Sodnik Zvjezdan Radonjić se je odzval na sklep: Sodni svet je politični komisariat! A ne privolim v kompromis zakritja pod preprogo, odšli bodo oni ali jaz!

Zvjezdan Radonjić (Foto: Demokracija)

Ta politični komisariat ni nič drugega kot podorgan organa, ki se hočeš ali nočeš opredeljuje, preko svojega podorgana. Kakšno stališče bo komisija sprejela, je popolnoma jasno. Tako kot vselej do sedaj bodo grajali ravnanja sodnikov, podpirajoč poljubne druge,” se je na sklep Sodnega sveta RS v pismu medijem odzval sodnik okrožnega sodišča Zvjezdan Radonjić in pri tem razkril številne oblike pritiskov in nespodobnih ravnanj cele mreže ljudi, ki je sodelovala v njegovi diskreditaciji. Med drugim piše, da plačani novinar vsakodnevno hodi k predsedniku sodišča in v piar prostore, nakar dan kasneje izvaja javno intelektualno drisko v strogo nadzorovanem mediju.

Pred razglasitvijo oprostilne sodbe Milka Noviča sredi meseca aprila je sodnik Zvjezdan Radonjić opozoril na številne nedopustne pritiske, ki segajo v sam vrh pravosodja. Namesto da bi v bran neodvisnosti sodstva zazvonili vsi alarmi, so se mediji raje odločili za diskreditacijo sodnika, ravno tako je na celi črti pogrnil Sodni svet Republike Slovenije, saj je v primeru Radonjić sprejel sklep, da naj bi bile sodnikove trditve brez podlage in posledica subjektivnega dojemanja.

V nadaljevanju objavljamo pismo sodnika Radonjića, v katerem komentira odločitev sodnega sveta:

“V slovenskem sodstvu poteka zahteven proces razločevanja med podporniki pravne države in njenimi nasprotniki; prvi želimo ohraniti pogoje nadaljnjega obstoja državnosti, drugi jo namenoma rušijo, zaradi osebnih motivov. Med vodstvenimi strukturami poskušajo številni s strategijo malih korakov, med opozicijskimi pa s strategijo hitrega preloma. Oboji si vsak na svoj način prizadevamo v pravo smer, kakšen bo uspeh, bo pokazal čas.

V katero skupino gre uvrstiti današnjo personalno sestavo Sodnega sveta, je izven vsakega dvoma. Poglejmo dobesedni zapis 22. sklepa seje z dne 13. 6. 2019:

Sodni svet sprejme stališče:
Sodni svet v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi varuje samostojnost in neodvisnost sodne veje oblasti in njen javni ugled (2. člen Zakona o sodnem svetu). Na podlagi objav v medijih in poročila predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 23. 4. 2019 s prilogami se je Sodni svet seznanil z navedbami sodnika Zvjezdana Radonjića, ki je v povezavi s konkretno kazensko zadevo, v kateri je predsedoval senatu, trdil, da je bil deležen številnih pritiskov, in sicer: ‘Ves čas tega sojenja, ki traja štiri mesece, se me je poskušalo disciplinirati in diskreditirati na različne načine,’ kot je zapisal v pisnem odgovoru predsedniku sodišča z dne 17. 4. 2019. V tem dopisu sodnik navaja okoliščine, ki naj bi predstavljale poseg v njegovo neodvisnost. Sodni svet ugotavlja, da okoliščin in ravnanja, ki jih navaja sodnik kot obliko nedovoljenega pritiska, ni mogoče obravnavati kot poseg v njegovo neodvisnost, temveč gre za procesna ravnanja in ukrepe, ki ne predstavljajo nedovoljenega pritiska na sodnika pri sojenju (zahteva za izločitev, ovadba, obnašanje strank na glavni obravnavi). Kot pritisk na sodnika s strani ‘vrhov pravosodja’ tudi ni mogoče šteti dopisa vodje Specializiranega državnega tožilstva predsedniku sodišča, ki je bil kritičen do izjav in odnosa sodnika do državne tožilke na glavni obravnavi. Sodnik ni navedel nobenih konkretnih okoliščin, na podlagi katerih bi bilo mogoče utemeljeno zaključiti, da je bil s strani kolegov sodnikov nanj izvajan pritisk, kako naj reši konkretno kazensko zadevo. Sodni svet ugotavlja, da so trditve sodnika Zvjezdana Radonjića o poskusu vplivanja na njegovo sodniško neodvisnost brez podlage in posledica njegovega subjektivnega dojemanja. Sodni svet poudarja, da imajo sodniki pravico do javnega izražanja, a opozarja na določbe Kodeksa sodniške etike, ki sodnika zavezujejo, da je v odnosu do strank in udeležencev postopka spoštljiv in da se mora vzdržati komentarjev o njihovem delu. Še posebej v okviru sodnega postopka, mora biti sodnik zadržan, umirjen in ne preoster. Sodnik ne sme podajati dvoumnih, tendencioznih in provokativnih izjav in svojih subjektivnih mnenj, posebej če gre za domneve in stališča, povezana s konkretnim kazenskim postopkom. Do etičnosti ravnanja sodnika v konkretnem primeru pa se Sodni svet ne opredeljuje, saj je to v pristojnosti Komisije za etiko in integriteto. Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0.

