Umazana igra sindikalnih hobotnic: Delavce izkoriščajo, da bi stregli levici

Sindikalni vodje Tea Jarc, Jakob Počivavšek in Evelin Vesenjak (foto: Demokracija, STA, Nova24TV)

Po poročanju osrednjih medijev so se v petek, 28. maja 2021, v Ljubljani odvijali najbolj množični protesti proti sedanji vladi. Osrednji “junaki borbe proti diktaturi” so bili poleg “nevladnikov” sindikalisti Lidija Jerkič (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije-ZSSS), Branimir Štrukelj (Sindikat vzgoje in izobraževanja-SVIZ), Jakob Počivalšek (sindikat Pergam), Peter Majcen (sindikat KS90), Evelin Vesenjak (Sindikat KNSS-Neodvisnost) in Tea Jarc (Sindikati Mladi plus). Skupaj so do sedaj prejeli iz državnega proračuna že več kot 20 milijonov evrov. Nekateri med njimi pa so si naredili prave male poslovne hobotnice. V nedeljo smo si podrobneje ogledali lovke ZSSS ter SVIZ, danes nadaljujemo s preostalimi mrežami.

Da so sindikati v Sloveniji zlizani z levim političnim polom ni nobena skrivnosti, a vseeno zna presenetiti dejstvo, da sta dva od najvidnejših sindikalistov, Branimir Štrukelj iz SVIZ ter Tea Jarc iz Sindikati Mladi plus nastopila na kongresu Levice, ki se je odvijal v soboto, 29. maja 2021, zgolj dan za “vseslovensko” vstajo, katere organizatorji ostajajo “neznanka”, čeprav so ravno voditelji sindikatov bili eni od najvidnejših podpornikov neprijavljenega shoda. Gre za očitno sprego sindikatov in leve politike, v kateri so sindikati zavrgli interese svojih članov ter delujejo zgolj še kot podaljšana roka Levice.

V Pergamu imeli podjetje Dom grafika
Jakob Počivalšek je predsednik Sindikata Pergam. Le tega sestavljajo Sindikat papirne dejavnost Slovenije, Sindikat grafične dejavnost Slovenije, Sindikat založniške dejavnosti Slovenije, Sindikat časopisne-informativne dejavnosti Slovenije in Poklicni sindikat vzdrževalcev. Po javno dostopnih podatkih je Pergam prejel 1.660.180,74 evrov

Vodja sindikata Pergam Jakob Počivavšek. (Foto: Tema dneva, Youtube)

Lastniške deleže so imeli v DOM GRAFIKA trženje, trgovina, gostinstvo, d.o.o. (100 %), ki so ga likvidirali leta 2010. Podjetje so ustanovili leta 1991. Lastniško so bili povezani tudi z Inštitut za študije prekariata, katerega je edini lastnik Črt Poglajen. So tudi manjši lastniki Počitniške skupnosti Krško (7,92 %). To podjetje pa je iz proračuna sedaj prejelo 764.967,56 evrov. Pergam je med leti 2016-2019 beležil med 470 do 852 tisoč letnih prihodkov. V letu 2019 so beležili več kot 294 tisoč čistega poslovnega izida.

Sindikat KS 90 zastopa več 22 interesnih združenj, večinoma povezani z javno upravo 
Sledeči sindikat, kjer predstavljamo njihovo ogrodje je Konfederacija sindikatov Slovenije 90 (KS 90). Na nezakonitih protestih je tako nastopil njihov predstavnik Peter Majcen. Člani tega sindikata so Sindikat delavcev v kulturi, Sindikat zasebnega varovanja, Sindikat zračnega prometa, Sindikat delavcev kontrole letenja RS, Sindikat aeronavtične tehnične službe, Sindikat pilotov Ministrstva za obrambo RS, Sindikat vojske, obrambe in zaščite, Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije, Sindikat kovinske in elektroindustrije in elektronike, Združenje poveljnikov in upraviteljev v pomorskem prometu, Sindikat trgovine Slovenije, Sindikat delavcev špedicijske, agencijsko pomorske in kontrolne dejavnosti, Sindikat kmetijske in živilske industrije RS, Sindikat gradbenih dejavnosti Slovenije, Sindikat delavcev v vzgoji in izobraževanju Slovenije, Sindikat delavcev kemijske, gumarske industrije in industrije plastičnih mas Slovenije, Sindikat pomorščakov Slovenije, Sindikat pristaniških delavcev Slovenije, Sindikat voznikov avtobusov Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije, Sindikat veterinarskih higienikov Slovenije in Sindikat letalskih meterologov Slovenije.

Javni dostopni podatki, kažejo da so iz proračuna do sedaj prejeli 458.172,96 evrov. Za razliko od ostalih se njihovi letni prihodki med leti 2016-2019 gibljejo okrog 100 tisoč letno. Ponavadi so beležili tudi negativni poslovni izid, leta 2019 pa so imeli slabih dva tisoč evrov čistega poslovnega izida.

Foto: Polona Avanzo

Predsednica sindikata KSS Neodvisnost Evelin Vesenjak dokazala svoje znanje marksistične ekonomije
Slovenska javnost si je zapomnila nastop predstavnice sindikata KNSS Neodvisnost Evelin Vesenjak. Ob protestiranju na novo davčno zakonodajo je povedala “Kdo pa bo filal proračun”?. Vse kaže, da je Vesenjak le še ena izmed sindikalnih voditeljev, ki ne razumejo sodobne ekonomije. Prav razbremenitev plač bo prinesla višje plače delavcem. S tem se bodo ustvarili pogoji za višjo potrošnjo in posledično se bo v prihajajočih letih pobralo več denarja z naslova davkov.

Vesenjakova je predvsem zaskrbelo, če bo še naprej prejemala lepe dotacije iz vrst slovenskih davkoplačevalcev. Do sedaj so prejeli 608.537,11 evrov. Največ prihodkov so imeli leta 2018, ko so zabeležili 212 tisoč prihodkov. Ob koncu omenimo še največjo zvezdnico sindikalnega gibanja. To je Tea Jarc s svojim Sindikatom Mladi plus. Le ti so od leta 2014 pa do sedaj prejeli 641.846,26evrov.  Zanimivo, eden izmed osrednjih obrazov protestov pa sploh ni navedena kot zastopnica sindikata. Le to vlogo sta do sedaj uradno opravljala Sanja Leban in Dalia Cerovšek.

Luka Perš