fbpx

Slaba zapuščina odhajajoče vlade: Evropska komisija Slovenijo poziva k izvedbi privatizacije in nadaljevanju pokojninske in zdravstvene reforme!

Foto: STA

Iz Bruslja smo danes prejeli letne reformne in proračunske nasvete, s katerimi Evropska komisija ponovno poziva k ustreznemu fiskalnemu ukrepanju ter k izvajanju nadaljnjih reform na področjih pokojninskega sistema, zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Prav tako pa poziva k izvedbi privatizacije v skladu z že obstoječimi načrti. 

Evropska komisija je nasvete letos razdelila v dva sklopa, medtem ko so bila lani tri priporočila. Kljub temu, da gre za zelo podobna priporočila, vsako krovno sporočilo vsebuje več priporočil. Prvo priporočilo se po navedbah STA nanaša na fiskalno področje.

Slovenijo po navedbah STA pozivajo, da naj zagotovi, da nominalna stopnja rasti neto primarnih javnofinančnih odhodkov v letu 2019 ne bo presegla 3,1 odstotka, kar pa ustreza letni strukturni prilagoditvi v višini 0,65 odstotka BDP. Naši državi je priporočeno, da naj sprejmemo in izvajamo reformo dolgotrajne oskrbe in zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Poleg tega pa nam je naložen poziv glede zagotovitve dolgotrajne vzdržnosti in ustreznosti pokojninskega sistema, vključno s povišanjem zakonsko določene upokojitvene starosti in omejitvijo predčasnega upokojevanja.

Foto: iStock

Pozvani smo k zmanjšanju ovir, ki preprečujejo vstop na trg
Iz Bruslja smo dobili poziv glede povečanja zaposljivosti starejših in manj usposobljenih delavcev s pomočjo izvajanja ukrepov vseživljenjskega učenja in z aktivacijskimi ukrepi. Drugo priporočilo, ki se nanaša na področje gospodarstva, pa Slovenijo poziva k razvoju alternativnih virov financiranja za hitro rastoča podjetja in zmanjšanju ovir, ki preprečujejo vstop na trg z zmanjšanjem upravnega bremena in revizijo regulacije proizvodnih trgov. V Sloveniji bi morali izboljšati tudi stanje korupcije, profesionalizacijo in nadzor na področju javnih naročil, ki je neodvisen.

Foto: iStock

Poslana poročila so sklenjena s pozivom k izvedbi procesa privatizacije, ki je v skladu z že obstoječimi načrti. Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da takšen poziv ne predstavlja nikakršnega presenečenja glede na to, da je bil že v poročilu o finančnem in gospodarskem položaju v Sloveniji iz meseca marca izpostavljen pomen privatizacije NLB. Tedaj je namreč prišlo do ugotovitve, da ima država pod nadzorom poglaviten delež finančnega sektorja, kar pa predstavlja finančno stabilnost, ob tem pa je bilo tudi zapisano, da obstaja malo politične volje za izboljšanje položaja.

N. Ž.