Iz razlogov poteka ustreznih postopkov ne bom komentiral vsebine predmetne sodne zadeve. Naj pristojni organi opravijo delo, morda potem več. Sedaj o tistem, o čemer lahko.

Politični komisariat
Ugotovitev, da so moje trditve brez podlage in posledica subjektivnega dojemanja so izrazito nekompromisne narave. Osebno bi jih omilil s kašnimi kavzalnostmi atributivnega tipa. Besedno zvezo: ‘brez podlage’ bi omilil z rabo pridevnika tipa: ‘ustrezne, zadostne, vidne’. Pred besedno zvezo: ‘subjektivno dojemanje’ bi vgradil: ‘pretežno, morda tudi, kot kaže’. Zapisal bi primeroma: ‘Trditve sodnika so po preučitvi gradiva še vedno brez ustrezne podlage, mogoče so posledica določenega subjektivnega dojemanja.’ V tej obliki bi lahko razumel sprejeto odločitev. Toda na ravni ogolelega protiintelektualnega primitivizma ne bom vodil polemike. Takšno vulgarno diskreditacijo enega boljših sodnikov v državi zmore producirati le um nevreden odziva. Če jim je teptanje osebnosti v tolikšen užitek naj jim bo; vendar mene ni zraven na teh območjih.

Predsednik sodnega sveta Erik Kerševan (Foto: STA)

Komisija za etiko in integriteto je organ Sodnega sveta. Najmanj čudna je torej trditev o nevmešavanju v lastno dejavnost. Ta politični komisariat ni nič drugega kot podorgan organa, ki se hočeš ali nočeš opredeljuje, preko svojega podorgana. Kakšno stališče bo komisija sprejela, je popolnoma jasno. Tako kot vselej do sedaj bodo grajali ravnanja sodnikov, podpirajoč poljubne druge. Rušenje avtoritete državnih organov je del neke širše misije v odnosih dominantnih svetovnih centrov moči do malih, novoustvarjenih držav, toda to je zgodba za drugačne priložnosti.

Nadalje ni resnična trditev o mojem pomanjkljivem, zmotnem razumevanju pomena zadeve. Moral bi biti popolnoma imbecilen, kar nisem, da bi ne razumel narave pritiskov. Kvečjemu gre lahko le za mojo zavestno odločitev zlorabiti možnost, ki mi je bila dana kot sodniku, za zavajanje iz slabih namenov. Takšnemu ni prostora med sodniki. Ne privolim v kompromis zakritja pod preprogo. Naj sprožijo predvidene postopke za ugotavljanje odgovornosti sodnika, ki je tako hudo zlorabil funkcijo. Na drugo stran naj postavijo svoje uglede, vseh 11. Po 22. sklepu 22. seje enostavno več ni prostora za vse; oditi bodo morali oni ali jaz. Sodni svet mora varovati ugled sodne veje oblasti. Dolžan je vztrajati in odstraniti ali mene ali sami sebe. Če bom ostal med sodniki je javnega ugleda Sodnega sveta in vseh njih 11 konec, tega ni mogoče dopustiti.

