklaracije ter Globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracij izhaja politika, ki obravnava migracije, vključno z množičnimi migracijami, kot nekaj zelo pozitivnega, kot generator razvoja, in na tej osnovi daje migracijam prednost pred lastnimi državljani in njihovimi pravicami.  

Vprašanje po besedah poslanskih skupin obravnava pravico do integritete države, do osnovnih pravic državljank in državljanov Republike Slovenije, do njihove temeljne pravice, da se trajno ohranijo kultura, tradicija in vrednote slovenskega naroda. “To torej ni odločanje o človekovih pravicah migrantov, ampak gre izključno za osnovne pravice državljank in državljanov RS.”

V nasprotju s pravnim redom v RS
2. maja letos je bila brez vednosti državljanov sprejeta Marakeška politična deklaracija. Pod okriljem Združenih narodov pa je za 17. december v pripravi razglasitev Globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, katerega besedilo je bilo prav tako usklajeno v sodelovanju s slovensko vlado in zopet mimo državljanov. Danes pa bo na razporedu razprava o naslednji verziji programa za sprejemanje drugih narodov in tuje kulture na naše ozemlje. Ni potrebno posebej poudarjati, da je vse to v nasprotju s pravnim redom, ki velja v državi, namreč po Ustavi Republike Slovenije je oblast v rokah ljudstva. “Ustava RS na prvo mesto postavlja neposredno uresničevanje oblasti z referendumom. Iz načela demokratičnosti pa  mora izhajati vnaprejšnja zaveza, da se bo izid referenduma dejansko upoštevalo,” poudarjajo v poslanskih skupinah SDS in SNS.

Po prepričanju predlagateljev imajo volivke in volivci pravico odločati o tako pomembnem vprašanju, ki je tako za sedanje kot tudi naslednje rodove, odvisno od izbranega načina urejanja, zagotovo usodnega pomena za njihovo varnost in blaginjo, tudi za ohranitev slovenske identitete, kulture in temeljnih vrednot slovenskega naroda, ki v skladu s Temeljno ustavno listino neločljiv konstitutivni element Republike Slovenije.

Foto: STA

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem Državnemu zboru RS predlaga, da se na podlagi 26. in 30. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi sprejme Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij. Na podlagi 27. člena istega zakona pa da se razpiše posvetovalni referendum na celotnem območju države in sicer z naslednjim referendumskim vprašanjem: “Ali ste zato, da Slovenija pristopi k Globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?”, glasovalec pa se lahko na vprašanje opredeli z ZA ali PROTI.

H. M.