fbpx

Številke ne lažejo, sindikalisti pa: Janševa vlada socialnemu dialogu posvetila bistveno več časa kot Cerarjeva in Šarčeva!

Foto: STA

Sindikalisti v zadnjih dneh na veliko zavajajo, če se zelo milo izrazimo, saj jih uradni podatki povsem demantirajo. Sindikalisti so v tujino namreč lansirali informacijo, da se zdajšnja vlada domnevno ne posveča dovolj socialnemu dialogu. Stvari smo uradno preverili in ugotovili, da je resnica ravno obratna.

V petih sindikalnih centralah – Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, Konfederaciji sindikatov javnega sektorja, Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije in KNSS Neodvisnost – so sami odstopili od socialnega dialoga. Zdaj pa stokajo, napovedali so tudi udeležbo na današnjem protestu.

V uredništvu Demokracije so se že pred dnevi z vprašanji obrnili na Sekretariat Ekonomsko socialnega sveta s prošnjo po primerjalnih podatkih o aktivnostih Ekonomsko socialnega sveta (ESS) v času zadnjih treh vlad. Na podlagi njihovega uradnega odgovora smo tako pridobili podatke o delovanju ESS v času Cerarjeve, Šarčeve in Janševe vlade. Iz podatkov je razvidno, da se je vlada pod vodstvom Janeza Janše (svoj mandat je nastopila na dan razglasitve epidemije, 13. marca 2020) s sindikati veliko pogovarjala. Pogajalske skupine ESS za pripravo protikoronskih zakonov so delovale tudi čez vikende, ob sicer prostih delovnih dnevih.

Spomnimo. Usklajevanja med Vlado RS in socialnimi partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) potekajo v obliki sej ESS in sestankov Kolegija ESS sveta ter sestankov pogajalskih skupin in strokovnih odborov. Delovanje Kolegija ESS ter ustanavljanje pogajalskih skupin in strokovnih odborov potekata od leta 2017 naprej. Podrobni podatki o številu in trajanju sej ESS, ter številu kolegijev in ustanovljenih pogajalskih skupin ter strokovnih odborov so navedeni v nadaljevanju. Dodani so tudi primerjalni podatki o številu vsebinskih točk in predlogov zakonov, ki so bili obravnavani v okviru ESS v času posameznega mandata.

V priloženi tabeli so navedeni podatki za obdobja, ko sta Vlado RS vodila dr. Miro Cerar in Marjan Šarec ter za obdobje trenutne vlade. Izpostavljamo podatke o številu sej ESS in sestankov Kolegija ESS ter trajanju sej ESS glede na posamezni mandat:

1. Seje ESS:
Miro Cerar: 65 sej ESS; v povprečju 1,35 na mesec
Marjan Šarec: 17 sej ESS; v povprečju 0,94 na mesec
Janez Janša: 16 sej ESS; v povprečju 1,10 na mesec

2. Seje Kolegija ESS:
Miro Cerar: 13 sej Kolegija; v povprečju 0,63 na mesec
Marjan Šarec: 16 sej; v povprečju 0,89 na mesec
Janez Janša: 23 sej; v povprečju 1,59 na mesec

3. Povprečno trajanje sej ESS:
Miro Cerar: v povprečju je posamezna seja trajala 3 ure in 2 minuti
Marjan Šarec: v povprečju je posamezna seja trajala 3 ure in 20 minut
Janez Janša: v povprečju je posamezna seja trajala 5 ur in 6 minut

Iz podatkov je razvidno, da je bilo v času vlade Janeza Janše več sej na mesec kot v času vlade Marjana Šarca, pa so sindikati molčali. Nadalje je bilo bistveno več sej Kolegija ESS kot v prejšnjih dveh mandatih. Seje so trajale tudi bistveno dlje kot v času vlade pod vodstvom Mira Cerarja in Marjana Šarca. Dialoga je bilo torej zelo veliko. Uradni primerjali podatki tako kažejo, da je sedanja vlada namenila veliko več časa socialnemu dialogu, kot prejšnji dve vladi. S tem pa je jasno, da trditve sindikatov, da se ta vlada premalo posveča socialnemu dialogu, niti približno ne držijo. Prej nasprotno …

Udeležba sindikalnih central na današnjem protestu v Ljubljani je tako povsem neutemeljena in kaže zavračanje socialnega dialoga s strani sindikatov samih.

Vida Kocjan