fbpx

Še ena nerazumna odločitev ustavnega sodišča: Razveljavili so zakonske določbe glede upokojevanja starejših delavcev

Foto: STA

Potem ko so sindikati januarja vložili zahtevo za ustavno presojo in predlagali začasno zadržanje izvrševanje ureditev, ki bi omogočala upokojevanje delavcev, je ustavno sodišče razveljavilo ureditev v zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o javnih uslužbencih, na podlagi katere je lahko delodajalec iz poslovnega razloga delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, pri čemer mu poslovnega razloga ni bilo treba utemeljevati, če je delavec izpolnjeval pogoje za starostno upokojitev. 

Do sprejema sedmega protikoronskega zakona (PKP 7) je upokojevanje delavcev urejal zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in po njem delodajalec ni mogel odsloviti zaposlenega zaradi izpolnjevanja pogojev za upokojitev. PKP 7 pa je omenjeno spremenil in delodajalcem omogočil upokojitev delavca, ki izpolnjuje pogoje, četudi ta v upokojitev ne privoli. V sindikatih so zato 20. januarja vložili zahtevo za ustavno presojo in predlagali začasno zadržanje izvrševanje teh dveh členov.

Vlada je mnenje o zahtevi sindikatov po ustavni presoji 21. in 22. člena sedmega protikoronskega zakona sprejela, po njihovem mnenju pa je bila zahteva neutemeljena. Vlada je namreč menila, da sprejet sklep zmanjšuje administrativno breme za delodajalca, ker odpravlja potrebo po utemeljevanju razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. To bi po prepričanju vlade spodbudilo konkurenčnost delodajalcev in njihovo prilagodljivost novim razmeram, povezanim tudi z negativnimi posledicami epidemije covida-19. To je bilo precej aktualno, ko smo beležili še visoko brezposelnost na trgu dela lansko leto in v začetku letošnjega leta.

Foto: STA

Ustavno sodišče je do končne odločitve, poleg izvajanja členov zakona o delovnih razmerjih, zadržalo tudi učinkovanje že vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi, ki so bile izdane skladno z novo ureditvijo. Ta je začela veljati z uveljavitvijo sedmega protikoronskega zakona, 31. decembra lani, 60-dnevni odpovedni rok pa bi se na podlagi izpodbijane ureditve v primeru že vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi iztekel že v začetku marca.

Ustavno sodišče je razveljavilo zakonske določbe glede upokojevanja starejših delavcev
Ustavno sodišče pa je po zadržanju izvajanja zakona danes še razveljavilo ureditev v zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o javnih uslužbencih, kar pomeni, da delodajalec ne bo mogel iz poslovnega razloga delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi tudi v prihodnje, če bo delavec izpolnjeval pogoje za starostno upokojitev, ne da bi mu bilo potrebno poslovni razlog utemeljevati, poroča STA.

Sara Kovač