fbpx

Smešen odgovor ministra Erjavca na interpelacijo: Svojo funkcijo naj bi opravljal vestno in požrtvovalno? Kljub nespornim ugotovitvam Knovsa še kar ne želi priznati, da je odgovoren za zlorabo obveščevalno-varnostne službe in druge nepravilnosti!

Foto: STA

V luči vse večjih napetosti med prvakom DeSUS Karlom Erjavcem in predsednikom komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs) Matejem Toninom, katerih razlog naj bi se skrival v informacijah, ki so jih posamezniki razkrili v povezavi s prisluhi glede arbitražnega postopka, je Erjavec odgovoril na interpelacijo o delu in odgovornosti, ki jo je proti njemu kot ministru za obrambo vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Očitke glede nezakonitega delovanja, zlorabe obveščevalno-varnostnih služb, nezakonite razrešitve poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske (SV) Mihe Škerbinca ter laži in zavajanja Erjavec seveda zavrača, saj rešuje svojo kožo ter manjšinsko vlado.

Uvodoma Erjavec v odgovoru na interpelacijo izpostavlja: “Ni res, da je Obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo RS prekoračila pooblastila in delovala nezakonito. Pri menjavi poveljnika sil ni šlo za kršitev zakonodaje, ker sem ravnal v skladu s pooblastili. Za menjavo so obstajali upravičeni razlogi. Pri nočnem streljanju na Počku ni šlo za prekoračitev pooblastil, zavajanje ali laži.” Ob tem pa je zatrdil, da naj bi svojo funkcijo opravljal vestno in požrtvovalno, v skladu s pristojnostmi in v duhu skrbi za napredek obrambnega sistema, skrbel naj bi tudi za zaposlene v obrambnem sistemu in za krepitev obrambne sposobnosti Republike Slovenije. V času njegovega mandata naj bi se zgodili celo dogodki in aktivnosti, ki ustvarjajo okoliščine za napredek.

Knovs: Minister Erjavec zlorabil položaj za razrešitev poveljnika poveljstva sil SV!
Spomnimo. Knovs je konec aprila izpostavil ugotovitev pooblaščene skupine ob nenapovedanem nadzoru na Obveščevalno-varnostni službi MORS, ki je ugotovila, da je minister za obrambo zlorabil položaj in vojaško-obveščevalno službo s tem, ko je naročil vohunjenje za razrešitev poveljnika v poveljstvu sil Slovenske vojske (SV) Mihe Škerbinca. Pri tem spornem dejanju mu je pomagal tudi direktor Obveščevalno-varnostne službe MORS Dejan Matijevič.

Podpredsednik Knovsa Žan Mahnič je na novinarski konferenci podrobneje pojasnil tudi ozadje dogajanja. “V medijih so se pojavile govorice, da je bila načelnica Generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc hospitalizirana zaradi psihičnih težav, istočasno so v Slovenski vojski verižno krožila SMS-sporočila, da je njeno zdravstveno stanje komentiral Škerbinc najprej na kolegiju, kasneje pa še pred postrojem na Vrhniki 1. aprila letos. Zato je OVS na ustni ukaz oziroma naročilo ministra za obrambo začela izvajati zaslišanja oziroma klasično obveščevalno dejavnost,” je povedal poslanec. Nadaljeval je, da so 3. aprila pripadniki obveščevalno-varnostne službe (v nadaljevanju OVS) na Vrhniki pričeli z zbiranjem informacij, kaj se je dogajalo na kolegiju in postroju na Vrhniki. “Naključno so zaslišali 25 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Na podlagi vseh zaslišanj niso mogli potrditi, da je poveljnik poveljstva sil dejansko govoril grdo o načelnici,” je povedal poslanec in dodal, da so bile podlaga za preiskavo le nekatere govorice in SMS-sporočila, ki so krožila po poveljstvu Slovenske vojske (v nadaljevanju SV) in ki so prišla tudi na OVS pa tudi v kabinet ministra.

Žan Mahnič (Foto: STA)

“Ko smo direktorja OVS MORS na obveščevalnem nadzoru, ki sem ga vodil, prisotni pa so bili mag. Matej Tonin, Jerca Korče in Matjaž Nemec, vprašal, kakšno podlago so imeli za svoja dejanja, je ta dejal, da so delovali na podlagi 1. alineje 2. odstavka 32. člena zakona o obrambi,” je v nadaljevanju povedal Mahnič in citiral omenjeno določbo zakona, ki pravi: “Varnostne naloge na obrambnem področju so: odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev, ki jih uporabljata ministrstvo in Slovenska vojska v državi ali zunaj nje, ter podatkov o razvoju ali proizvodnji določenega vojaškega orožja ali opreme.”