V pismu razkriva celo mrežo
Trdim in celotni slovenski javnosti oznanjam molk tistih, ki so do moje besede ob razglasitvi posiljevali mikrofone, trosili kupe neumnosti najnižjega ranga, sramotili sodstvo, tožilstvo in odvetništvo. Kje so poniknili ti silni razglaševalci mojih številnih zlorab, nepravilnosti, ravno sedaj, ko je čas spregovoriti? Kje so sedaj ti vsakodnevni kritiki mojih razlag? Zakaj njihove prepotence, ošabnosti ni več pred mikrofoni? Ali so dobili ukaze, naj poniknejo, naj bodo tiho? Kdo deli ukaze, komu vse? Kam je poniknila vdova, ki je ministrico in predsednike sodišč dnevno zalagala s filipikami mojih zgrešenosti; čemu je utihnila, po čigavih napotkih? Kako je stekla delitev dela med njimi, ki so smetili cel dokazni postopek in uradnimi strukturami, ki so prevzeli štafetno palico? Kje so sedaj nepretrgana modrovanja o napačnih rekonstrukcijah, pristranskosti, krivici, samovoljnosti? So  mi začeli strokovno zaupati? Zakaj je odstavljen tisti, ki ga dolžim sodelovanja v gonji z namero prikritja morda tudi postopanja lastnih bližnjih? Kje je sedaj skrbna soproga? Vrhovni sodnik, ki si me je zaželel disciplinirati sredi postopka, usmerjenega od kaskaderja k filmskim zvezdam? Kje je sinček političnega očeta vzdignjenega nosu s prestižno klientelo; ali je morda očka prepovedal prepiranje, sicer ga bo našeškal? Kam so poniknile tone ošabnosti, podtikanj, primitivizma, napuha? Pa ne menda neodvisno od dirigenta izza odra. Je mogoče, da vse te mogočne persone utihnejo same od sebe, po vsakodnevnem vpitju. Zakaj plačani novinar vsakodnevno hodi k predsedniku sodišča in v piar prostore, nakar dan kasneje izvaja javno intelektualno drisko v strogo nadzorovanem mediju? Kdo tej kreaturi ponuja vrstice? In zakaj ni napisal ene same pozitivne besede o sojenju, potekajočem na najbolj profesionalen način v najbolj težavnih pogojih?

Ko bodo nekoč pisali kronike dogajanj, povezanih s tem sojenjem, bomo eni na strani dobrega, drugi na strani zlega. Popoln črno-beli svet kavbojk; junaki in podleži. Moja vest je mirna.”

C. Š.

 • Boco

  Erik Kersevan, upanje v Slovensko pravo mi je zbudil, ta mladi prodoren pravnik. Zal je podlegel globoki drzavi. Od njega ostaje le prazna forma. Postal je uradniski zombi brez kredibilnosti in zivljenske energije za izboljsanje sveta.

  • karpelec

   Zagnal se je v krdelo, ki bo ščitilo njegov image in noče biti edini glas vpijočega v puščavi in s tem svojo prodornost pokopal v brezno.

  • Dragan Krstič

   Nekoč županja Ljubljane, Nuša Kerševan. Lahko je samo njegova stara mama.

  • Observer

   Težko jim je. Ko enkrat začnejo prihajati pritiski ali/in grožnje, se marsikateri hrbet upogne. Za pravičen upor je potreben pogum kot ga kaže g.Radonjić. Premagal je svoj strah. Integriteta in poštenost mu pomeni več kot kariera in življenje. Obsodba nedolžnega človeka na več desetletno zaporno kazen, je bila preveliko breme za njegovo vest. Dobro, da jo nekateri še imajo.

   Luka 18
   1 Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati.
   2 Rekel je: »V nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka.
   3 In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila: ›Pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku.‹
   4 Dolgo ni hotel, potem pa je rekel sam pri sebi: ›Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka,
   5 bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo s svojim prihajanjem izmučila do konca.‹«
   6 In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik.
   7 Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim,
   ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal?
   8 Povem vam: Hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?«

   Psalm 82
   Bog vstane v Božjem zboru,
   sredi bogov sodi:
   2 »Doklej boste sodili napačno,
   dajali prednost krivičnim? Sela.
   3 Sodite za slabotnega in siroto,
   odločajte prav za nesrečnega in revnega.
   4 Osvobajajte slabotnega in ubogega,
   rešujte ga iz rok krivičnih.«
   5 Ne spoznajo, ne razumejo,
   v temi tavajo,
   majejo se vsi temelji zemlje.
   6 Jaz sem rekel: »bogovi ste,
   sinovi Najvišjega vi vsi;
   7 toda kakor človek boste umrli,
   kakor kateri izmed knezov boste padli.«
   8 Vzdigni se, o Bog, sodi zemljo,
   zakaj ti imaš v lasti vse narode.

