Sodnici s pionirsko čepico Vesni Pavlič Pivk se obeta pričetek kazenskega pregona zaradi očitanega kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic!

Vesna Pavlič Pivk s titovko in jugoslovansko zastavo (Foto: Twitter)

Mandatno-volilna komisija je kot matično delovno telo pripravila poročilo k zahtevi Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu za pridobitev dovoljenja za kazenski pregon zoper sodnico Vesno Pavlič Pivk zaradi očitanega kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Sodnica je sicer javnosti postala znana, ko je na eni izmed rojstno-dnevnih zabav paradirala s titovko na glavi in z jugoslovansko zastavo v roki. 

Na zahtevo novomeškega okrožnega državnega tožilstva je mandatno-volilna komisija na 10. seji v četrtek, 16. maja letos, obravnavala izdajo dovoljenja za kazenski pregon sodnice Pavlič Pivkove, trenutno dodeljene na ministrstvo za pravosodje, zaradi očitanega kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. člena kazenskega zakonika (KZ-1).

Poslovnik državnega zbora v 212. členu določa, da Državni zbor RS odloči o tem, ali dovoli, da se sodnik, ki je osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije, pripre ali da se zoper njega začne kazenski postopek na zahtevo pristojnega organa. Državni zbor o dovoljenju odloči potem, ko pridobi mnenje Sodnega sveta Republike Slovenije. V skladu z 214. členom poslovnika državnega zbora se v zvezi z odločanjem o podelitvi procesne imunitete sodniku smiselno uporabljajo določbe poslovnika državnega zbora o postopku v zvezi z imuniteto poslancev.

Vesna Pavlič Pivk (Foto: STA)

Sodni svet prepričan, da ovir za začetek kazenskega postopka ni
Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o sodniški službi in 212. člena poslovnika državnega zbora je mandatno-volilna komisija pridobila mnenje sodnega sveta, ki je podal oceno, da za začetek kazenskega postopka zoper sodnico Pavlič Pivkovo po navedeni zahtevi Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu ne obstajajo ovire. Mandatno-volilna komisija je iz tega razloga Državnemu  zboru RS predlagala sprejetje sklepa, s katerim bi bilo pridobljeno dovoljenje za kazenski pregon zoper sodnico Pavlič Pivkovo zaradi očitanega kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. člena kazenskega zakonika, in da se ji ne prizna imuniteta.

H. M.