fbpx

Sodnica mariborskega sodišča udeležena pri goljufiji in ponarejanju zapisnika?!

Foto: STA

Če se od državljanov pričakuje spoštovanje zakonov, ni potrebno posebej poudariti, da to še posebej velja za funkcionarje, ki nosijo posebno mero odgovornosti. Tega pa se očitno ne zaveda nekdanji župan Občine Miklavž na Dravskem polju Leo Kremžar iz vrst LDS, ki se je podpisal pod lažni zapisnik konstitutivne seje. Še več, pri goljufiji je bila prisotna celo sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru mag. Mirjana Horvat Pogorelec, kar pa njeno kredibilnost na sodišču postavlja pod velik vprašaj.

Goljufija in ponarejanje zapisnika se nanaša na 1. in konstitutivno sejo Sveta KS Skoke, ki je bila sklicana 11. decembra lani v prostorih Krajevne skupnosti Skoke. V zapisnik so po volitvah zapisali tudi Anjo Brumec, ki je na seji sploh ni bilo in sejo speljali, namreč zavedali so se, da brez treh prisotnih članov Sveta KS seja sploh ni sklepčna.

Med prisotnimi člani sveta KS Skoke so bili tako lažno zapisani: Zdenko Čuš, Drago Repnik in Anja Brumec, vse pa se je dogajalo na očeh predsednice Občinske volilne komisije Pogorelečeve, starega župana Kremžarja in direktorja občinske uprave Zvonka Fištravca. Kljub odsotnosti Brumčeve so ugotovili sklepčnost, se seznanili s poročilom Občinske volilne komisije o rezultatih volitev v svet KS Skoke, si potrdili mandate, za predsednika Sveta KS soglasno imenovali Čuša za podpredsednika pa Repnika. Pod zapisnik sta se podpisala Repnik in Fištravec, ki je zapisnik sestavil.

Na protest Brumčeve razpisali ponovno konstitutivno sejo
Vse bi ostalo neopaženo, če ne bi Brumčeva protestirala po tem, ko je med prisotnimi na zapisniku ugledala svoje ime, čeprav sploh ni bila prisotna na seji. Zaradi njenega protesta so morali ponoviti konstitutivno sejo, ki je bila razpisana 28. januarja letos v prostorih Krajevne skupnosti Skoke. Na ponovni konstitutivni seji so bili tokrat prisotni vsi člani, poleg Čuša in Repnika tudi Brumčeva, Simona Marko in Boštjan Rojko. Za predsednika Sveta KS je bil vnovič soglasno izvoljen Čuš, a je tokrat prišlo do spremembe pri izvolitvi na podpredsedniško funkcijo, ki jo je tokrat zasedla Markova.

V 259. členu Kazenskega zakonika je opredeljena ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva. “Uradna oseba, ki v uradno listino, knjigo, ali spis vpiše lažne podatke ali ne vpiše kakšnega pomembnega podatka ali s svojim podpisom oziroma pečatom potrdi uradno listino, knjigo ali spis z lažno vsebino ali s svojim podpisom oziroma uradnim pečatom omogoči sestavo uradne listine, knjige ali spisa z lažno vsebino, se kaznuje z zaporom do treh let.” Glede na to, da ponarejanje in goljufija okrog lažnega zapisnika predstavljata kaznivo dejanje, se človek vpraša, kako je mogoče, da sta se Repnik in Fištravec podpisala pod lažni zapisnik. Še bolj žalostno pa je, da je takšno goljufijo dovolila sodnica Pogorelčeva, ki deli pravico na Okrožnem sodišču v Mariboru. Glede na to, da je sodnica s svojim sodelovanjem prispevala k okrnitvi ugleda sodstva, smo na mariborsko okrožno sodišče poslali novinarska vprašanja. Ker na odgovore še čakamo, jim bomo objavili naknadno. 

H. M.