Direktor OVS MORS sploh ni  izdal pisne odredbe, da bi se lahko začeli postopki zbiranja obvestil
“Se vam zdi, da govorice o zdravstvenem stanju nekoga sodijo pod to alinejo? Govorice o zdravstvenem stanju načelnice niso ne odkrivanje, ne preiskovanje in ne preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb, ker s tem, ko nekdo komentira zdravstveno stanje načelnice, ne ogroža njene varnosti, ne ogroža njenega delovnega mesta in ne ogroža objektov, ne ogroža okolišev, ki jih uporablja ministrstvo, in niti ne proizvodnje določenega vojaškega orožja ali opreme,” je poudaril Mahnič in dodal, da direktor OVS MORS sploh ni izdal pisne odredbe, da bi se lahko postopki zbiranja obvestil sploh začeli. “Imamo varnostnike, ki izvajajo naloge na podlagi 2. odstavka 32. člena, in imamo kriminaliste OVS, ki bi bili v tem primeru lahko pristojni, vendar pa niso zbirali obvestil. Druga alineja tega odstavka pravi: varnostne naloge na obrambnem področju so preiskovanje kaznivih dejanj v skladu z zakonom. Pravilno ravnanje bi torej bilo, da če načelnica vloži kazensko ovadbo, lahko potem kriminalisti OVS, in ne varnostniki, na podlagi te druge alineje pričnejo s svojo dejavnostjo,” je povedal poslanec SDS.

“Direktor OVS MORS je dejal, da so ti varnostniki delali na podlagi 34. člena zakona o pooblastilih in nalogah policije, ki pa pri zbiranju obvestil določa, da morajo policisti pred zbiranjem obvestil osebe poučiti, da je sodelovanje prostovoljno, osebe tudi seznanijo, da imajo pravico do anonimnosti, razen ko zbirajo obvestila po določbah zakona, ki ureja kazenski postopek, in zakona, ki ureja  prekrške. Ko sem direktorja vprašal, ali so bili vojaki, s katerimi so opravljali razgovore, prej o tem obveščeni, je dejal, da niso bili,” je navedel poslanec in dodal, da so do njega prišle tudi informacije, da so bila zaslišanja izrazito neprimerna ter da so zasliševalci vojakom govorili, da lahko odgovarjajo zgolj z da ali ne.

Na podlagi vseh dejstev je Knovs tako sprejel več sklepov: “OVS MORS v primeru brigadirja Škerbinca in govoric o zdravstvenem stanju načelnice GŠ SV ni imela zakonske podlage za opravljanje informativnih pogovorov na poveljstvu sil 3. aprila 2019. Soglasno je bil sprejet sklep, da se Knovs strinja z vodstvom OVS MORS, da v primeru brigadirja Škerbinca in zdravstvenega stanja načelnice GŠ SV ni šlo za zbiranje informacij za predkazenski postopek, zato opravljeno nalogo lahko štejemo kot klasično obveščevalno dejavnost, ki jo je izvedel varnostni sektor OVS. To je tisto, kar je bilo hudo narobe,” je ob tem komentiral Mahnič in ob tem navedel še tretji sklep: “Knovs opozarja, da navedeni primer kaže, da je OVS MORS izvajala obveščevalno dejavnost na podlagi ustnih usmeritev ministra za obrambo in ustnih navodil direktorja.”

Foto: STA

Erjavec pojasnjuje, da tokratne interpelacije ne razume le kot političnega orodja, ampak gre tokrat za več. “Pri tej interpelaciji gre za zagotavljanje varnosti ter zaščito države in njenih prebivalcev,” je prepričan. 

Obveščevalna služba MORS zlorabila zakon, ki določa meje njenega delovanja
Erjavec vztraja, da naj OVS MORS ne bi prekoračila pooblastil in delovala nezakonito. “Z delovanjem OVS na poveljstvu sil Slovenske vojske, ki je bila med drugim tudi predmet obravnave Knovsa, je OVS preverjala ogrožanje varnosti delovnega mesta, natančneje formacijske dolžnosti načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Obstajali so namreč znaki, da naj bi bil v razlago osebnih okoliščin, in sicer zdravstvenega stanja načelnice Generalštaba Slovenske vojske, vpleten tudi višji častnik, ki mu je bila v času dogajanja zaupana ena najpomembnejših nalog v Slovenski vojski, to je poveljevanje poveljstvu sil Slovenske vojske. OVS je dogodek glede širjenja netočnih informacij o zdravstvenem stanju načelnice zaznala kot varnostno indikativen pojav, pri čemer je širjenje informacij vznemirilo in zelo negativno presenetilo poveljnike ter druge pripadnike Slovenske vojske,” navaja Erjavec in ob tem dodaja, da naj bi vlagatelji interpelacije napačno navajali, da je OVS izvajal klasično obveščevalno dejavnost.

“Očitki v interpelaciji, da ni bil upoštevan osnovni standard delovanja in da ni bilo zagotovljene ustrezne pisne odredbe ter dokumentiranosti opravljenega dela, so napačni in zavajajoči. Ponovno poudarjam, da v navedenem primeru ni šlo za obveščevalno dejavnost in da ni bila izvedena nobena posebna oblika pridobivanja podatkov in noben poseben preiskovalni ukrep za preiskavo kaznivih dejanj.” Delavci OVS naj bi po besedah Erjavca opravljali varnostno nalogo z zbiranjem obvestil. Opravljanje razgovorov prav tako po njegovih besedah naj ne bi opravljali varnostniki, temveč pooblaščene uradne osebe.

