To so najvišje plače v vzgoji in izobraževanju

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj (foto: sta)

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je v odgovor na napovedano stavko sindikata SVIZ zatrdila, da so se v zadnjih letih plače v javnem sektorju zvišale, kar velja tudi za vzgojo in izobraževanje, celo bolj kot v gospodarstvu. Dejstvo je, da so se obdobju 2019–2021 povečale za 14,8 odstotka, medtem ko so v istem obdobju v zasebnem sektorju zrasle za 10,8 odstotka. Za boljšo predstavo dejanskih plač v vzgoji in izobraževanju v spodnjih tabelah objavljamo podatke Siola o 50 najvišjih bruto plačah po posameznih podskupinah v vzgoji in izobraževanju, izplačanih za mesec december.

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije so potrdili stavko, za katero krivijo vlado, saj naj bi vlada njihove zahteve ignorirala. Osrednja zahteva sindikata je sklenitev sporazuma o plačilu dodatnega dela in ovrednotenju izpostavljenosti tveganjem zaposlenih za čas obvladovanja epidemije covida-19 ter zvišanje plač vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. SVIZ za stavko, napovedano v sredo, krivi ignorantsko vedenje vlade, kar je komentirala tudi ministrica za izobraževanje dr. Simona Kustec, ki meni, da bi bila vsaka odločitev, sprejeta v tem trenutku, neodgovorno ravnanje, da pa se je vlada pripravljena pogovarjati o tem po državnozborskih volitvah.

Ministrica za izobraževanje dr. Kustec se zaveda drugačnosti pogojev in delovnih zahtev v preteklih dveh letih, ki so nastali zaradi epidemije, in zatrjuje, da so “pri vzgojno-izobraževalnemu delu od vsega začetka sledili tako strokovnim pozivom na pedagoški kot na epidemiološki strani in s sprejetimi ukrepi usmerjali delo zaposlenih na način, da je to lahko potekalo čim bolj stabilno in varno ter ob hkratnem upoštevanju in spoštovanju strokovne avtoritete zaposlenih, tako učiteljev kot vzgojiteljev in tudi vodstev v šolah, vrtcih in na fakultetah.”

Številke dokazujejo, da so se plače zvišale
Plačna nesorazmerja na področju vzgoje in izobraževanja niso novost, saj naj bi sistemska neskladja nastajala dobro desetletje, je pa Kustečeva zatrdila, da so se v zadnjih letih plače v javnem sektorju zvišale, kar velja tudi za vzgojo in izobraževanje, celo bolj kot v gospodarstvu. Dejstvo je, da so se obdobju 2019–2021 povečale za 14,8 odstotka, medtem ko so v istem obdobju v zasebnem sektorju zrasle za 10,8 odstotka. Za boljšo predstavo dejanskih plač v vzgoji in izobraževanju v spodnjih tabelah objavljamo podatke o 50 najvišjih bruto plačah po posameznih podskupinah v vzgoji in izobraževanju, izplačanih za mesec december.

50 najvišjih bruto plač v visokošolskih zavodih. Pravilni podatki za Univerzo na Primorskem so tako v vseh postavkah zneski, ki morajo biti razpolovljeni. (Foto: Siol.net)

50 najvišjih bruto plač v visokošolskih zavodih. Pravilni podatki za Univerzo na Primorskem so tako v vseh postavkah zneski, ki morajo biti razpolovljeni. (Foto: Siol.net)

50 najvišjih bruto plač v visokošolskih zavodih. Pravilni podatki za Univerzo na Primorskem so tako v vseh postavkah zneski, ki morajo biti razpolovljeni. (foto: Siol.net)

50 najvišjih bruto plač v osnovnih in srednjih šolah (Foto: Siol.net)

50 najvišjih bruto plač v osnovnih in srednjih šolah (Foto: Siol.net)

50 najvišjih bruto plač v vrtcih (Foto: Siol.net)

50 najvišjih bruto plač v vrtcih (Foto: Siol.net)

Sprejeti so bili vsi potrebni ukrepi
Ministrica je na vse to dodala, da so bili sprejeti tako programski ukrepi, ki bi zaposlenim olajševali delo med epidemijo, in številni finančni ukrepi za pomoč zaposlenim v tem obdobju, in sicer je bilo dodatnih 70 milijonov evrov namenjenih za dodatke za nevarnost in posebne obremenitve, za delo v rizičnih razmerah, dodatke za ravnatelje, direktorje, kritje nadomestil plač za čakanje na delo, za nadomeščanja. Več kot 149 milijonov je bilo obdobju od oktobra 2020 do junija 2021 po njenih besedah izplačano vrtcem, osnovnim šolam in glasbenim šole. Povedala je tudi, so se zavedali nastalih obremenitev in jih v sorazmerju z ostalimi zaposlenimi skupinami,tudi temu primerno finančno naslovili. Žalosti jo, da bodo na dan stavke nekatere ustanove zaprte, medtem ko so se toliko časa vsi trudili, da bi ostale odprte. Način zagotavljanja minimuma delovnega procesa je odgovornost predstojnika posameznega zavoda in v ničemer ne posega v pravice stavkajočih delavcev.

Vlada se je o reformi plačnega sistema in sistemskih rešitvah pripravljena pogovarjati po državnozborskih volitvah, saj bi bilo nasprotno ravnanje v tem trenutku neodgovorno, na ostala vprašanja v pristojnosti ekonomsko-socialnega sveta pa naj bi bil v prihodnjih dneh organiziran delovni sestanek s strani MIZŠ, njegovo odločitev bo morala sprejeti vlada oziroma DZ.

Tanja Brkić