SLS: nasprotniki uravnavanja staleža zveri sami poravnajo škodo, ki nastaja zaradi napadov in preštevilne populacije zveri!

Marjan Podobnik (Foto: Polona Avanzo)

Kot sporočajo v SLS, se njihove zahteve in zahteve Sindikata kmetov Slovenije pospešeno uresničujejo. Neformalna ustna navodila pristojnih naj čim prej nadomestijo formalni sklepi. Za ohranitev ustreznega staleža zveri po zgledih iz tujine SLS predlaga Regionalni park. V SLS menijo tudi, da naj nasprotniki kakršnegakoli odstrela zveri naj sami poravnajo škodo, ki je posledica preštevilne populacije zveri.

Na današnji novinarski konferenci Slovenske ljudske stranke, na kateri so sodelovali predsednik SLS Marjan Podobnik, podpredsednica SLS Suzana Lara Krause in nekdanji kmetijski minister Ciril Smrkolj, so predstavili stališča SLS do aktivnosti vlade pri reševanju problematike napadov zveri in spregovorili tudi o mednarodnih izkušnjah pri reševanju podobnih problemov.

Uvodoma je Podobnik povedal: “V SLS smo zadovoljni, ker Vlada RS pospešeno uresničuje zahteve SLS in Sindikata kmetov Slovenije. Ne želimo vplivati na odločitev Vlade, na kakšen način bo zagotovila varnost ljudi in njihovega premoženja, ko govorimo o napadih zveri. Ker pa je zagotavljanje varnosti ljudi in njihovega premoženja v Sloveniji ustavna pravica, jo je država dolžna zagotoviti. V nasprotnem primeru imajo ljudje pravico do samoobrambe oziroma do reagiranja ‘v skrajni sili’. Ponekod se to verjetno že dogaja. Še vedno je namreč formalno veljavna uredba, po kateri je zagrožena visoka kazen za lovca in lovsko družino pri odstrelu volka, ki ni eden od osmih, ki je bil na spisku za odstrel ali odlov. Zato kljub izboljšanju razmer v nekaterih okoljih preteklih vsakodnevnih napadov, kot so npr. Bloke, uradno ni prišlo do nobenega odstrela ali odlova. Da so bila dana ustna zagotovila, da se kljub veljavnosti spornega odloka kazni ne bodo izrekale, dokazujejo tudi povečane aktivnosti lovcev in organiziranje skupnih lovov oziroma pogonov.” Zato pozdravljajo napoved pristojnih, da bo v tednu dni prišlo do spremembe uredbe o kaznovanju, kakor tudi vladno stimuliranje lovcev za čimprejšnji odstrel najbolj nevarnih zveri.

V SLS kot možen pristop k reševanju problematike napadov zveri predlagajo oblikovanje regionalnega parka
V SLS kot možen pristop k reševanju problematike napadov zveri na podeželju predlagajo tudi oblikovanje t. i. regionalnega parka po zgledu Kanade in nekaterih drugih držav: “Park bi se razprostiral na preko 40.000 ha državnih gozdov na Kočevskem in na območju Snežnika, kjer je minimalna poseljenost z ljudmi. V tem okolju bi ohranjali nadpovprečno gostoto zveri, občine in ljudje z območja parka pa bi prejeli finančno nadomestilo zaradi slabše kakovosti življenja. V državah s takim konceptom se znotraj območja parka ohranja dogovorjen stalež zveri, izven parka pa je odlov ali odstrel sproščen.”

Zaostrena problematika napadov zveri v zadnjih mesecih je pri marsikomu ustvarila napačen vtis, da ko govorimo o problematiki kmetijstva zaradi divjih živali, obstaja zgolj problem velikih zveri, torej medvedov, volkov in šakalov. “Dejstvo pa je, da se v številnih okoljih, kjer nimajo problemov z napadi zveri, soočajo z velikimi problemi zaradi namnožitve parkljaste divjadi in posledičnega uničevanja pridelkov in mladja v gozdu. Tako je na primer v Prekmurju in v nekaterih drugih delih Slovenije velik problem zaradi preštevilne populacije divjih prašičev, jelenjadi in srnjadi, ponekod pa zaradi kormoranov,” je glede tega povedal Podobnik. Ob tem so izpostavili primer lovišča posebnega pomena s sedežem v Gornjih Petrovcih, v izmeri 12 tisoč hektarov, od tega je 8 tisoč hektarov kmetijskih površin in 4 tisoč hektarov državnih gozdov, ki je razlog za velike škode zaradi divjadi v tem delu Slovenije: “V SLS podpiramo dolgoletna prizadevanja kmetov in lovcev, da se to lovišče ukine ali zmanjša le na območje državnih gozdov. Ostale površine lovišča naj se razdelijo med lokalna lovska društva, ki ustrezno skrbijo za lovišča in pošteno plačajo škodo.”

