Škandal: Prelesnikova ščiti Golobove posle financiranja novinarke Necenzurirano z državnim denarjem!

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik krije hrbet Robertu Golobu in njegovemu financiranju medijev. (Foto: STA)

Primer financiranja Gen-I-ja všečnim novinarjem na državne stroške, ki ga je marca razkril Požareport, še očitno naprej ostaja brez epiloga. Po tem, ko Golobovo podjetje Gen-I ni želelo razkriti pogodbe s podjetjem, ki ga je kar nekaj časa vodila novinarka Vesna Vuković s portala Necenzurirano, ki ga obvladuje tajkun Martin Odlazek, se je v celotno zadevo vključila informacijska pooblaščenka, ki je podjetje pozvala k razkritju potrebnih informacij in prišla do zaključka, da javnost ni upravičena do informacije, zakaj je Robert Golob podjetju Vukovićeve plačal 103 tisoč evrov.

Iz nedavne odločitve informacijske pooblaščenke je mogoče razbrati, da je Golobov Gen-I pogodbo s podjetjem SEE M. & C., ki ga je novinarka Necenzurirano Vesna Vuković ustanovila in ga dolgo vodila, sklenil že leta 2019. Letos pa je sodeč po podatkih Erarja bilo nakazanih 3.660 evrov. Ker pa Gen-I v času, ko so bili podpisani pogodba in aneksi, ni bil v pretežni lasti države, ta po besedah informacijske pooblaščenke ni dolžan javnosti razkrivati razlogov za nakazila podjetju novinarke portala Necenzurirano.

Spomnimo. Vukovićeva je leta 2017 ustanovila zasebno podjetje in ga nato leta 2019 prenesla na drugo osebo, ki ga je financiral nihče drug kot Gen-I pod Golobovim vodstvom. Bojan Požar je razkril, da v omenjeni zadevi ni šlo za plačevanje oglasov, za oglaševanje ali plačevanje vsebin, objavljenih na portalu, za katerega Vukovičeva piše, ampak za nakazovanje finančnih sredstev prek fiktivnih “svetovalnih pogodb” na transakcijski račun podjetja v zasebni lasti. Ob vsem tem je treba poudariti, da to podjetje ne predstavlja lastnika portala. Prav tako ni mogoče trditi, da bi šlo za marketinško agencijo, kot bi morda kdo pričakoval. Gre namreč za podjetje, namenjeno poslovnemu svetovanju. Tako Gen-I kot Vukovićeva v zvezi s časovnim obdobjem nakazila denarja in za katere storitve do današnjega dne nista želela razkriti. V primeru podjetja Gorenja, ki je podjetju SEE M. & C. nakazalo denar v času, ko ga je vodila Vukovića, kakršnih koli težav okrog pojasnil za razloge poslovanja ni bilo. Pojasnilo je namreč prišlo v enem dnevu. Med podjetji, ki so se znašli na plačilni podjetja Vukovićeve, pa je po poročanju Siola tudi podjetje bodočega finančnega ministra Klemna Boštjančiča.

Vesna Vuković (Foto: posnetek zaslona)

IP: Ne gre za informacijo javnega značaja
V uradu informacijske pooblaščenke so ob zaključku pritožbenega postopka, ki ga je informacijski pooblaščenec vodil na zahtevo TSmedia, pojasnili, da “ker pogodba s SEE M. & C. ni bila sklenjena v času, ko je bil GEN-I zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, ne gre za informacijo javnega značaja.” Ob tem so razkrili, da je bila pogodba z aneksi sklenjena 22. 7. 2019, 8. 4. 2020, 29. 7. 2020 ter 30. 3. 2021. V luči tega so pri Informacijskem pooblaščencu presojali, ali je bilo podjetje Gen-I v tem času zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, torej, ali je bila država tista, ki je na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala uživala prevladujoč vpliv, ali je imela pravico nadzora večine in ali je lahko v poslovodni in nadzorni organ imenovala več kot polovico članov.

Vir: Informacijski pooblaščenec

Po 4.a členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) so tisti poslovni subjekti, ki so pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava dolžni posredovati zgolj tiste informacije iz pravnih poslov, ki so nastale v času, ko so bili pod prevladujočim vplivom države, so pojasnili in dodali: “Kdo so zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja, izhaja iz Registra zavezancev za informacije javnega značaja, ki pa je po 3b. členu ZDIJZ le informativne narave. Če je pravna oseba vpisana v registru, se domneva, da je zavezanec, a lahko pravna oseba dostop do informacij zavrne, če se izkaže, da ne izpolnjuje pogojev za zavezanca ali da so informacije nastale v času, ko ni bila pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.”

