fbpx

Škandal! Nevladne organizacije namesto prostovoljne vse bolj profitne: Posameznik, ki ima z NVO sklenjeno pogodbo, lahko na mesec zasluži več kot 20 tisoč evrov!

Foto: Twitter

Posameznik, ki ima z NVO sklenjeno pogodbo, lahko v enem mesecu zasluži štiri mesečne plače predsednika republike, predsednika vlade oziroma predsednika parlamenta Republike Slovenije.

Poslanec SDS mag. Branko Grims je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s problematiko prostovoljstva in izjemno visokih urnih postavk ter s tem zaslužkov nekaterih z NVO povezanih posameznikov. V poslanskem vprašanju je zapisal, da je bila na spletni strani ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ajpesa objavljena dokumentacija, ki jasno pokaže pravo sliko nekaterih slovenskih NVO (nevladne organizacije), ki naj bi temeljile na prostovoljstvu in nepridobitni dejavnosti.  “Iz na spletni strani MDDSZ objavljene dokumentacije izhaja, da lahko legalno dobijo pogodbeni sodelavci NVO, ki opravljajo kakršnokoli delo na razpisanem projektu, tudi 20 evrov bruto na uro. Še mnogo bolj bodejo v oči urne bruto postavke za  tiste, ki za NVO  ‘izvajajo igralske, predavateljske in podobne ure’  ali ‘vodijo delavnice’, saj lahko legalno dobijo na osnovi pogodbe z NVO: s srednješolsko izobrazbo 50 evrov na uro, s prvo bolonjsko stopnjo 60 evrov na uro, z univerzitetno izobrazbo 75 evrov na uro, z znanstvenim magisterijem 96 evrov na uro in  z doktoratom znanosti 116 evrov na uro. Če take delavnice trajajo na primer mesec dni, osem ur dnevno, potem lahko oseba, ki za NVO opravlja ure igranja ali vodenje delavnic, v tem mesecu zasluži 8.800 evrov mesečno s srednješolsko izobrazbo, z magisterijem 16.800 evrov mesečno in z doktoratom znanosti več kot 20.000 evrov mesečno. V zadnjem primeru bi taka oseba zaslužila s pogodbenim delom za NVO bistveno več kot zajamčeno plačo v enem samem delovnem dnevu(!) oziroma kar okoli 4 mesečne plače predsednika republike, predsednika vlade oziroma predsednika parlamenta Republike Slovenije v enem mesecu!” je strnil Grims.

Ob tem naj bi NVO delovale “nepridobitno” in temeljile na “prostovoljstvu”…?! Potem postane razumljivo, zakaj sta najbolj razvpiti “prostovoljski” NVO, PIC in Mirovni inštitut,  za leto 2017 prijavili manj kot 1.000 opravljenih prostovoljnih ur – obe sešteto skupaj (500 + 456)! To preračunano pomeni, da je vsaka od teh NVO opravila manj kot uro in pol uro prostovoljnega dela na dan.

Očitno so nekatere najbolj razvpite NVO od prostovoljstva težišče dela prenesle v (še kako!) pridobitno dejavnost, kar bi glede na veljavno zakonodajo moralo postaviti pod vprašaj upravičenost njihovega nadaljnjega delovanja v javnem interesu in s tem nadaljnje financiranje iz denarja davkoplačevalcev, ugotavlja poslanec SDS ter dodaja: “Prav tako to samo po sebi ponovno odpira vprašanje nujnosti nadaljevanja preiskave tistih slovenskih nevladnih organizacij, ki dejansko vzpodbujajo ilegalne migrante v Bosni in drugod v tujini k odhodu proti Sloveniji, in jim očitno pomagajo pri nezakonitem prečkanju državne meje Republike Slovenije, kar je kaznivo dejanje. O tem obstajajo številna pričevanja ilegalnih migrantov, dana v uradnih postopkih v Sloveniji. Nekatera od teh so bila tudi javno objavljena. Jasno je, da vse stroške posledic takšnega početja plačajo na koncu davkoplačevalci, ogrožena pa je tudi varnost ljudi. Policija je že preiskovala sporno vlogo PIC (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij), vendar do vložitve obtožnice zaradi izgovarjanja na ‘humanitarnost’ takrat ni prišlo. Vrhovno državno tožilstvo je v odgovoru na vprašanje policije ‘posebej izpostavilo možnost obstoja kaznivega dejanja pod določenimi pogoji v primerih, ko ne gre za humanitarno dejavnost, temveč je cilj premoženjska korist’. V luči zgoraj navedenih dejstev o opravljenih urah prostovoljstva in visokih urnih postavkah za pogodbene sodelavce se stališče vrhovnega državnega tožilstva pokaže v povsem drugi luči in iz njega izhaja nujnost nadaljevanja preiskave ter upravičenost pričakovanja vložitve kazenskih ovadb zoper NVO, ki pomagajo migrantom pri nezakonitem vdoru preko državne meje Republike Slovenije.” 

Mag. Branko Grims

V zvezi s tem Grims sprašuje Vlado RS, kako le-ta ocenjuje ravnanje nekaterih spornih NVO v luči zgoraj opisanih dejstev, kot so število opravljenih ur prostovoljstva PIC in Mirovnega inštituta ter višine urnih postavk za pogodbene sodelavce NVO. Predvsem pa: kdaj in kako bo vlada ukrepala, saj gre očitno za pridobitno dejavnost pod krinko humanitarnega prostovoljstva?

J. G.