fbpx

SDS vložila predlog zakona o dopolnitvi zakona o dohodnini, ki bo mladim, starim do vključno 26 let, omogočil varčevanje

Poslanska skupina SDS (Foto: SDS)

Z namenom blažitve posledic epidemije in vojne v Ukrajini, ki jo je povzročila ruska agresija, sta vlada Janeza Janše in desnosredinska koalicija pod vodstvom SDS v začetku leta poleg več sistemskih zakonov, s katerimi rešitvami se je neposredno pomagalo najranljivejšim skupinam slovenske družbe, sprejela novelo zakona o dohodnini. Vsem delovno aktivnim je ta že letos prinesla višji neto prihodek, dodatna povečanja pa bodo sledila vse do leta 2025. Stranka SDS je sedaj oblikovala predlog zakona o dopolnitvi zakona o dohodnini, ki bo vsem mladim, starim do vključno 26. leta, omogočil, da bodo lahko hitreje med drugim privarčevali tudi finančna sredstva, na podlagi katerih bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev poroštva za kredit, s katerim bodo reševali svoje prvo stanovanjske vprašanje.

Glavni cilj spremembe veljavnega zakona o dohodnini je oprostitev plačila dohodnine vseh davčnih zavezancev, starih do vključno 26 let, ne glede na vrsto prejetega dohodka.

Kot že rečeno, se je s sprejeto dohodninsko novelo vsem delovno aktivnim že letos povečal njihov neto prihodek, dodatna povečanja pa bodo sledila vse do leta 2025, ko bo splošna olajšava znašala 7.500 evrov, kar predstavlja višino izračunanih osnovnih življenjskih stroškov posameznika. Z namenom oblažitev inflacijskih pritiskov se je z omenjeno novelo ponovno uvedlo tudi letno usklajevanje dohodninskih olajšav z inflacijo.

Stranka SDS je posebno pozornost v prejšnjem mandatu Državnega zbora namenila tudi mladim, saj se zavedajo, da morajo na mladih graditi prihodnost Slovenije. S tem jasnim ciljem je bilo oblikovano več rešitev, s katerimi se je naslovilo najpogostejše probleme mladih generaciji, zaradi katerih se težje osamosvojijo in ustvarijo svoje družine. Ena izmed najpomembnejših rešitev je bil na predlog SDS sprejeti zakon o jamstveni shemi za mlade, s katero se je naslovilo najbolj pereče in finančno najtežje vprašanje mladih, in sicer, kako rešiti svoje prvo stanovanjsko vprašanje.

Foto: SDS

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade bo mladim generacijam omogočil, da bodo lahko dostopali do finančnih virov, s katerimi bodo lažje reševali svoje prvo stanovanjske vprašanje. Ker pa so se predlagatelji omenjenega zakona zavedali, da predvsem nakup svoje nepremičnine pomeni velik stres za vsakega posameznika, so v predlogu predvideli, da mora kreditojemalec po zakonu o jamstveni shemi za mlade za pridobitev poroštva izpolnjevati tudi pogoj udeležbe z lastnimi sredstvi, zaradi česar pa bo potreboval nižji znesek kredita in posledično ne bo dolgoročno zadolžen.

V SDS se zavedajo, da časi za varčevanje niso ugodni
V SDS pravijo, da so že ob sprejemanju zakona o jamstvenih shemi za mlade zavedali, da časi za varčevanje niso ugodni, zato so pričeli z oblikovanjem več možnih rešitev, s katerimi bi poskrbeli za povečanje neto dohodka mladih generacij. “S tem namenom je oblikovan predlog zakona o dopolnitvi zakona o dohodnini, ki bo vsem mladim, starih do 26 let, omogočil, da bodo lahko hitreje med drugim privarčevali tudi finančna sredstva, na podlagi katerih bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev poroštva za kredit, s katerim bodo reševali svoje prvo stanovanjske vprašanje,” poudarjajo.

“Dodatno lahko v zadnjem obdobju na podlagi informacij, ki prihajajo iz gospodarstva, zasledimo tudi jasen problem, da v Sloveniji množično primanjkuje novih kadrov za zaposlitve na najrazličnejših delovnih področij,” navajajo v SDS in dodajajo, da slovenski delodajalci do konca letošnjega leta napovedujejo 3,2 odstotno rast števila zaposlenih, kar je največ po letu 2014, to pa pomeni več kot 42 tisoč dodatnih zaposlitev kadrov, ki jih Slovenija v tem trenutku nima. “Danes ima Slovenija rekordno zaposlenost in rekordno nizko brezposelnost, zato mora država razmišljati tudi o drugih možnosti, kako pridobiti nove kadre in tako omogočiti nadaljevaje visoke gospodarske rasti, ki je osnova za blaginjo države,” so prepričani v stranki.

S predlagano rešitvijo popolne oprostitve plačila dohodnine davčnih zavezancev, starih do 26 let, bo država tem davčnim zavezancem omogočila in ustvarila sedaj nepoznano možnost, in sicer, da se lažje in hitreje odločijo za zaposlitev, delodajalci pa bodo lahko pridobili kadre s svežimi idejami in novi pogledi, s katerimi bodo gradili prihodnost slovenskega gospodarstva. S pridobitvijo novih mladih kadrov bo slovensko gospodarstvo tudi lažje in predvsem hitreje izvedlo načrte digitalne in zelene preobrazbe, pozitivne učinke zaposlovanja mladih pa bo imela tudi družba kot celota, saj bodo lahko mlajše generacije zaradi novo pridobljenih izkušenj hitreje prevzemale odgovornejša mesta v slovenski družbi.

Foto: Pixabay

Uvedba oprostitev dohodnine od vseh dohodkov, ki so predmet dohodnine, ki jih prejmejo zavezanci za dohodnino, do vključno svojega 26. leta starosti, je poglavitna rešitev predloga zakona o dopolnitvi zakona o dohodnini. Oprostitev se po navedbah SDS nanaša na dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo (dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, za katerega se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz prenosa premoženjske pravice in drugi dohodek), kot tudi na dohodke, ki se ne vštevajo v letno davčno osnovo (dividende, obresti, dobički iz kapitala, dohodek iz dejavnosti, za katerega se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in dohodek iz oddajanja v najem). “Do oprostitve plačila dohodnine so po tem predlogu zakona upravičeni tako rezidenti kot tudi nerezidenti Republike Slovenije,” še dodajajo.

Za oprostitev se kvalificirajo tudi dohodki, prejeti v davčnem letu, v katerem zavezanec dopolni 26 let starosti, in sicer tudi, če je dohodek prejet po dnevu dopolnitve 26. leta starosti v tekočem letu.

Sara Kovač