Skregano z zdravo pametjo: V Ljutomeru se med hišami sprehaja volk, medvedje že veselo lomastijo naokoli!

Volk posnet v okolici Ljutomera. (Foto: Fb)

V času, ko je Ustavno sodišče RS na pobudo Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij in Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije razveljavilo lani sprejeti interventni zakon, ki je predvideval odstrel 175 medvedov in 11 volkov, so v okolici Ljutomera opazili volka. Vse več je tudi medvedov, medvedke so iz brlogov pripeljale nove naraščaje, s tem pa je povečana tudi nevarnost konfliktov s človekom. 

Kot je mogoče videti iz priložene fotografije, se volk sprehaja med hišami. Ker gre za strogo kmetijsko področje, se upravičeno poraja skrb, kakšno škodo lahko ta naredi. Nihče si ne namreč upa pomisliti na najslabše, torej kaj bi se lahko zgodilo, če bi na volka naletel majhen otrok. Previdnost tako nikakor ni odveč, ravno tako kot tudi v primeru medveda, ki se te dni sprehaja na obrobju Ljubljane.

Nad nedavno odločitvijo Ustavnega sodišča nedvomno ne morejo biti navdušeni tisti, ki so na lastni koži občutili kako je, ko se zver spravi nad lastno drobnico, to se dogaja celo tam, kjer zveri do pred kratkim sploh ni bilo. To stisko seveda težko razumejo nevladne organizacije in posamezniki s sedežem v Ljubljani, za katere se velikokrat zdi, da so izgubili stik z realnim svetom. Sredi centra Ljubljane namreč volk ali medved ne more raztrgati hišnega ljubljenčka. Kmetovalci, rejci drobnice, ki živijo v ruralnih okoljih pa še kako dobro vedo, kakšni so občutki ob pokolu drobnice.

Foto: Facebook

Vlada Marjana Šarca ni poskrbela za ustrezne mehanizme
Sedaj razveljavljen interventni zakon, je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v pristojnost katerega spada tudi upravljanje z zvermi potem, ko je prišlo do vrste zapletov na Upravnem sodišču. Vlada namreč po dveh sodbah upravnega sodišča ni predvidela odstrela volka, na podlagi ocene Zavoda za gozdove je predvidela le odvzem 200 medvedov iz narave, a se je tudi tukaj zalomilo, saj je Upravno sodišče tudi ta odlok odpravilo in ga vrnilo v ponovni postopek. Vlada se je na račun pogostih napadov zveri odločila, da sprejme interventni zakon, ki je predlagal odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave. Ob obravnavi zakona je bilo mogoče slišati očitke s strani SDS, kjer so dali vedeti, da je do sprejetja zakona prišlo le zato, ker vlada Marjana Šarca ni poskrbela za ustrezne mehanizme, da bi stroka lahko opravljala svoje delo.

Foto: Facebook

Ustavno sodišče je odločilo, da interventni kršil tretji člen Ustave RS, ki govori o delitvi zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti. Ker ga je razveljavilo že zaradi neskladja s tem načelom, po navedbah iz odločbe tudi ni preizkušalo drugih zatrjevanih protiustavnosti. V odločbi so se  ustavni sodniki strinjali, da odvzem živali zavarovanih vrst iz narave urejata zakon o ohranjanju narave in uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, odvzem pa določi vlada z odlokom. Potem, ko je upravno sodišče več odlokov razveljavilo, je Državni zbor RS z zakonom prevzel nalogo izvršilne veje oblasti in onemogočil izvajanje sodne veje oblasti. Ob tem je Ustavno sodišče poudarilo, da “načelo delitve oblasti zahteva, da posamezna veja oblasti ne sme prevzemati pristojnosti drugih vej oblasti” in s to odločitvijo pritrdilo pobudnicama ustavne presoje in tudi mnenju zakonodajnopravne službe DZ, ki je na to protiustavnost interventnega zakona opozarjala pred njegovim sprejemom.

Nevladniki noveli zakona ostro nasprotujejo
Kvota odstrela po tem zakonu, katerega veljavnost bi potekla jeseni, je bila sicer skoraj v celoti izvedena, a je glavna težava v tem, da pripravljene novela tega zakona za letošnji odvzem, ki jo je pripravil Državni svet, najverjetneje ne bo možno uveljaviti, kljub temu, da ta uživa podporo vlade. Nevladniki se namreč ne strinjajo s predlogom novele, ki po poročanju STA predvideva odstrel 220 rjavih medvedov od maja do do konca aprila prihodnje leto in odstrel 30 volkov od maja do konca januarja prihodnje leto. Pri volkovih se predvideva kvotni odvzem, širi prostor za odstrel in povečuje dovoljeno odstopanje telesne mase za odstrel medveda z 20 na 30 odstotkov. Pogoji za odstrel volka so manj zahtevni, kazni za kršitelje pa so nižje.

Ko so nevladniki izvedeli, da vlada podpira novelo zakona, se je kar 30 teh organizacij s pismom obrnilo na predstavništvo Evropske komisije in pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji, v katerem so te pozivale k zavzetju za takojšnjo uveljavitev moratorija na odstrel zveri v Sloveniji. Po njihovem prepričanju bi moral Bruselj subvencije pogojevati z uvajanjem dobrih praks na tem področju. Glede na to, da smo lani v vasi Davča na Gorenjskem zabeležili celo napad volkov na mladega, čez 200 kilogramskega bika, je vsakomur z nekaj kmečke logike jasno, da ne gre za domače hišne ljubljenčke, ampak za zveri, ki so lahko nevarne tudi ljudem. Mar varnost ljudi in življenje drobnice okoljevarstvenikom res tako malo pomenijo, da se ti tako okrepljeno borijo proti sprejetju novele zakona, ki predvideva še večji odstrel?

Hana Murn