   • Mojca pokraculja

    “….se marsikateri hrbet upogne”. Ne, neee ni res !
    Noben hrbet tovrstnih “intelektualcev” se nima časa niti malo upogniti. Še predno bi jim ga poskušali upogniti, se preračunljivo in licemersko začnejo klanjati, kimati in lizati z globoko državo. V tem je največji problem.
    Radonjič je dosedaj že pokazal, da na njegovem hrbtu “lahko drva sekajo”, on ostaja pošten mož. Upam da bo zdržal !

    • mariborčanka

     predvsem pa, da se ne bi slučajno spet zgodila kakšna nesreča iz neznanega razloga…

  • ehnaton

   Velika težava Slovencev je, da znova in znova polagamo upanje v ljudi za katere se praviloma izkaže, da ga niso vredni. Ne vem s čim si je sicer zelo ambiciozni pravnik zaupanje zaslužil, vem le, da je svojo hitro vzpenjajočo kariero začel v kabinetu predsednika države Janeza Drnovška, kot njegov svetovalec.Kot je znano, so v Drnovškovem kabinetu enako kot v Kučanovem vsa pomembnejša mesta zasedali preverjeni kadri. Med njimi niti slučajno ni bilo nobenega desno usmerjenega intelektualca, ampak tiči, kot npr. Vladislav Lipič, Majda Tovornik….. pretežno kar Kučanovi kadri. Tako ni bilo nobenih dvomov glede pravilne usmerjenosti Kerševana od samega začetka. Tudi njegove aktivnosti kot sodnika poročevalca pri odločanju Vrhovnega sodišča v zadevi Vili Kovačič niso puščala dvomov o njegovi usmerjenosti. Bolje je zaupati v navidez manj bleščeče intelektualne veličine ( kar ne pomeni, da so manj sposobni) pa bolj v poštene in iskrene.

 • Luiggi

  Ce me spomin ne vara,je bil Neki Kersovan veliki revolucionar.Naj mi oprostite,ce se motim!

  • šrauf

   Možno ,da je sin Marka Kerševana, sociologa religije, za moje pojme ne preveč častnega moža. Tudi Erik kot kaže ni, pa ,če je sin ali ne.

 • šrauf

  Tole pa zna biti neugodno za globoko državo.Po robu se jim je postavil sodnik, ki ga zaradi “čefurskega” porekla ne morejo razglasiti za fana ksenofobne in sploh nestrpne desnice. Mož ima očitno moralno in strokovno integriteto, predvsem pa ima jajca.
  GOSPOD sodnik , moje spoštovanje!

 • Observer

  Zdaj bodo nekateri politiki in režimski mediji obsodili g.Radonjića, da je kriv za nasilje nad mariborsko sodnico.

 • učko

  Jah, temu tipu se je pa res odfukalo. A on dvomi v to kdo bo odšel ? Kwa mu pa fali kot sodniku? Pol mu ostane samo še odvetništvo. Sam glede na to, da se je zameru celotnemu slovenskemu sodstvu, ne verjamem, da bo kot odvetnik uspešen. Neuspešen odvetnik pa tudi posla nima nobenga. Jah, kdo ga bo pa najemal in plačeval, če bo zgubu vsako sodbo?! Lahko iz lastnih izkušenj povem: “Dokler nečesa pomembnega v življenju (po lastni neumnosti) ne izgubiš, sploh ne veš kaj imaš in kaj moraš čuvat !”

  • stajerc5

   Po od tebe napisanem, si sam samo ena z lahkoto prodana hinavska rit. Nic vec in nic manj!

  • Observer

   Kaj moraš čuvat? Čuvat tako, da sodiš krivično po diktatu? To pa res mora biti človeka “vredno” strahopetno življenje.