Foto: epa

SLS prepričana, da so ob Zelenih Slovenije najbolj zelena in naravovarstveno naravnana stranka
Pred jutrišnjim protestom nasprotnikov uravnavanja populacije zveri, so v SLS izrazili prepričanje, da so ob Zelenih Slovenije najbolj zelena in naravovarstveno naravnana stranka. Prav kmetje so skozi stoletja ohranjali kultivirano, poseljeno in varno podeželje: “Zato kot podporniki in zaščitniki kmetov in drugih podeželanov v SLS ne pristajamo na očitke radikalnih civilno družbenih skupin, ki nasprotujejo kakršnemukoli uravnavanju staležu zveri ter s tem škodujejo podeželju in veliki večini državljanov. Predlagamo tudi, naj nasprotniki uravnavanja staleža zveri sami poravnajo škodo, ki nastaja zaradi napadov in preštevilne populacije zveri.” Zakaj bi taka škoda bremenila vse davkoplačevalce? “Naj ljudje, ki verjamejo v svoje poslanstvo in preprečevanje kakršnegakoli uravnavanja staleža zveri in se tudi podpišejo pod tozadevne peticije, prevzamejo nase tudi stroške škode, ki jih država plačuje oziroma bi jo morala plačevati kmetom in drugim zaradi prevelikega števila zveri,” meni. Podobnik je še povedal, da so se v času radgonskega sejma AGRA srečali predstavniki SLS, ki delujejo v stanovskih, poslovnih in drugih organizacijah, med drugim Sindikat kmetov Slovenije, SKZ pri SLS, društvo SKZ, KGZS, ZZS in drugi in v veliki večini poenotili svoja stališča.

Tašni prizori bodo še bolj pogosti zaradi zadržanja odstrela.

Tudi nekdanji minister Smrkolj se je soočal s problematiko zveri
Nekdanji kmetijski minister Ciril Smrkolj je predstavil reševanje podobnega problema v času njegovega ministrovanja 1997 – 2000. Čeprav je bilo zveri takrat bistveno manj, so se tudi takrat pojavljale škode, prav tako pa tudi napadi medvedov na človeka. Kot minister je takrat predlagal in tudi speljal odlov nekaj medvedov, ki so jih bili pripravljeni sprejeti edino v Franciji, a so tamkajšnji nezadovoljni kmetje hitro zahtevali njihov odstrel. Smrkolj je bil tudi deležen domačega in mednarodnega pritiska zaradi povečanega odstrela. Ker pa je bila takrat SLS močno zastopana v vladi in parlamentu, so bila prizadevanja za zmanjšanja napadov in škod, uspešna. Smrkolj je tudi poudaril, da so zlonamerni poskusi označevanje kmetov za packe, ki da so neodgovorni in povsod puščajo klavniške in druge odpadke. Povedal je, da to ni res in da velika večina kmetov ustrezno in odgovorno poskrbi za klavniške in druge odpadke. Ob koncu je poudaril, da brez drastičnega zmanjšanja števila zveri, lahko v prihodnje pričakujemo dodatne težave in nadaljnje napade, za kar bo odgovorna Vlada, če ne bo hitro in v celoti prisluhnila zahtevam kmetov, Sindikatu kmetov in SLS.

Medved (Foto: STA)

Suzana Lara Krause napovedala angažiranje stranke pri denarnih nadomestilih za brezposelne
Podpredsednica SLS Suzana Lara Krause je na koncu napovedala angažiranje stranke pri urejanju vprašanja denarnih nadomestil za brezposelne. SLS bo namreč pripravila predlog sprememb zakonodaje, s ciljem jasne opredelitve, da so dela zmožni posamezniki, ki so prejemniki denarnega nadomestila za brezposelne, dolžni sprejeti ponujeno zaposlitev. V kolikor take zaposlitve ni, so dolžni opravljati družbeno koristna dela od spremljanja otrok, starejših do urejanja okolice itd., sicer bodo izgubili pravico do nadomestila.

Rok Krajnc

 • Nata

  + + + + + da se bo res kaj uredilo, je potrebno ostro zastaviti.
  Saj se potem ob pogajanjih marsikaj izgubi.In tukaj je potrebna široka razprava strokovnjakov in vpletenih v dogajanje.
  Moti me pisanje ljudi, ki trdijo , da gre za ne vem kakšen zločin nad živalmi !! Povejmo po pravici. . . . . .država in lovci niso opravili svoje dolžnosti !! Sedaj se pa pisari vse kar nekomu na pamet pade !!

  To je mogoče samo v neurejeni državi !!

  • alojz

   Nata. Povej, kje smo lovci odpovedali in nismo opravili svoje dolžnosti?

