Sova odgovarja Matjažu Nemcu, da je uporaba tajnih podatkov v druge namene kot tiste, zaradi katerih so bili podatki pridobljeni in posredovani, kaznivo dejanje!

Foto: STA

Predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb gospod Matjaž Nemec je v današnji izjavi za medije ob zaključku dela komisije v zadevi Farrokh pojasnil, da je komisija ugotovila, da ni pridobila podatkov, ki bi izkazovali, da je v konkretni zadevi prišlo do nedovoljenih vplivov na delo agencije s strani tretjih oseb. S svojimi izjavami o delu Sove v zadevi Farrokh je grobo zlorabil funkcijo predsednika komisije, škodil ne samo ugledu ampak predvsem izvajanju zakonsko določenih nalog Sove, ko je po predstavitvi ugotovitev iz sklepa komisije kot njen predsednik pojasnjeval svoje osebno mnenje,” se je Slovenska obveščevalna in varnostna služba odzvala na izjave Matjaža Nemca, glede zadeve Farrokh.

Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Matjaž Nemec je danes napovedal, da bo Knovs specializiranemu državnemu tožilstvu posredoval vse gradivo, ki ga je zbral med nadzorom v zadevi Farrokh in ki se nanaša na domnevne pritiske vladnega kabineta, na delo Sove. Kljub temu, da je Knovs sicer sprejel sklep, da vpliva tretjih oseb ni bilo. Danes smo že poročali, da je Nemec glede dela Knovs v zadevi Farrokh povedal, da so z nadzorom začeli 15. oktobra, torej pred več kot dvema mesecema. “Sledili smo indicem domnevnih nepravilnosti pri pripravi naznanila v zadevi Farrokh. Dostop do samega naznanila nam je vlada s sklepom o odlogu preprečila že na samem začetku, torej Knovs nikdar ni dobil vpogleda v to naznanilo. Zato smo v tem času opravili tri nadzore na Sovi, dva razgovora v DZ z zaposlenimi na Sovi. Posedujemo tri obsežne zapisnike in 10 ur posnetkov magnetogramov pogovorov z večjim številom zaposlenih na Sovi.” Omenjeno izjavo Nemca je članica Knovsa iz poslanske skupine SDS Anja Bah Žibert označila za iskanje medijske pozornosti, drugi član Knovsa, Dejan Kaloh pa je Nemca pozval, naj preneha z “božičnimi igrami brez meja”, saj sklep komisije predstavlja ravno nasprotno.

Sova je v svojem odzivu še zapisala, da bi moral Knovs v skladu s 14. členom Poslovnika javnost seznaniti le o sklepih, stališčih in mnenjih, ki jih je sprejela komisija. “Predsednikovo javno predstavljeno osebno stališče je povsem neskladno z ugotovitvami komisije. Agencija ponovno pojasnjuje in poudarja, da je delovala v okviru svojih pooblastil in pristojnosti kot je tudi potrdil opravljeni nadzor komisije v tej zadevi. Agencija zagotovo ne prejema ne usmeritev ne navodil preko javnih občil, tudi družbenih omrežij ne, kot je to poskušal predstaviti predsednik Knovsa.” Sova je tudi sporočila, da v zadevnem primeru agencija ni delovala na način, na kakršnega namiguje Nemec v svojem osebnem mnenju. Z javno predstavitvijo neutemeljenega osebnega mnenja, ki je v očitnem nasprotju z ugotovitvijo komisije, ki jo vodi, je predsednik komisije povsem nedržavotvorno poskusil v negativni luči prikazati delovanje agencije in ustvarjati pritisk na strokovno delovanje zaposlenih v agenciji, zatrjujejo v Sovi.

Agencija si prizadeva, da kot nadzorovani organ tvorno sodeluje s komisijo, ji posreduje zahtevana pojasnila in informacije, med njimi tudi najbolj tajne podatke. Zloraba teh podatkov, pridobljenih in posredovanih z namen učinkovitega varovanja slovenskih nacionalnih interesov, je nedvomno znak nerazumevanja pomembnosti zaupanja med delovanjem KNOVS kot nadzornega parlamentarnega telesa in Sovo kot nadzorovanim organom, uporaba tajnih podatkov v druge namene kot tiste, zaradi katerih so bili podatki pridobljeni in posredovani, pa v skladu s področno zakonodajo pregonljivo kaznivo dejanje.

Agencija še pojasnjuje, da komunikacija z državnimi organi poteka po ustaljenih uradnih poteh, kar velja tudi za obravnavani primer. Predsednika vlade ja agencija dolžna obveščati o svojih ugotovitvah, kar je storila tudi v izpostavljenem primeru, ki ima še posebno težo z vidika nacionalne varnosti Republike Slovenije, zaradi česar je agencija komisiji predlagala umik stopnje tajnosti tudi z drugega sprejetega sklepa komisije. Iz razsežnosti samega primera in sprejetega sklepa komisije, je jasno razvidna dolžnost obveščanja. “Izvajanje nalog v konkretni zadevi v agenciji ni bilo podvrženo nedovoljenemu vplivanju ali usmerjanju poteka konkretnih postopkov, kot je razumeti izjave Nemca,” je zapisala Sova in dodala: “Drži, da agencija nima preiskovalnih pooblastil, zaradi česar je tudi v konkretnem primeru svoje ugotovitve posredovala tožilstvu. Osebni zaključki predsednika komisije o vsebini naznanila agencijo čudijo, saj je v izjavi sam navedel, da se komisija z vsebino naznanila ni seznanila.”

Sara Bertoncelj