Okoljska inšpekcija bo gradnjo kanala CO preverila šele, ko bo Janković dobil okoljevarstveno soglasje!

Ljubljanski župan Zoran Janković pri ogledu gradbišča kanalizacijskega kanala C0. (Foto: STA)

“Dopis inšpektorja Aleksandra Pleška je grozljiv. Iz njega izhaja, da okoljska inšpekcija ne bo zaščitila ljubljanske pitne vode. Hkrati je konec sprenevedanja in črno na belem jasno, da svojo pitno vodo lahko zaščitimo samo navadni ljudje sami,” glede odziva Inšpektorata za okolje in energijo v zvezi z gradnje kanala CO nad vodovarstvenim območjem s strogim vodovarstvenim režimom izpostavlja ljubljanski mestni svétnik Aleš Primc. Pravijo, da bodo preverili gradnjo, ko bo Janković dobil okoljevarstveno soglasje. Se pravi, nikoli. Ker Janković je rekel, da niti vloge ne bo vložil,” je kritičen Primc. 

Ljubljanski župan s svojo ekipo vztraja, da je vse tako, kot mora biti, in se pri tem sklicuje na gradbeno dovoljenje, ki je bilo po delih izdano na podlagi sporne predstavitve projekta. Slednji je bil namreč predstavljen kot enostaven objekt, za katerega ne potrebuje presoje vpliva na okolje. Da bi se Zoran Janković izognil presoji, je prišlo do vlaganja zaprosil za izdajo dovoljenj po delih, čeprav gre za projekt, ki je zaključen v eno celoto. Gre namreč za  več deset kilometrov kanalizacije, nekaj kilometrov pa je speljanih kar prek pitne vode. Sicer pa je tudi notranje revizijsko poročilo Ministrstva za okolje in prostor iz leta 2019 razkrilo, da predhodni postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden v pravilnem časovnem zaporedju in da uslužbenci postopkov niso vodili “z zadostno strokovno in kritično presojo“. Ker sam sistem presoje vplivov na okolje in vodnih soglasij/mnenj ni deloval učinkovito, je bilo ugotovljeno, da je imelo to tudi vpliv na vsebino izdanih sklepov, soglasij in mnenj.

Dejstvo, pred katerim se rado spreneveda, je tudi, da je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) izdala sklep, s katerim je določeno, da je presoja vplivov na okolje nujna. Da gre v tem primeru za pravnomočen sklep, je v svojem pismu Jankoviću opozorila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Mestna občina Ljubljana (MOL) namreč ni v roku sprožila tožbe na sklep na upravnem sodišču. Kasneje je MOL od ministra za okolje zahteval razveljavitev sklepa, česar pa ministrstvo ni želelo storiti, saj zakonske zahteve po ZUP niso bile izpolnjene. “Pri tem je pomembno, da je po ZVO-1 in v skladu z evropskimi predpisi s področja okoljskih presoj treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje pred pridobivanjem dovoljenj za izvedbo in izvajanjem projektov, zato bi bilo odgovorno izvesti presojo vplivov na okolje že takoj po pravnomočnem sklepu ARSO,” je med drugim kritična predsednica, ki župana poziva, da začasno prekine gradnjo kanala C0 in konča postopek za pridobitev presoje vplivov na okolje (več o vsebini njenega pisma si lahko preberete tukaj).

Ljubljanski mestni svétnik Aleš Primc, ki velja za enega najbolj glasnih kritikov gradnje kanalizacije čez pitno vodo, se je odločil, da Inšpektorat za okolje in energijo seznani z vsebino pisma predsednice države, namenjeno Jankoviću, kjer si je mogoče prebrati kopico navedb, ki terjajo njihovo ukrepanje. Primc jih je ob tem poprosil za ukrepanje. Inšpektor za okolje Aleksander Pleško je Primcu v odgovoru uvodoma pojasnil, da je inšpekcija za okolje ob prejetju informacije, da za gradnjo kanala C0 okoljevarstveno soglasje ni bilo pridobljeno, uvedla inšpekcijski postopek.

Foto: STA

Okoljska inšpekcija ne bo zavarovala pitne vode
V nadaljevanju je Pleško pojasnil, da so v okviru postopka prišli do ugotovitve, da MOL za gradnjo kanala C0 razpolaga s “pravnomočnim gradbenim dovoljenjem” in da je ARSO leta 2020 izdal sklep, s katerim je bilo določeno, da je za izvedbo nameravanega posega potrebna izvedba presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja. “Inšpektor za okolje lahko prepove izvajanje posega v okolje le v primeru, kadar za izvedbi posega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, zahtevana pa je presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja, drugače povedano, glede na določila Zakona o varstvu okolja inšpektor za okolje ne more ukrepati (ustaviti gradnje), če zavezanec razpolaga z gradbenim dovoljenjem (ki je pravnomočno), nima pa okoljevarstvenega soglasja”, je izpostavil in dodal, da šele, ko bo okoljevarstveno soglasje tudi izdano, bo lahko inšpekcija za okolje tudi preverila, ali je gradnja kanala C0 izvedena skladno z zahtevami iz okoljevarstvenega soglasja. Pleško pravi, da trenutno inšpekcija tako nima pravne podlage za ukrepanje.

