SDS pripravila predloge vladi za izboljšanje stanja v upokojenskih domovih

Foto: Pixabay

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Pripravili so predloge ukrepov za izboljšanje položaja oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše. 

“Menimo, da se aktualna vlada področja ne loteva z dovolj veliko mero skrbnosti in odgovornosti, predvsem pa se na težave in izzive, ki smo jim priča na področju dolgotrajne oskrbe, kadrovskih stisk in oskrbnin, odziva medlo, prepočasi in brez konkretnih predlogov za rešitev nastale situacije. Zaradi tega v Poslanski skupni Slovenske demokratske stranke podajamo zahtevo za sklic nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide in želimo, da se omenjena problematika ustrezno rešuje v korist oskrbovancev in zaposlenih,” pojasnjujejo v SDS.

Podatki, ki prikazujejo število čakajočih na mesto v domovih so zaskrbljujoči. Številke Skupnosti socialnih zavodov Slovenije kažejo, da je bilo število aktualnih prošenj za sprejem v dom na dan 31. december 2021 12.899, po zadnjih dostopnih podatkih z dne 14. junija 2023 je število aktualnih prošenj 16.616. Navedene številke jasno izkazujejo alarmanten trend naraščanja prošenj in čakanja za sprejem v domove za starejše in posebne socialno varstvene zavode.

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije opozarjajo, da se večina domov spopada s kadrovsko stisko, zaradi česar so posamezni domovi že morali postopno zmanjšati namestitvene zmogljivosti z zapiranjem oddelkov oziroma omejitvijo sprejemov. Po podatkih naj bi bilo zaradi kadrovske stiske praznih že 750 postelj. Ob upoštevanju kadrovske pokritosti glede na ure dela v zavodih in glede na zastarele normative primanjkuje dobrih deset odstotkov kadra, predvsem diplomiranih in srednjih medicinskih sester ter bolničarjev negovalcev.

Domovi se, kakor tudi vsi starejši in upokojenci, soočajo z visokimi podražitvami cen električne energije, zemeljskega plina in hrane, ki posledično vplivajo na višino oskrbnin. Ob tem pa Vlada Roberta Goloba ni predlagala podaljšanja ukrepov, ki jih določa Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva in veljajo do 30. junija 2023. Zaradi tega se bodo posledično oskrbnine povišale. V Poslanski skupni Slovenske demokratske stranke smo zato že vložili predlog zakona, ki bi te ukrepe podaljšal do konca leta 2023.

Vlada Roberta Goloba je tudi zamaknila začetek izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi na 1. januar 2024 in ob tem zatrjevala, da zamik ne bo imel škodljivih posledic. Izkazalo pa se je ravno nasprotno, da je zamik škodljiv in ga občutijo predvsem najranljivejši. Vlada je tudi predlagala izločitev ukrepa za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe iz Načrta za okrevanje in odpornost. Z investicijo bi se zagotovilo do 300 postelj s pripadajočimi prostori in opremo za zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo večji obseg dolgotrajne oskrbe.

SDS predlaga, da Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide sprejme naslednje sklepe:

    • Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Vlado Republike Slovenije, da v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do 1. septembra 2023 sprejme ukrepe za izboljšanje kadrovske problematike v domovih.
    • Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Ministrstvo za zdravje, da v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do 1. septembra 2023, spremeni oz. dopolni kadrovske normative, in sicer tako, da bodo omogočili zaposlovanje dodatnih kadrov, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje domov.
    • Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Vlado Republike Slovenije, da izboljša delovne pogoje v domovih in za ta namen zagotovi dodatna finančna sredstva.
    • Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Vlado Republike Slovenije, da izbere izvajalce programa za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije bolničar v dolgotrajni oskrbi in jim omogoči takojšen začetek izvajanja programa.
    • Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Vlado Republike Slovenije, da zagotovi dodatna finančna sredstva in subvencije in s tem prepreči dvig oskrbnin v domovih.

G. K.