Ustno odredbo za nezakonito vohunjenje za Škerbincem izdal Erjavec
Pri menjavi poveljnika sil po prepričanju Erjavca naj ne bi šlo za kršitev zakonodaje. “Odredba o razrešitvi je bila izdana skladno z veljavnimi predpisi, poleg tega je bila dosledno spoštovana tudi pravica brigadirja Škerbinca do pravnega varstva v postopku razrešitve z dolžnosti poveljnika sil.” Erjavec poudarja, da pri nočnem streljanju na Počku naj ne bi šlo za prekoračitev pooblastil, zavajanje ali laži. “Moja usmeritev, da se omeji nočno streljanje, je bila poznana na Generalštabu Slovenske vojske in, verjamem, tudi poveljniku sil. Obžalujem, da je nismo nikamor zapisali, ker lahko nekateri danes zanikajo njen obstoj. Med njimi tudi tisti pripadniki Slovenske vojske, ki so negodovali ob podobni usmeritvi prejšnje ministrice za obrambo. Pri tem ne gre za domačijski pristop, kot ga navajajo vlagatelji interpretacije, temveč za legalno in legitimno ustno izdajanje usmeritev ali navodil v skladu s pristojnostmi. Kako si predstavljate delovanje državne uprave ali zasebnega sektorja, če bi vsak zaposleni opravil le tiste naloge, ki jih dobi v pisni obliki, in se na ustno dodeljene naloge ali navodila ne bi oziral?”

Minister Karl Erjavec (Foto: STA)

Erjavec v odgovoru na interpelacijo zavrača navedbe, da Slovenska vojska vsak dan izgublja pripadnike in pripadnice. Ob tem navaja, da je število odhodov v zadnjih dveh letih konstantno in celo nižje kot v obdobju od leta 2013 do leta 2016. Erjavec poudarja, da naj bi v tem mandatu ustrezna kadrovska politika in sprejem ukrepov za srednjeročno in dolgoročno kadrovsko okrepitev Slovenske vojske predstavljala eno najpomembnejših prednostnih nalog delovanja ministrstva in Slovenske vojske. “V kratkem bom vladi predlagal nekatere nove rešitve glede nagrad za sklenitev in podaljšanje pogodb za zaposlitev v Slovenski vojski ter glede dodatka za dosegljivost. Na medresorski ravni so usklajene rešitve glede prehoda vojakov po dopolnjenem 45. letu v druge dele državne uprave (policija, pravosodje itn.). Pripravljamo tudi spremembe zakonodaje in verjamem, da jih boste poslanke in poslanci v skrbi za našo vojsko podprli,” navaja Erjavec.

Zamenjal je enega bolj priljubljenih in sposobnih poveljnikov Slovenske vojske
Erjavec vztraja, da naj bi bila vsa njegova prizadevanja usmerjena v izboljšanje pogojev za delovanje vojske in statusa pripadnikov Slovenske vojske. “Izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske je povezano prav z vzpostavitvijo ustreznih pogojev za njen nadaljnji razvoj, pri čemer so v tem trenutku najpomembnejše aktivnosti usmerjene v zagotavljanje kadrovskih in materialnih virov ter njeno posodobitev, kar je bilo že pojasnjeno. Glede zamenjave brigadirja Škrbinca je bila odločitev v nasprotju z navedbami vlagateljev sprejeta prav zaradi skrbi za Slovensko vojsko ter zaradi spoštovanja temeljnih načel opravljanja vojaške službe v Slovenski vojski, opredeljenih v normativnih aktih.” Erjavec poudarja, da od poslancev pričakuje zavrnitev interpelacije. “S svojim glasom proti interpelaciji boste najbolj neposredno povedali, da je nesprejemljivo, da neka politična opcija izrablja Slovensko vojsko za doseganje svojih političnih ciljev. S svojim glasom boste povedali, da nasprotujete politizaciji Slovenske vojske. Politizaciji, ki je v zadnjem času dosegla razsežnosti, ki jih vsekakor nismo predvidevali ob začetku gradnje samostojne slovenske države, in za katero si nismo predstavljali, da jo bomo še kdaj doživeli od časa prejšnje zvezne države.”

Sodeč po odgovoru na interpelacijo lahko vidimo, da Erjavec še naprej sledi načelu prelaganja vse odgovornosti in se predstavlja kot povsem nedolžnega. Naravnost smešno je, da je Erjavec vedno zraven, pa nikoli ni nič kriv. Že ptičkom na vejah je jasno, da se na Erjavcu ne izvaja politični pregon. Poraja pa se vprašanje, kdaj bo dokončno izgubil status kočevskega medveda in končno odgovarjal za svoje grehe?

H. M.