Podatki iz evidenc: Socialni demokrati imajo kar 16 nepremičnin – katere so dobili brezplačno?

Foto: STA

Socialni demokrati imajo po podatkih, ki so navedeni v bazi GVIN, v lasti 16 nepremičnin na 11 lokacijah po vsej državi, v skupni površini dobrih 1.909 kvadratnih metrov. Nekatere so dobili kot “pravna naslednica ZKS – SDP”, s čimer pa se v preteklosti nista strinjala ustavno in vrhovno sodišče. Nepremičnine so stranki vir dohodka in garancije za kredite, medtem pa se njihov dolg ne zmanjšuje. Vila Moskovič jim tako ostaja rešilna bilka v obliki hipoteke za kritje dolgoročnih obveznosti v vrednosti pol milijona evrov.  

Medtem ko so morale vse druge stranke nepremičnine kupiti ali jih vzeti v najem, je stranka SD do večine svojih nepremičnin prišla na lažji način – kot lastnik se je vpisala na nepremičnine, ki jih je prej upravljala Zveza komunistov in so bile v prejšnjem sistemu družbena, torej skupna last. Med temi najbolj izstopa stavba na Tomšičevi za parlamentom, ki jo je SDP zamenjala z državo za Moskovičevo vilo na Levstikovi.

Po današnji GVIN vrednosti si lasti številne nepremičnine, med njimi pa je najbolj izpostavljena vila Moskovič, kjer je tudi sam sedež stranke. Moskovičeva vila pa je zadnje dni sporna v medijih, saj večina meni, da bi SD moral stavbo vrniti prvotnim lastnikom, oziroma njihovem nasledniku: Judovski skupnosti Slovenije.

Vila Moskovič (Foto: Twitter SD)

SD so sprva prišli do stavbe na Tomšičevi 5 v Ljubljani, kjer je danes državni zbor; nekoč je imel tam sedež Centralni komite Zveze komunistov Slovenije. Po drugi svetovni vojni je stavbo na podlagi darilne (leta 1946) in menjalne (leta 1949) pogodbe od Banovine prevzela Komunistična partija Slovenije. In ker se je SDP (današnji SD) oklicala za njenega naslednika, so ji leta 1993 dovolili vpis v Zemljiško knjigo: ravno na dan mladosti 25. maja tistega leta. To stavbo so kasneje zamenjali za ukradeno Moskovičevo vilo, so takratno situacijo opisali na 24ur.

Agencija Parsifal je naredila anketo javnega mnenja in eno od vprašanj se je glasilo “Ali menite, da je prav, da je stranka SD – Socialni demokrati brezplačno dobila nepremičnine, ki so bile v lasti Zveze komunistov Slovenije?”. Več kot tri četrtine (77,1 odstotka) anketirancev je bilo mnenja, da ni prav, da je SD brezplačno dobila nepremičnine, ki so bile v lasti Zveze komunistov Slovenije, da jim nepremičnine pripadajo, pa meni le 13,3 odstotka anketirancev.

Stranka SD je morala vrniti stavbo v Novi Gorici
Skupna vrednost enajstih nepremičnim, ki so jih leta 2018 poslali iz stranke SD 24ur je po Gursovi oceni in njihovem seštevku bila 1.512.229 evrov. Stranka SD je edina stranka v Sloveniji, ki je podedovala nepremičnine s strani Zveze komunistov Slovenije. Med drugim je letos višje sodišče odločilo, da so morali po 20 letih vrniti stavbo v Novi Gorici, ki jo domačini poimenujejo “Kremelj”, njihovo premoženje pa se je zmanjšalo na polovico.

Stavbo “Kremelj” na Kidričevi ulici 9 v Novi Gorici je morala letos stranka SD vrniti občini. (Foto: Google zemljevidi)

Po podatkih GVIN ima SD sedaj skupno v lasti 16 nepremičnin, medtem pa jih je nekaj že prodala. Od leta 2018, ko jih pod drobnogled vzeli mediji, so prodali ali vrnili poslovne prostore na Jesenicah, Šentjurju pri Celju in na Cankarjevi ulici v Mariboru, kot že omenjeno pa so stavbo v Novi Gorici morali po odločitvi sodišča vrniti v last občine. Vrednost njihov sredstev je na ta račun padla na že omenjenih 779.807 evrov.

