SDS vložila interpelacijo o delu in odgovornosti vlade Roberta Goloba

Vlado je doletela interpelacija. (Foto: STA)

Danes je Slovenska demokratska stranka vložila interpelacijo proti celotni vladi Roberta Goloba. Očitajo mu vrsto napak, prvenstveno pa ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve in Urada vlade Republike Slovenije za demografijo kot tudi drugih ravnanj, ki so v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije ali zavezami Golobove vlade iz lastne koalicijske pogodbe. Golobu tako še očitajo pripravo seznama nezaželenih oseb v javni upravi, politične pritiske in menjave v Policiji, neučinkovito upravljanje z zdravstvenim sistemom in domnevno nezakonite posle družbe GEN-I, ki jo je vodil Golob preden je postal premier. 

V opozicijski stranki se nadejajo, da bo interpelacijska razprava odgovorila na naslednje vprašanje: “V kolikšni meri so Vlada Republike Slovenije in koalicijske partnerice od prisege naprej uresničevala ustavno prisego, ki so jo podali predsednik Vlade Republike Slovenije, ministrice in ministri v Vladi Republike Slovenije, da bodo spoštovali ustavni red, da bodo ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije?”

Besedilo interpelacije se začne z očitkom ukinitve Urada RS za demografijo, ki ga je ustanovila vlada Janeza Janše, da bi ta naslavljal vse večji demografski problem. Ta je bil ustanovljen 10. oktobra 2020, da bi Slovenija lažje naslavljala ključne izzive visoke starosti prebivalstva in nizke rodnosti v Sloveniji. “Urad je bil zadolžen, da med drugim usklajuje in pripravlja ukrepe institucij na državni ravni s področja demografske politike, ki vključujejo spodbujanje materinstva in očetovstva ter dvig rojstev, vzpostavljanje pogojev, da se mladi in ostale generacije ne bi odseljevali iz Republike Slovenije, vračanje Slovencev iz tujine, varno in dostojno starost, medgeneracijsko sožitje, sobivanje in dialog, skladen regionalni demografski razvoj, migracije in integracijo tujcev, ter spremlja in usklajuje njihovo izvajanje,” piše v besedilu interpelacije.

Vlada Roberta Goloba je urad ukinila, zaposlene prenesla na Urad za migracije, sredstva pa z rebalansom proračuna večinsko prenesla na urad za oskrbo migrantov.

Ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve
Drug bistven del interpelacije je očitek zaradi ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve. Ta je bil ustanovljen z namenom, da se na enem mestu zbira, ohranja in preučuje premično kulturno dediščino vezano na osamosvojitev in nastanil samostojne in neodvisne Republike Slovenije ter predstavlja muzealije iz tistega obdobja. Gre namreč za kritično obdobje, ki predstavlja vrednostno središče naroda.

“Nesprejemljivo je, da se skuša najsvetlejši trenutek naše zgodovine, samostojna država in narodna enotnost okrog njega razvrednotiti in mu odvzeti lastno institucijo za ohranjanje spomina nanj ter vzgojo za spoštovanje vrednote samostojne države zavoljo »zmanjšanja stroškov poslovanja« in »optimizacije strokovnega dela«,” piše v interpelaciji.

V SDS so prepričani, da je v ozadju ukinitve muzeja načrtna politika radikalne stranke Levica, ki si želi čim bolj zmanjšati pomen osamosvojitve, ali pomen le te celo izmaličiti. V SDS so prepričani, da je ukinitev muzeja ustavno sporna iz vidika ohranjanja kulturne dediščine, hkrati pa da ukinitev predstavlja kršitev Zakona o varstvu kulturne dediščine.

Levica, koordinator Luka Mesec. (Foto: sta)

Vlado vodi kulturni marksizem
Interpelacija navaja kulturni marksizem kot duhovno in politično vodilo vlade Roberta Goloba. Gre za politično doktrino, ki si prizadeva razgraditi temelje zahodne civilizacije, preko razgraditve naroda, družine, zasebne lastnine in svobodnega podjetništva. “Vse od nastopa vlade dr. Roberta Goloba junija 2022 smo priča ukrepom in napovedim, ki gredo v to smer. Poleg že omenjenih ukinitev dveh pomembnih državotvornih institucij smo bili priča razvrednotenju družine, razgradnji zdravstvene oskrbe, grožnjam podjetnikom, znižanju plač v gospodarstvu z nižanjem splošne olajšave pri dohodnini, siromašenju velikega dela upokojenske generacije, napadom na zasebno pobudo v vzgoji in izobraževanju, propagiranju in uvajanju evtanazije,” piše SDS v interpelaciji.