Informacijski pooblaščenec je moral ugotoviti, ali je bil Gen-I v času nastanka informacije zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ. Ob tem pa so glede pritožbenega postopka pojasnili, da je IP na prošnjo GEN-I sicer podaljšal rok za predložitev dokumentacije, a je bila odločitev še vedno sprejeta v okviru zakonskega roka. Pritožba je bila namreč prejeta 13. aprila 2022, odločba pa izdana v okviru dvomesečnega roka.

“Na podlagi dokumentacije in dejstev je IP zaključil, da GEN-I v tem obdobju ni bil poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, pri čemer je, glede načina ugotavljanja prevladujočega vpliva, izhajal iz sodbe Upravnega sodišča RS št. IU 350/2017-21 z dne 22. 8. 2018. Iz sodbe izhaja, da se lastniški deleži države za izpolnjevanje pogoja prevladujočega vpliva iz 1.a člena ZDIJZ ne morejo enostavno seštevati, temveč se lahko upoštevajo zgolj deleži tistih družb, ki so tudi same v večinski lasti oseb javnega prava. Ker koncept dveh enakovrednih družbenikov v GEN-I tudi na relevantne datume bistveno ne odstopa od ugotovljenega dejanskega stanja iz sodbe, pogoji iz 2. odst. 1.a člena ZDIJZ glede prevladujočega vpliva niso podani, kar pomeni, da družba GEN-I ni bila pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Ker torej GEN-I tedaj ni bil zavezan po ZDIJZ in ZMed, IP ni imel pravne podlage za nadaljnjo presojo ali zahtevane informacije, ki predstavljajo informacijo javnega značaja po 4.a členu ZDIJZ. IP se zato tudi ni opredeljeval do morebitnega obstoja javnega interesa − tudi če gre za informacije, ki so sicer zanimive za javnost, te niso prosto dostopne, če družba v času njihovega nastanka ni bila zavezanka za dostop do informacij javnega značaja,” je Informacijski pooblaščenec po poročanju Siola zapisal v odgovoru.

Denar na račun podjetja SEE M. & C je kapljal
Kot smo že poročali, je dejstvo, da je denar vendarle kapljal na račun iz Gen-I na račun podjetja SEE M. & C. To namreč dokazuje Erarjev graf, ki razkriva januarsko nakazilo v znesku 3.660 evrov. Najmanj toliko je torej bilo nakazano.

Vir: Erar

Družbo SEE M. & C., d. o. o. je Vukovićeva ustanovila leta 2017 in bila tudi njena direktorica. Njeno lastništvo je nato 18. marca 2019 prenesla na Mitja Zorka, ki je širši javnosti nepoznan. Kot smo že pisali, je o njem znano, da ima dom v Celju v soseščini Primoža Cirmana, sicer urednika in še enega pisca Necenzurirano. Ob tem se je Požar vprašal, ali je vse skupaj le naključje. Zanimivo pa je, da je potem, ko je afera prišla na plano, prišlo do spremembe lastništva podjetja.

Ebonitete razkrivajo, da se je 15. marca letos podjetje SEE M. & C., poslovno svetovanje d. o. o., preimenovalo v KCA, poslovno svetovanje in meritve, d.o.o., 13. aprila pa je kot lastnik izstopil Zorko. Nov direktor je postal kar Cirman, sodelavec Vukovićeve, 100-odstotni lastnik podjetja pa MEDIA PARTNER AGENCIJA d.o.o., ki je v 100-odstotnem lastništvu Svet24 d.o.o. Kot je znano, je slednji v lastništvu bivše žene Martina Odlazka Alene Nardini (prej Alenke Odlazek). 

Podjetje Vukovićeve naj bi poleg Goloba financiral bodoči finančni minister Klemen Boštjančič, ki naj bi prek svojega svetovalnega centra Brio podjetju nakazal 34 tisoč evrov. Kot že rečeno, so v Gorenju, ki je od leta 2018 v lasti kitajske družbe Hisense, imeli s podjetjem v različnih obdobjih od 2017 do 2019, konkretneje v času iskanja strateškega partnerja ter pred, med in takoj po prevzemnem postopku, sklenjene pogodbe. Niso pa ob tem pojasnili vsote zneska.

Sara Kovač