   Razodetje 21

   8 Toda STRAHOPETCI in neverniki, pokvarjenci in ubijalci, nečistniki in čarovniki, malikovalci in vsi lažnivci bodo dobili svoj delež v jezeru gorečega žvepla. To je druga smrt.«

   Zato so v zgodovini uspeli izključno narodi, ki so brali in verovali Sveto pismo in zato narodi, ki Sveto pismo zavržejo propadejo, ker med drugim postanejo strahopetni. Če se namreč ne boš bal nepokvarjenega Boga, se boš bal pokvarjenih ljudi. To je zgodovinsko dejstvo.

  • Hamid Begic

   Se strinjam… Z takim “reputation” nima on kam it…….. :)

   PS: Dober odvetnik pozna zakone….odličen pa sodnike….. njega pa “mrzi” celo sodstvo RS. :)

   • Observer

    Ni čudno, da pada že kot melona velika toča ponekod, neurja vedno močnejša in pogostejša, in morajo gasilci vedno več posredovat, če pa že navadni nepomembni povprečni smrtniki zagovarjajo hudičeve advokate in prikimavajo krivici za voljo lahkega zaslužka in lagodnega življenja, ki (pre)hitro mine. Narod je pokvarjen od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. Kakor zgoraj tako spodaj, pravijo prostozidarji. Vsaj nekaj imajo prav.

    Ko se bo res začelo dogajat in bo toča še večja in vse ostale nevšečnosti še hujše, bo ene, ki sedaj živijo lagodno na račun krivice, zelo zelo strah. Zadela jih bo namreč neopisljiva groza in bodo soočeni s svojo smrtnostjo in minljivostjo. Sam sem že bil soočen s tem zavedanjem minljivosti preko bolezni in občutek ni bil prijeten, zato sem raje reven in pošten in imam račune poravnane z Bogom, kot pa bogat, računi z Bogom pa neporavnani. Ker ko
    bo Bog začel poravnavat račune, bodo vsi ti pokvarjenci na poziciji moči takrat bridko jokali, ko jim bo moč odvzeta, v rokah pa jim bo ostal samo račun katerega ne bodo morali nikoli poravnati. Kar smej se sedaj v neveri, vendar je očitno, da ta dan prihaja.

    Sofonija 1
    14 Blizu je GOSPODOV véliki dan, blizu je in zelo hiti, celo glas GOSPODOVEGA dne. Mogočni človek bo tam bridko jokal.

    Mihej 5
    15 In izvršil bom maščevanje nad narodi; takšnega, ki zanj še niso slišali.

 • rrrrr

  Legenda imenovanih v Radonjičevi objavi medijem:
  Vdova: vesela vdova umorjenega direktorja Jamnika, Tatjana Skubic Jamnik, visoka funkcija v jugo filialah NLB, vplivnica globoke države. O njeni vlogi bomo kmalu izvedeli kaj več.
  Sinček: komunističnega veleposlanika, Kuniča , odvetnik Jamnikove, da se nadomestnemu morilcu M. Noviču vsedeta na skromno premoženje. Ali ga plačuje vesela vdova, NLB ali globoka država, v tem hipu ni jasno. Ampak bo….

  • RATATA

   Scenarij:

   Režija:

 • Drago

  Ne strinjam se z Radonjićem, da so za njegovo “preganjanje” krivi iluminati. Vsa dejstva in indici kažejo na reptilijance !

  • Observer

   Prvi režimski komentatorji ali pa od režima oprani ljudje, zadolženi za diskreditacijo, so že tu. Kako si želim, da bi ti bil na mestu Radonjića. Za razliko od Radonjića bi se ti polulal v hlače kot mala deklica.

   • stajerc5

    Ko bo zaropotalo, bo prvi plaval cez Kolpo!

  • stajerc5

   Joj, kako te mora boleti, da je eden od “vasih” nastavil glavo pod giljotino. Pa ravno en “zemljak”, jelda!???
   Pravi posteni clovek, ta Radonjic se je vrgel med hijene, kjer si noben Slovenec ni upal! Ce kdo, si bo ravno ta zasluzil spomenik in ne neki izdajalski malerMajster- Kamnik ali sloser v Velenju!

