Sodišče razveljavilo sklep o preiskavi Damijana Jankovića, javnost še vedno brez pravice do vpogleda v zapisnike sodnega senata!

Damjan Janković, sin ljubljanskega župana Zorana Jankovića.( Foto: STA.)

Preiskava ni bila ustavljena, saj je bil sklep, ki se nanaša na preiskavo spornega poslovanja Damijana Jankovića, razveljavljen, so sporočili z Okrožnega sodišča. Znano je tudi, da je spremenjeni sodni senat ugodil pritožbi, ki jo je podal zagovornik Damjana Jankovića, in sicer proti preiskavi. Preden je bila izločena sodnica poročevalka Ana Testen, ki jo je predsedujoči sodišču Marjan Pogačnik nadomestil z Urško Zorko, pa je sodni senat že sprejel odločitev, da bo pritožbo Jankovića zavrnil, ker naj bi bila neutemeljena in bi bilo potrebno nadaljevati s preiskavo kaznivega dejanja davčne utaje, ponarejanja oziroma uničenja listin, ki se nanašajo na poslovanje. 

Z zamenjavo sodnice poročevalke Ane Testen je bila ustavljena nadaljnja preiskava, in sicer v skladu z neuradnimi informacijami. Tokrat pa na sodišču opozarjajo, da bi se utegnila preiskava, katere sklep se je razveljavilo, še vedno nadaljevati. Ob tem pa se pojavlja vprašanje ali je sojenje Damijanu Jankoviću zares transparentno in pošteno. Zlasti glede transparentnosti in točnega obveščanja javnosti glede sodnega procesa, se pojavljajo močni dvomi. Javnost tako na primer nima vpogleda v sklep, s katerim je bilo ugodeno pritožbi odvetnika Jankovića proti sklepu o preiskavi, poroča SIOL.

Prav tako javnost nima vpogleda v zapisnike o odločanju sodnega senata, še preden je bila izločena Testenova, kjer je bilo odločeno, da bo Jankovićeva pritožba zavrnjena. Na sodišču so ob tem pojasnili, da javnost ni upravičena vedeti, kako se sodniki odločajo v primeru preiskave Jankovića, saj naj bi šlo za delovna gradiva, osnutke in zadeva še ni zaključena. Poleg tega so še navedli, da lahko v zapisnike vpogleda zgolj pritožbeno sodišče. Obenem so še opozorili, da naj bi bilo prepričanje, da je preiskava ustavljena, v nasprotju z odločitvijo senata, “saj je ta izpodbijano odločitev razveljavil, kar pomeni, da se postopek nadaljuje s ponovnim odločanjem”.

Predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik, ki očitno ne spoštuje ustave. (Foto: STA)

Če je nek sodnik poročevalec dlje časa odsoten, čemur denimo botruje bolezen, odločitev, ki jo je sprejel senat, pojasni eden od preostalih dveh članov le-tega. Nikakor pa ni dopustno, da bi se sodnika kar zamenjalo. Odločitev senata, ki je bila že sprejeta, pa se ne more enostavno nadomestiti z odločitvijo nekega drugega senata. Odločitev je bila namreč že sprejeta, vendar pa sklep kasneje ni bil zapisan, ker je bila sodnica Testenova bolniško odsotna. Ob tem se je predsednik sodišča Marjan Pogačnik skliceval na njeno daljšo odsotnost zaradi bolezni in jo po določenem času enostavno zamenjal.

Sodniki so pri svojem delu neodvisni, kar je zaščiteno s 125. členom ustave, česar Pogačnik očitno ne spoštuje
Slovensko sodstvo pretresa nov sodni škandal, ki naj bi kazal na “kavbojske” manire nekaterih slovenskih sodnikov. Znano je namreč, da predsednik sodišča nima pravne podlage za odvzetje spisa ali celo poseganje v sojenje nekega sodnika. Slednji se je tovrstni ustni odredbi vsekakor dolžan upreti, ker je nezakonita. Sodniki so namreč pri svojem delu neodvisni, kar je zaščiteno s 125. členom slovenske ustave. In prav tako je soglasno odločil sodni svet, potem ko se je sodnica pritožila, rekoč, da si je predsednik okrožnega sodišča drznil posegati v neodvisnost pri njenem strokovnem delu.

Preiskovanec v primeru davčne utaje Damjan Janković. (Foto: STA)

Je pa sodni svet v svojem sklepu, v katerem je jasno navedeno, da sta bila kršena tako zakon kot tudi ustava, prikril za katero sodnico je v resnici šlo in kdo je bil njen šef na sodišču, ki je sporno ravnal. Vendar pa okoliščine primera jasno kažejo na to, da gre za sodnico Testenovo in vodjo ljubljanskega sodišča Pogačnika. Dejstvo je namreč, da je bila primorana v naglici zapustiti svojo službo na ljubljanskem okrožnem sodišču. Pogačnik jo je namreč brez tega, da bi ji svojo odločitev pisno tudi pojasnil, dodelil za delo na Okrajno sodišče v Kamniku. Tam pa, kot je znano, ni bilo tako močnega pomanjkanja kadrov.

Pogačnik primera Testenovi ni odvzel takoj, je pa to storil čez čas in zadevo predal poročevalki sodnici Urški Zorko
V primeru Jankovića gre sicer za preiskavo, kot je že bilo navedeno, kaznivega dejanja davčne zatajitve, ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Šlo je na zapletene transakcije, ki so presegale milijon evrov. Primera Janković Testenovi ni odvzel takoj, je pa to dodatno storil čez čas in zadevo Janković predal poročevalki sodnici Urški Zorko. Spremenjeni senat, v katerem ni več Testenove, je zadnje tedne sprejel diametralno nasprotno odločitev. Ugodili so pritožbi zagovornika sina ljubljanskega župana, Damjana Jankovića in ustavili preiskavo. Po neuradnih informacijah ima zaradi odvzema primerov Testenovi Pogačnik precej težav, ker so mu na višjih ravneh te odločitve v letnem razporedu, s katerimi je opravil prerazporeditve, že razveljavili. Vse primere, gre za več kot sto, bi moral Testenovi vrniti. V vseh teh primerih je kršeno načelo zakonitega sodnika in s tem poštenega sojenja, če ne sodi že določen sodnik.

Domen Mezeg