   • Nata

    O, lovec si ? Me veseli. Rada bi slišala drugo stran. Pa ne v smislu usmiljenja do kogarkoli. Ampak o trenutnih problemih.
    Ko prebiram pravila lovskih društev je vse nekako usmerjeno v nekakšno sozvočje z naravo in prebivalci.
    Saj vi skrbite za divjad , ali ne ? Da je postavljeno ravnovesje . Tudi za nujni odstrel ?

    Meni osebno se zdi število zveri za našo državo kar malo veliko.

    Ali kaj opominjate državo ? Da nič ne štima in zato pride do takih zagat ?
    Saj vem , da je lovstvo in ribištvo ene vrste šport. Pa vendar ne samo to !!
    Pa napiši kaj, koliko moči imajo vaša drušzva pri problemih, kakršen se je pojavil sedaj.

    • alojz

     Malo si zameštrala, Nata. Lovci nismo politiki. Vedno poudarjamo, da gospodarjenje z divjadjo ni stvar politike in nevladnih organizacij ampak strokovnjakov na tem področju. Če smo obdržali v bivši državi stalež zveri nad mejo ogroženosti potem ni strahu, da jih želimo iztrebit. Ko boš to dojela bova pa naprej, če boš hotela.

     • Nata

      Nisi dobro prebral, veš ! Nisem pisala o iztrebljanju.Me ni strah, da bi jih iztrebili . A, vsakemu svoje mesto pa pripada.
      Samo zanimalo me je, kdo pravzaprav skrbi za to ravnovesje ?
      V redu. Niste politiki. Radi ji pa prikimate ?
      Torej, politika določi pravila in vi izvajate svoj delež ?
      Ki je ??

 • Janez Kepic-Kern

  SHOD V VELIKIH LAŠČAH JE BIL S STRANI – SLS
  OK
  organiziran, Ampak – ali bo zadoščal ?

  LMŠ “ŽAL” PREMIER Marjan Š. je rekel le
  da se o problemih, ki jih povzročajo zveri — ne bo pogovarjal s stranko SLS
  ampak
  S SINDIKATI KMETOV.
  Vseeno naj SLS – kar vztraja.
  SLOVENSKO PODEŽELJE MORA IMETI TUDI – POLITIČNO MOČ. L.R- J-K-KERN KOMENDA

 • Janez Kepic-Kern

  Spodnje – se tudi jaz vprašujem
  Zato
  PONAVLJAM.
  ŠALA
  z realno podlago

  NAPOVEDNIK – SHODOV,, prijavljenih
  in bollj neformalnih – a vseeno – pomembnih – JAVNO POMEMBNIH SHODOV
  – v naši R. SLOVENIJI.

  1. SHOD – LMŠ SHOD –
  JE ŽE MIMO: KOT VSI VEMO, JE NA NJEM “žal” premier
  – “žal” ker ga — jaz in večina Slovencev – ni volila
  M. Š.
  napovedal – “DA BO IZVAJAL TUDI SKOKE – V PRAZEN BAZEN”.
  Mu
  “priporočamo” tako prakso – če bo vodila
  K ČIMPREJŠNJEMU ODHODU – LMŠ-ja
  in LMŠ g. Marjana Šarca
  – VEN
  – iz slovenske politike. Razlogov za take moje, naše, vaše ŽELJE
  – verjetno ni treba navajati. L.R. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC
  1.DELA – ŠALE,
  ki se bo nadaljevala

 • Luka Mesec

  ODSTREL NI REŠITEV

  Odstrel volkov lahko celo poveča možnosti za napade na drobnico. Volkovi so namreč organizirani v trope, ko lovci ustrelijo alfa samca ali alfa samico (vodji tropa), pa njihova struktura razpade. Posledica: ne bodo več organizirano lovili srnjadi, ampak bodo posegli po lažjem plenu – drobnici na pašnikih.

 • šmentanamuha

  Podobnik je garancija, da SDS tudi po naslednjih volitvah ne bo vladala.
  Da si en kmet, ki je mimogrede predsednik neke kao “ljudske” stranke, za svojo politično agendo postavi kot glavni cilj pomor zveri, in za odstrel ponuja celo plačilo, je nekaj najbolj barbarskega, kar je možno. Mogoče je padel v kakšno časovno zanko in se znašel nekje 200 do 300 let v preteklosti.

  Če vas zanima, kako so našli način sobivanja s prostoživečimi medvedi v Severni Ameriki, si poglejte ta video. To je način, poglejte si, kaj pomeni odgovorno ravnanje človeka v odnosu do živali.

  People and Bears Live in Harmony in This Wildlife-Friendly Town
  https://www.youtube.com/watch?v=a8oknbDLrzA

 • RATATA

  Kmetje v Zvezo. Kmečka Zveza je bla dobra Partija.

 • RATATA

  Hudičev je preveč v Sloveniji! Čisto vsakega je treba na pol presekat in dobro poslušat, da bo reklo štr bunk!