 • antimur

  G. Radonjić, dajte po repu kučanistični sodni navlaki. Trdno sem prepričan, da bodo sodne in tožilske politično nastavljene zveri prišle po svoj zaslužek, od Masleša do Žgajnerce in ostalih pokvarjencev. Pravica pride na plano prej ko slej, morda bodo že upali, da se bodo izognili zasluženi kazni, toda to je jalovo upanje.
  P.S.: Kaj je zamrznjeni Kučan danes počel na RTV, ali je nesel nov spisek za preganjanje, saj vemo, najprej mediji, potem “neodvisni strokovnjaki”, potem tožilstvo in sodstvo, povsem identično kot je počela to NKVD in najhujši zločinec človeštva Stalin. V tem sta bila prava specialista tudi Ranković in Dolanc, mentor zamrznjene murgelske pošasti.

 • Imperial Commando

  Te klice.

 • soc

  Kapo dol, sodnik Radonjić! Pripravljeni ste iti skozi kalvarijo Kučanovega pravosodja in medijev za svoje principe. Malo je takih.

  Če se jim ta monopol podre, se komunistični otroci in vnuki, rdeča aristokracija, v letu, dveh sesujejo.

  • Janko Gedlicka

   Se pravi, da bo udbomafija v sodnih vrstah, vpeta v kompletno udbomafijsko slovensko oblast storila vse, da pregazi poštenega sodnika. Pri tem si bo obilno pomagala z lažmi po njenih režimskih medijih. Marsildo jim celo verjame. Vse za svoje bonitete NOVEGA RAZREDa po Đilasovo. Tudi reptesija ne bo izostala.

  • Vojvoda Šarec.

   Saj zato se gre za ego principe, ker ni napredoval zaradi priimka? Na pravo in strokovnost je pa pozabil. Čustva so mu zameglila razum.

 • Hamid Begic

  Šta ti je to trebalo, Radonjiću……ako si pametan…uzeo si bar dobro lovu. :)

  PS: Joj, joj,… Sramota. :)

 • marta

  Mislim, da je g. Radonjič pravilno odločil v tej kazenski zadevi, saj ne more biti obsojen
  na petindvajset let zapora nekdo, brez trdnih dokazov in priznanja krivde.
  Celo mati in oče umorjenega g. Jamnika sta prepričana v nedolžnost g. Noviča glede na to,
  kar jima je njun sin občasno zaupal in še predvsem zadnje čase pred umorom.

  Dragi sodniki ČISTA VEST JE NAJBOLJŠI “POVŠTER” – ta se slejkoprej oglasi pri vsakem,
  ki ne živi pošteno.
  Sodniki v SODNEM SVETU, skušajte se postavit “v kožo” g. Radonjiča, ali g. Noviča pa se boste
  lažje pravilno odločili !

  Psalm 82 (81) Obsodba krivičnih sodnikov

  1 Asáfov psalm.
  Bog vstane v Božjem zboru,
  sredi bogov sodi:
  2 »Doklej boste sodili napačno,
  dajali prednost krivičnim?
  3 Sodite za slabotnega in siroto,
  odločajte prav za nesrečnega in revnega.
  4 Osvobajajte slabotnega in ubogega,
  rešujte ga iz rok krivičnih.«

  5 Ne spoznajo, ne razumejo,
  v temi tavajo,
  majejo se vsi temelji zemlje.

  6 Jaz sem rekel: »Bogovi ste,
  sinovi Najvišjega vi vsi;
  7 toda kakor človek morate umreti,
  kakor kateri izmed knezov morate pasti.«

  8 Vzdigni se, o Bog, sodi zemljo,
  zakaj ti imaš v lasti vse narode.

 • Black_hawk

  Radonjič ne daj se.

 • Sonce

  “V pismu razkriva celo mrežo..”

  Kje lahko preberemo to pismo?, ker to zmedeno skorpucalo tukaj ne razkriva ničesar, vse na nivoju ‘baba čula baba rekla’.

  Tako da… čakam/o na veliko razkritje spoštovanega sodnika Radonjića,
  kar na plano… primeri, datumi, ure, maili, sms-i, imena in priimki, morda še kakšen posnetek?

  Kar pogumno.

  • Mato

   Ti povej meni

 • resnicaboli

  Pa kje je ta prokleta EU nič ne vidi nič ne sliši kaj se dogaja v Sloveniji???

  • Andrej

   Še vprašaš kje je , jaz vem v Bruslju se sprehaja po žerjavici in pupa nektar !
   Seveda v “prijetni” družbi levih komisarjev iz zavožene Slovenije !

