Tako gre vaš denar v integracijo migrantov, ki je dokazano neuspešna! Vlada Marjana Šarca išče novega direktorja urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov!

Foto: STA

Odprl se je položaj direktorja urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Na natečaj, ki ga je objavil generalni sekretariat vlade, se kandidati lahko prijavijo v 15 dneh od objave (do 7. junija). Iz spletne strani ministrstva za javno upravo je razvidno, da bo izbrani kandidat imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo podaljšanja. 

Glede na to, da se od direktorja pričakujejo vodenje, usklajevanje, organiziranje dela v uradu, vodenje projektnih skupin in samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev, so med pogoji za prijavo na delovno mesto: slovensko državljanstvo, vsaj visokošolska izobrazba, najmanj sedem let delovnih izkušenj, nekaznovanost, znanje tujega jezika ter funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.

Od kandidata, ki se prijavi na natečaj, se pričakuje, da poleg svojih referenc priloži tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov, poleg tega pa tudi cilje, časovni okvir ter finančne, kadrovske in druge  posledice, ki bodo nastale na podlagi predlaganih sprememb.

Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (Foto: STA)

“S 1. 6. 2017 je z delom pričel Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, ki opravlja naloge, določene z zakoni, ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb. V okviru svojih nalog usklajuje delo in naloge drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov ter spremlja migrantsko problematiko ter daje pobude in predloge za reševanje problematike s svojega delovnega področja,” je mogoče prebrati na uradni strani vladnega urada.

Nad izpolnjevanjem pogojev bo bdela posebna natečajna skupina
Posebna natečajna skupina, ki jo bo imenoval uradniški svet, bo po poročanju STA preverila izpolnjevanje pogojev vseh prijavljenih kandidatov na mesto direktorja urada. Trenutno ga kot vršilec dolžnosti vodi Dušan Lužar, ki je nasledil nekdanjo direktorico Mojco Špec Potočar. Lužar naj bi urad vodil najdlje do 20. junija oziroma do datuma, ko bo imenovan nov direktor.

H. M.