Neizpolnjevanje koalicijskih obljub
Interpelacija Golobovi vladi očita tudi povsem neučinkovito obvladovanje razmer v zdravstvu. Navedejo številne obljube, ki so jih koalicijski partnerji navajali v preteklosti, kot je denimo obljuba Socialnih demokratov, da bo lahko vsak dostopal do specialista v 30 dneh, kot tudi zagotovitev osebnega zdravnika neopredeljenim bolnikom, spopad s korupcijo in predstavitev načrta za vzpostavitev novega zdravstvenega sistema. Kot pišejo smo namesto tega dobili vrste pred zdravstvenimi domovi, ukinitev Urada za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in podaljševanje čakalnih dob.

Interpelacija nato navaja, da je iz ustavnega vidika povsem nesprejemljiv sklep, ki ga je sprejela Golobova vlada, o pripravi evidenc vseh zaposlenih od prvega januarja 2020 do dneva prisege vlade Roberta Goloba. “Pri pripravi poimenskega seznama je šlo tudi za skrb vzbujajoč  poseg v več človekovih pravic, zagotovljenih z Ustavo Republike Slovenije,” pišejo in hkrati navajajo prakse zaposlovanja koalicijske stranke Levica, ki je pripravila posebno vabilo članom svojim stranke, naj se prijavijo na odrte razpise Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav (Foto: STA)

Politični pritiski na Policijo
Del interpelacije je posvečen tudi razkritjem političnih pritiskov na policijo. “Kadrovanje z vrha in nameščanje naših oziroma tistih, ki bodo verno izpolnjevali ukaze, se je zataknilo, ko si je premier zaželel še brutalnejše čistke na policiji, kot sta jo v.d. direktorja policije in ministrica za notranje zadeve na policiji in resorju že izvedla. Odstop ministrice za notranje zadeve je razkril politične pritiske na delo policije, ki jih je izvajal sam predsednik vlade. Odstop je pokazal na globok prepad med besedami in dejanji predsednika vlade ter ponovno potrdil popolno podrejenost večine medijev oziroma novinarjev tej vladi,” so zapisali.

Nekdanji predsednik uprave Gen-I Robert Golob se je znašel v parlamentarni preiskavi kosovskega parlamenta.

Balkanski posli predsednika vlade
V razpravi v parlamentu pa bo govora tudi o energetskih poslih GEN-I, ki jih je družba sklepala v času, ko je to vodil trenutni predsednik vlade. “velja izpostaviti, da sume pranja denarja vzbujajo nakazila, zajetni vsoti z balkanske podružnice Gen-I podjetjema zdajšnjega kosovskega veleposlanika Martina Berishaja, ki je kmalu po prejemu dvignil večino gotovine. Gre za najmanj 2.000.000 evrov. Predsednik vlade dr. Robert Golob visokih transakcij v več mesecih ni pojasnil s podatki in dokumenti. Namesto tega je odgovarjal z očitki, da gre za izmišljotine, za obračun z njim in Gibanjem Svoboda,” piše SDS.

Do davkoplačevalskega denarja upravičen tudi “Golobov” GEN-I
Interpelacija navaja tudi predlog zakona, ki omogoča GEN-I, da se polasti 400 milijonov davkoplačevalskih evrov. “V zadnji verziji predloga ZPKEEKP je vlada dr. Roberta Goloba, nekdanjega predsednika uprave GEN-I, določila, da je do poroštva Republike Slovenije upravičena tudi povezana družba GEN-I, in sicer v višini 400 milijonov eurov. ZPKEEKP določa, da so upravičenci do poroštva Republike Slovenije Holding slovenske elektrarne d.o.o. (brez poveznih družb), GEN energija d.o.o in z njo povezane družbe GEN-I, d.o.o. in GEOPLIN d.o.o Ljubljana (brez povezanih družb). Navedeno je sporno z vidika favoriziranja točno določene povezane družbe, GEN-I, ki je kot edina povezana družba eksplicitno določena kot upravičenka do poroštva Republike Slovenije.”

V SDS nato vladi očitajo še vrsto drugih napak ali napačnih odločitev, kot je denimo politika odprtih meja in napačno davčna politika.

Gal Kovač