 • VERZIFIKATOR

  Iz mladinčevega dnevnika

  PADEL JE GLOBOKO

  Padel tale je sodnik globoko,
  dnevno zopet pravi poročilo,
  dnevniško je to zagotovilo,
  da ne bo nikoli več visoko.

  Ga mladina brž je obsodila,
  da do nje se vede nekorektno,
  blatila ga je tako rekoč perfektno,
  zunajsodno s tem ga obsodila.

  Kaj še, mórda Sizifovo delo?
  Tega v zgodbi tej močno pogrešam,
  ga zato pritikam, k njej obešam,
  česar zagotovo bo veselo.

  Skratka padel je sodnik globoko,
  ga država več ne potrebuje,
  se globoko ga zares sramuje,
  zdaj razklada vsem se na široko.

  Linč edino da je tu zdravilo,
  se globokumno prepričuje,
  na državo klika se sklicuje,
  daje ji pospešek, poživilo.

  In država pač sledi nasvetu,
  ki mladina dnevno ji ga daje,
  ne vedoč, da sama s tem se maje,
  saj država ta je v tretjem svetu.

  Tretji svet pa silno je nevaren,
  ni za pravni red zagotovila,
  naglo se odvržejo trobila,
  ta je svet prevratniško bizaren.

  Tam problem res niso preobrati,
  kdor je trobil, se kot pav šopiril,
  zlahka res globoko bo iztiril,
  sam bo kriv, se sam obsodil hkrati.

 • xtc

  Zanimivo je brati leve komentatorrje,ki driskajo-Radonjič,karšen koli je ,je SLO levim ovcam natočil čistega vina,kako deluje SLO sodstvo Partija z CK jem določi žrtev sodišče pa ga je dolžno zašiti tako ali drugače- z dokazi ali brez,kajt sodi CK ZKS in šef,kot v zlatih časih njegove najintimnejše opcije.Seveda ,ko take stvari prilezejo na dan postane za “neodvisno” sodstvo hudo moteče.
  In sodni svet ni nič drugega kot organ poln bivših trdih partijcev ali njih otrok ,ki skbijo da “rdeče neodvisno sodstvo” dela partijsko pravilno.
  Vendar pa so take abotne izjave sodnega sveta,le še večji strel v koleno sodstva,ki mu narod kaže mizerno zaupanje-taka je tudi njega kredibilnost,ker ni bilo počiščeno raznih Masleš,Rakočevičk,,Florjančičev in sorodnikov ter otrok vodilnih NOB partijcev. in kasnejših trdorokcev.
  Seveda Radonjić, nehote razkriva še nekaj drugega ne samo ,da celo sodstvo smrdi po Bavconovih udbaških praksah,razkriva se da nekateri sodniki in sodnice sploh niso sposobne,diplome so dobili po partijski liniji-drugače bi pometali ceste in ti sedaj neomajno služijo CK ZKS in njega šefu.
  Naj pri tem omenim enega izmed mojih sošolcev,ki je srednjo šolp zaključil z 6 mi popravci, nato ostal s svojo firmo raznim podjetjem dolžančez 400000 dem nato pa je s pomočjo žlahtnika,ki je bil minister čudežno postaldoktor znanosti delujoč danes na Inštitutu J Štefan in je dasa.
  Skratka kaj želim povedati-slo šolstvo je v k*** properirajo le tisti,ki so “pavoverni” in ti napredujejo brez težav oni ne pravi pa četudi nadpovprečno intiligentni pa so tepeni maksimalno in prvi takoj dobijo službe v JS in državnih firmah,drugi se morajo boriti v zasebnem sektorju,tujini ali z lastno firmo.
  Celotna stvar kaže ,da SLO tone ravno zaradi levopravoverne selekcije bedakov.
  Tudi Šarec sodi v to kategorijo ni bil zmožen naredit tišlerske šole zmožen pa je bil konćat akademijo-oz. nekaj v nivoju univerze.Zato se ne čudit propadanju države in temu kar je povedal Radonjić.

 • xtc

  Težko ta mafija drži skupaj ,kar boš videl tudi v primeru v Mariboru,kjer molčijo o tem kako se piše mož in kako mu je ime naj bi bil kriv a so ga izpustili.
  Seveda gre za dve zadevi ali je res težkokategorna glava iz te sodne druščine ali pa nimajo proti njem nič in je treba narediti konstrukt.
  Seveda je tudi zanimivo skrivanje kurbirja,ki je verjetno tudi iz teh vrst inki bi tudi lahko dal nabutat sodnico,če ta ni hotela ločiti se.