Na račun družbenega lastništva SD pridobiva nekaj sredstev na račun najemnin
Stranka SD za razliko od drugih strank v Sloveniji pridobiva sredstva iz lastništev, predvsem na račun prodaje in oddajanja nepremičnin, ki so jih pridobili kot “pravni nasledniki ZKS”, ki si je tudi nezakonito prisvajala nepremičnine med in po vojni. Ustavno in Vrhovno sodišče se s tem nista strinjala, saj so podali mnenje, da nekdanja družbena lastnina ne bi smela postati last stranke. Stranka SD si poleg Moskovičeve vile lasti tudi poslovne prostore po celotni Sloveniji, ki jih naštevamo v nadaljevanju:

  • poslovne prostore na Cesti na Roglo 11j v Zrečah, v velikosti 25,40 kvadratnih metrov, v vrednosti 14.981,96 evrov

Lokacije nepremičnin stranke SD (Foto: GVIN)

  • poslovne prostore na Maistrovi ulici 17 v Mariboru, v velikosti 159 kvadratnih metrov,  v vrednosti 75.501,56 evra

SD ima v lasti poslovne prostore na Maistrovi ulici 17 v Mariboru (Foto: Google zemljevidi)

  • poslovne prostore na Maistrovem trgu 12 v Kranju, v velikosti 51,10 kvadratnih metrov, v vrednosti  41.789,13 evra

Poslovni prostori stranke SD na Maistrovem trgu 12 v Kranju (Foto: Google zemljevidi)

  • poslovne prostore na Meškovi ulici 2 v Slovenj Gradcu, v velikosti 59,40 kvadratnih metrov, v vrednosti 37.101,04 evra

Poslovni prostori stranke SD na Meškovi ulici 2 v Slovenj Gradcu (Foto: Google zemljevidi)

  • poslovne prostore na Mariborski cesti 7 v Radljah ob Dravi, v velikosti 50,60 kvadratnih metrov, v vrednosti 29.096,09 evra

Poslovni prostori stranke SD na Mariborski cesti 7 v Radljah ob Dravi (Foto: Google zemljevidi)

  • poslovne prostore na Ulici tolminskih puntarjev 4 v Novi Gorici, v velikosti 20,90 kvadratnih metrov, v vrednosti 21.119,16 evra

Poslovni prostor stranke SD v Ulici tolminskih puntarjev 4 v Novi Gorici (Foto: Google zemljevidi)

  • štiri poslovne prostore v Prežihovi ulici 24 na Ravnah na Koroškem, v skupni velikosti 73,90 kvadratnih metrov, v skupni vrednosti 50.172,18 evra

Poslovni prostori stranke SD v Prežihovi ulici 24 na Ravnah na Koroškem (Foto: Google zemljevidi)

  • poslovne prostore na Prešernovi cesti 1 v Velenju, v velikosti 8,60 kvadratnih metrov, v vrednosti 7.531,19 evra

Poslovni prostor stranke SD na Prešernovi cesti 1 v Velenju (Foto: Google zemljevidi)

  • dve parceli v skupni velikosti 976 kvadratnih metrov

Po podatkih iz njihovih letnih poročila je leta 2015 stranka SD na račun lastništva nepremičnin zaslužila 87 tisoč, leta 2016 77 tisoč, leta 2017 78 tisoč, leta 2018 170 tisoč, leta 2019 70 tisoč in leta 2020 skoraj 57 tisoč evrov bodisi s prodajo bodisi z oddajo v najem njihovih nepremičnin.

SD ima pol milijona vredno hipoteko na Moskovičevi vili
Vila Moskovič je s pripadajočimi parcelami že dva desetletja pod hipoteko, ki bi po mnenju poznavalcev že morala biti zdavnaj poplačana, a SD sredstva uporablja za kampanje, ki so drage. Kljub dolgu pa si želijo predčasnih volitev. “Vila ni bila vrnjena sodno temveč upravno! Vile niso kupili temveč so si jo prisvojili brezplačno! Problem je hipoteka v višini pol milijona evrov, ki je na hiši že več kot 20 let in je sodišče ne izvrši tako kot za običajne smrtnike in da gre za kaznivo dejanje zlorabe izvršbe!” pravi Pavla Murekar.

Stanje zadolženosti in sredstev stranke SD (Vir: GVIN)

Finančno stanje stranke SD ni rožnato, predvsem na račun dragih političnih kampanj. Kot je razbrati iz GVIN in kot omenja Murekarjeva stranka SD svojega dolga ne sanira, temveč bolj ali manj ostaja na enaki ravni. Njihove dolgoročne obveznosti so po pregledu poslovnih poročil leta 2016 znašale 466 tisoč evrov, medtem ko je seštevek njihovih sredstev mnogo nižji (381 tisoč evrov). Leta 2020 se finančne obveznosti niso veliko znižale in so znašale 450 tisoč evrov, njihova sredstva pa so po izgubi nepremičnin padla na 257 tisoč evrov.

Sara Kovač