fbpx

Tolikšno plačo in bonitete uživa generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc!

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc. (Foto: STA)

“Spoštovani, generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc ima plačo določeno v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Uvrščen je v 60. plačni razred, za kar je določena bruto plača v višini 4.454,47 evra,” so nam odgovorili iz RTV Slovenija na vprašanje o višini plače generalnega direktorja Igorja Kadunca. Poleg tega uživa še druge bonitete direktorja.

Proračun RTV Slovenija znaša okoli 120 milijonov evrov, od tega skoraj celoten znesek prispevamo davkoplačevalci, le manjši del prinese tržna dejavnost. V času generalnega direktorja Igorja Kadunca je redno zaposlenih malce več kot 2200 ljudi. Glede na burne reakcije vodstva RTV Slovenija, nekaterih antijanšističnih novinarjev in dominantnih medijev v rokah levega omrežja, zaradi nove medijske zakonodaje, nas je zanimalo, kakšno plačo ima Kadunc ter koliko bonitet uživa.

“Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc ima plačo določeno v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Uvrščen je v 60.plačni razred, za kar je določena bruto plača v višini 4.454,47 evra. Pri plači ima obračunan le še dodatek na delovno dobo, ostalih dodatkov pri plači ne prejema, prav tako ne stimulacije. Kot vsi javni uslužbenci prejema regres za prehrano v višini 3,94 evra na delovni dan,” so nam odgovorili iz RTV Slovenija.

Kadunc uporablja tudi služben avtomobil v zasebne namene
V nadaljevanju so zapisali, da Kadunc uporablja službeni avtomobil (ki ima 305.000 kilometrov in je po cenitvi vreden manj kot 6 tisoč evrov; RTV Slovenija za generalnega direktorja nima (predvidenega) posebnega avtomobila in voznika, zato generalni direktor opravi vse vožnje sam) tudi v zasebne namene, in plačuje boniteto v višini 54,83 evra bruto ter ne dobiva izplačane kilometrine ali prevoza na delo.

Odgovor RTV Slovenija o plači Igorja Kadunca. (Foto: posnetek zaslona)

Luka Perš