 • Janez Novak

  Če se boriš s sistemom – mafijskim sistemom – si sam proti vsem. Vsi se držijo pravila: nič videl, nič slišal, nič ne vem.

 • piko8

  G. Radonjčič bodote še naprej tako pokončni! Z vami je ves pošten Slovenski narod!!
  Krivosodje je potrebno RAZGALITI in raztrgati, naj bo že konec bavconovemu naravnemu krivosodju!!!

 • Vojvoda Šarec.

  Zdaj ne igra več politično žrtev. Je že bolj pogumen desno režimski sudija.
  Sem res premlad, da šele zadnja leta dojamem, da se stroka deli na desne in leve politične privilegije uslužbencev državnih inštanc.
  Kam tone Slovenija v desno in levo politicno cehovstvo . Ljudstvo-drugorazredno kasto, pa prek medijev poltiki, razdelili na leve in desne slabo izobražene nergače in tiste ki ne volijo. Z razliko da desni in levi politični ceh uživa privilegije, razdeljeno ljudstvo ima pa samo kruha in iger ter presnet drago državo za živlenje( životarjenje).

 • Miro Jereb

  Tale sodni svet na dolgo in široko o žulju na katerega jim je stopil sodnik Radonjič. Običajno veliko besed ne pove nič. To je tako kot takrat ko pade ketna na biciklu. Sodni svet 10 strani debat kako stvar popravit in kako se sicer sploh ne da, zaradi subjektivnih pogledov na ketno.. …Sodnik Radonjič pa lepo…nataknite jo nazaj in poženite pedala. Bravo g. sodnik…poženite pedala.

  • Vojvoda Šarec.

   Vse kar je na /-ič je zanič.

   • maksimalno

    Kje se pa tvoja kao Šarec kljusetina šolala? Rdeči vrtec?

    • Vojvoda Šarec.

     Pri tvoji mami med nogami.

   • Andrej

    In kar prihaja iz alahovih dežel vključno z ali – banjo ! Tako je to šarčev Vojvoda !

 • Vojvoda Šarec.

  Čefutarski i srbin Janšev potrćko. Svašta pićka rodi…

  • centurion

   Pasja pićka tebe skotila..
   Pa pofukal jo je klateški garjav pes.
   Tvoj hovhov očka.
   Ker-jebotipasmater, staro preperelo….

   • Vojvoda Šarec.

    Ufff?!!!Tole je pa primitivno leporečje.

  • Schemva Miro

   Tudi take gnoje kot si ti,pizdun usmrajeni.

   • Vojvoda Šarec.

    Te je pa prizadel.

  • maksimalno

   In tako se je rodilo tudi čudo od tega kao Šarca ki se valja v vojvodskem koritu.?

   • Vojvoda Šarec.

    Kdor se bori ta si izbori.

 • odzunaj

  Tudi moje spoštovanje g. Radonjiču za strokovno in moralno integriteto in vsega spoštovanja vredno moč osebnosti.
  G. Radonjič, podpira vas tri četrtine pravosodja, še posebej mladi, ki v sedanjem gnoju ne želijo delati. Vztrajajte, da se zažene mlinski kamen !!!

  Ob tem se čudim, s kakšno lahkoto vzpenjajoči mlajši sodnik in predsednik sodnega sveta Erik Kerševan, z dvignjeno glavo, izvaja navodila samega vrha paradržavne mafije in napoveduje vojno pravni državi in njenim državljanom !

 • janko

  Morali bi se dvigniti vsi normalni in pošteni ljudje, zasesti vse državne institucije in izvesti LUSTRACIJO! Vse kriminalce pa takoj pozapreti! Dovolj in preveč je bilo vsega.

 • RATATA

  Radonjič, kot južnjak se ne bo pustil slovenčekom jebat! To je drgačna mentaliteta!
  Ni kar tako ena fraza o mirni Bosni, oni gredo na nož in ni glih kakšne preračunljivosti pri njih!

 • montyamp

  11 : 0
  Zato je v Hudi Jami — 11 — zidov .
  To je magična komunistična številka .

 • Šobar Davorin

  Koprolalija enega komisarja čete Ivo Lola Ribar?

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!