Odgovor iz Inšpektorata za okolje in energijo je mestnega svetnika naravnost šokiral, zato se je Primc še enkrat obrnil nanje, se zahvalil za odgovor in jih opomnil, da njihov odgovor strokovno gledano ne vzdrži, kar sicer izhaja tudi iz pisma predsednice republike. “Sklep ARSO z dne 28. 9. 2020 je pravnomočen in izvršljiv. V skladu s 63. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO) gradnja brez okoljevarstvenega soglasja, ko je to zahtevano, ni dovoljena,” je izpostavil Primc in spomnil na besede ljubljanskega župana, ki je povedal, “da ne bodo vložili vloge za okoljevarstveno soglasje in ne bodo pripravili poročila presoje vpliva na okolje”. Mestni svétnik je prepričan, da bi bilo treba Jankovićeve izjave v postopku upoštevati.

Foto: STA

“Te njegove izjave morate v postopku upoštevati, saj sicer vaše stališče, češ da čakate okoljevarstveno soglasje, pomeni, da ne upoštevate dejstva, da tega okoljevarstvenega soglasja investitor po javno izraženih stališčih nima namena pridobiti,” je jasen Primc, ki pravi, da na to ne kažejo zgolj stališča, ki so bila javno izražena, ampak tudi procesna ravnanja oziroma neravnanja. Spominja, da je 11. aprila potekel rok za vložitev poročila o vplivih na okolje za omenjeni projekt, MOL pa sploh ni oddala poročila. “Ob teh dejstvih vaše neukrepanje pomeni dopuščanje izjemnega ogrožanja pitne vode, zdravja ljudi in javnega interesa,” je poudaril Primc in Inšpektorat za okolje in energijo pozval k ukrepanju, da se zaščiti pitno vodo za več kot 300 tisoč ljudi. Poprosil pa je tudi, da se njegov dopis razume kot zahtevo po izvedbi postopkov inšpekcije za zaustavitev gradnje.

Daleč od tega, da gre v okviru tega projekta za edino odločitev pristojne institucije, ki dviga obrvi. Spomnimo. Potem ko je dopis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo jasno pokazal, da Janković za gradnjo nima soglasja, dela brez okoljevarstvenega soglasja pa ne smejo potekati, je marsikdo pričakoval, da bo inšpekcija zaprla gradbišče. Namesto tega pa je gradbeni inšpektor Goran Golubić v odgovoru na prijavo izvajanja gradnje kanala s strani Aleša Mrzela pojasnil, da nihče ni pristojen, da mu nalaga kakršno koli ukrepanje ob nezakoniti gradnji kanalizacijskega kanala.

Foto: STA

Sramotna sodba upravnega sodišča iz leta 2022
Nič manj žalostna pa se marsikomu ne zdi niti razsodba upravnega sodišča o kanalu CO iz lanskega leta, kjer je bilo med drugim izpostavljeno, da za gradbeno dovoljenje z dne 18. januarja 2021 ni bistveno, ali gradbeno dovoljenje vsebuje tudi kineto. Tedanje Ministrstvo za okolje je namreč 28. septembra 2021 izdalo odločbo, na podlagi katere je  gradbeno dovoljenje z 18. januarja 2021 za gradnjo kanala C0 z vgradnjo kinete, ki je bilo s strani Upravne enote Ljubljana, postalo nično. 9. junija 2022 je Upravno sodišče Republike Slovenije odločbo ministrstva odpravilo, s tem pa je bila zadeva vrnjena v ponovni postopek. Izrek ničnosti gradbenega dovoljenja je bil sodeč po napotilih iz sodbe dober mesec dni kasneje ministrstvo ustavilo. Udeležene sodnice Jonika Marflak Trontelj, Irena Grm in Irena Polak Remškar so s svojo odločitvijo po mnenju marsikoga tako na nek način poslale sporočilo, da je kot kaže zakonito, da nepristojen organ izda gradbeno dovoljenje v nezakonitem postopku.

“Gradbeno dovoljenje 18. januarja 2021 izdala Upravna enota Ljubljana, ki za to ni bila pristojna. Gradbeno dovoljenje bi moralo skupaj z okoljevarstvenim soglasjem izdati Ministrstvo za okolje. Sodišče je reklo, da je to ok,” je v zvezi z razsodbo kritičen mestni svétnik Primc in sodbo označil za sramotno. Opozarja, da je po nezakonitem gradbenem dovoljenju brez okoljevarstvenega soglasja takratni načelnik upravne enote Ljubljana Bojan Babič postal direktor Ljubljanskih parkirišč in tržnic, Boštjan Koritnik, takratni minister za javno upravo, pa Jankovićev podžupan.

Izjave strokovne in širše javnosti dajejo vedeti, da nepravilnosti v zvezi s projektom kar mrgolijo. Po odzivu pristojnih institucij in nedavnega stališča Golobove vlade lahko sklepamo, da se gradnja ‘drekovoda’, ki nima potrebnega okoljevarstvenega soglasja, ne bo nemudoma ustavila, čeprav bi se morala, ljubljanski svetnik Primc vabi vse, da na miren način izrazijo svoje nestrinjanje na shodu, ki bo v ponedeljek, 26. junija, ob 14.30, pred ljubljansko mestno hišo. Voda je vendarle najpomembnejša dobrina, nemogoče pa je tudi mimo zaskrbljenosti v zvezi z njeno ogroženostjo. Predstavnik romunskega proizvajalca cevi za C0 je namreč po besedah pravnika Blaža Babiča, ki je sicer vložil kazensko ovadbo zoper ljubljanskega župana in “njegove pomagače”, izjavil, da te nimajo nobenih certifikatov požarne ali potresne varnosti izdelka ter da je on sam zgolj prodajalec gradbenega materiala. Kdaj se bo končno upoštevalo zdravje ljudi?

Ana Horvat