fbpx

Slovenija med najslabšimi pri črpanju sredstev iz evropskih skladov, SDS zahteva od vlade Marjana Šarca načrt pospešitve kohezijske politike

Foto: STA

Članice in člani odbora za zadeve Evropske unije bodo na današnji nujni seji obravnavali priporočilo v zvezi z črpanjem evropskih kohezijskih sredstev finančne perspektive 2014–2020, ki so ga pripravili v poslanski skupini SDS. Vlado Marjana Šarca pozivajo, naj v roku 30 dni pripravi načrt pospešitve črpanja sredstev evropske kohezijske politike in ga predstavi Državnemu zboru RS.

Slovenija ima v obstoječi finančni perspektivi na voljo od 3,1 do 3,2 milijarde evrov, od tega je za Zahodno Slovenijo na voljo okoli 850 milijonov evrov, za Vzhodno Slovenijo pa okoli 1,3 milijarde evrov. In če pogledamo uradne podatke, lahko vidimo, da je bilo črpanje evropskih sredstev v zadnjih petih letih katastrofalno. Na dan 30. 9. 2018 je bilo Sloveniji dodeljenih okoli 2,1 milijarde evrov, pogodbeno vezanih je nekaj čez 2 milijardi evrov, izplačil iz proračuna je bilo za okoli 5 milijard evrov, Slovenija pa je z zahtevki za povračila iz evropskega proračuna zahtevala zgolj 10 odstotkov sredstev, kar pomeni nekaj čez 300 milijonov.

Na katastrofalno črpanje evropskih sredstev je opozoril  tudi član evropskega Računskega sodišča Samo Jereb, ki je ob predaji letnega poročila Računskega sodišča predsedniku državnega zbora opozoril, da je Slovenija ena od desetih držav, ki lani, to je v četrtem letu izvajanja tekočega finančnega okvira, ni porabila nobenih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

V poslanski skupini SDS so že v preteklem mandatu državnega zbora sklicali kar nekaj sej odborov, postavili so tudi številna poslanska vprašanja, saj se zavedajo, da so evropska sredstva naša edina razvojna sredstva, ki so pomembna ne le za državo, ampak tudi za lokalne skupnosti. Osnovni namen evropskih sredstev je po njihovem ravno ta, da zmanjšamo razlike med razvitostjo posameznih regij, in če črpanje ne bo optimalno, si lahko obetamo še večje razlike med regijami.

Vlada mora pripraviti načrt pospešitve kohezijske politike
Poslanka SDS Suzana Lep Šimenko v zvezi s črpanjem evropskih sredstev med drugim izpostavlja, da ima Slovenija danes še status države neto prejemnice, “vendar pa smo od vseh neto prejemnic najslabši. Prav zato se nam lahko hitro zgodi, da bomo ta status izgubili, kar bi bila katastrofa za državo, saj bi potem morali v evropski proračun plačevati več, kot bi iz njega dobili”.

V SDS so zato prepričani, da bi moralo biti črpanje evropskih sredstev prioriteta celotne vlade, vlada bi tako morala biti na tem področju sposobna medresorskega dogovora. V poslanski skupini SDS so zaradi vsega navedenega pripravili priporočilo, v katerem vladi Marjana Šarca predlagajo, da v roku 30 dni pripravi načrt pospešitve črpanja sredstev evropske kohezijske politike in ga predstavi Državnemu zboru RS. Seja se bo pričela ob 14. uri.

C. Š.