fbpx

Upravno sodišče v zadevi koroških dečkov ni ubogalo Ustavnega sodišča RS! Bo koroška dečka osvobodilo Evropsko sodišče za človekove pravice ali novi minister za družino?

Foto: STA

“Velimir Cugmas, pooblaščenec Marije Otorepec, babice koroških dečkov, nam je potrdil informacijo, da je mariborsko Upravno sodišče zavrnilo zahtevo po izdaji odločbe za rejništvo Mariji Otorepec. Vlogo za izdajo odločbe je Otorepčevi zavrnil velenjski center za socialno delo, aprila 2016 pa potrdilo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Razlogov za zavrnitev zahtevka Cugmas javnosti ne sme posredovati, ker je zavezan k molčečnosti, je pa dejal, da se bo na odločbo v 15-tih dneh pritožil na Vrhovno sodišče. Sodba tako še ni pravnomočna, dečka pa do nadaljnjega ostajata v rejniški družini, kjer sta od konca marca 2016. Stara starša svoja vnuka videvata dvakrat mesečno v prostorih enega izmed centrov na socialno delo”, je poročal Večer.

Koroška dečka tako zaradi pravnega formalizma sodnikov Upravnega sodišča, ki so danes zavrnili tožbeni zahtevek babice, do nadaljnjega ostajata ujetnika stroke Anje Kopač Mrak. Spomnimo, da je CSD Velenje po ugrabitvi iz vrtca dečka protipravno namestil v rejniško družino, kjer sta že od konca marca 2016!

Odvetnik Cugmas: Sodba je formalno in materialno slaba in ne bo vzdržala sodne presoje
V razgovoru za naš medij je odvetnik Velimir Cugmas povedal, da je vsebina sodbe podvržena zaupnosti in je ne more komentirati. Glede samega postopka pa je izrazil obžalovanje, da je tako dolgotrajen, saj se s tem otrokoma in starim staršem krši konvencijska pravica do vzajemnosti in skupnega življenja, navedeno pa vodi v nadaljevanje čustvene škode prizadetim. Odvetnik Cugmas je napovedal pritožbo na prvostopenjsko sodbo Upravnega sodišča v Mariboru, za katero je prepričan, da na višji instanci ne bo vzdržala pravne presoje. Odvetnik meni, da je skrajni čas, da Vrhovno sodišče odloči tudi vsebinsko in se otroka končno vrneta k babici in dedku.

Odvetnik Cugmas je opozoril tudi na politično razsežnost problema, ki se kaže predvsem v kadrovski zasedbi upravnih sodišč in v trajnih mandatih sodnikov, med katerimi je določen odstotek nekompetentnih sodnikov, a so zaradi odsotnosti ustrezne regulative neupravičeno na položajih.

Primer koroških dečkov tudi na sodišču v Strasbourgu!
Glede nadaljnjega postopka odvetnik Cugmas pričakuje, da bo postopek sorazmerno hitro zaključen, saj gre za otroka v zelo občutljivih letih. Izrazil je začudenje, da nobena sodna instanca do sedaj o zadevi ni odločala vsebinsko – o vrnitvi vnučkov babici in dedku. Meni, da je po dveh letih skrajni čas, da Vrhovno sodišče v zadevi odloči tudi vsebinsko. Spomnil je še, da je primer koroških dečkov v presoji na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, kjer je v več primerih sodne prakse odločeno v prid družinskega življenja med vnuki in starimi starši.

Pravico in obstoj družinskega življenja med vnučkoma, babico in dedkom so ugotovili tudi sodniki Vrhovnega sodišča RS, ki so v 2. točki sodbe zapisali:

“Razmerje med otroki in njihovimi starimi starši je varovano z Ustavo in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To pomeni, da je treba varovati pravico otrok do starih staršev, pa tudi pravico starih staršev do otrok, ne le pred posegi države temveč tudi z aktivnim ravnanjem in skrbjo državnih organov. Razmerje med starimi starši in njihovimi vnuki (oziroma med mladoletnimi otroki in njihovimi bližnjimi sorodniki) lahko nastane in obstoji tudi brez predhodno izdanih pravnih aktov pristojnih organov. Oblastveni akti pristojnih organov lahko obstoj pravno varovanega razmerja le dodatno utemeljujejo.”

O vzpostavljenem družinskem življenju vnučkov z babico in dedkom so vrhovni sodniki v 6. točki zapisali sledeče: “V obravnavani zadevi je bilo med tožnico in mladoletnima otrokoma vzpostavljeno tesno in pristno razmerje, ki se je izrazilo tudi v bivanju otrok in skrbi zanje v času, ko starši zanje niso več mogli skrbeti, od konca leta 2015 do namestitve otrok v rejniško družino, dne 30. 3. 2016. To razmerje je sicer preseglo običajno razmerje med starimi starši in njihovimi vnuki, zato je glede na posebne okoliščine tega primera nastalo družinsko življenje, ki je tožnici zagotavljalo pravno varstvo najmanj v tem, da bi ji bilo treba omogočiti nadaljnji razvoj takega razmerja, kolikor to ne bi bilo v nasprotju z interesi otrok.”

Izvirni greh ugrabitve vnučkov: CSD Velenje, kjer ne poznajo prakse sodišča za človekove pravice!
Pravkar mineva leto dni, odkar je Ustavno sodišče zavrnilo pritožbo odvetnice Simone Marko, ki jo je podala v imenu Anje Kopač Mrak in njenega Centra za socialno delo Velenje. Simona Marko se je v imenu CSD Velenje pritožila zoper sodbo Vrhovnega sodišča, ki je odločilo, da gre v zadevi “koroški dečki” za kršenje ustavno zajamčenih človekovih pravic.

Razlog zavrnitve je bil v pojasnilu Ustavnega sodišča RS, da je CSD Velenje oblastni organ, ki je dokazano kršil človekove pravice in se kot kršitelj v tem primeru ne more sklicevati na človekove pravice. Ustavno sodišče je CSD Velenje in Anji Kopač Mrak dalo jasno sporočilo, kaj je namen centra za socialno delo.

CSD je ustanova, ki mora ljudem pomagati uresničevati pravice, ne pa da jih krši in nato najema še drage odvetnike, da brani svoje napačne odločitve. CSD Velenje pa s tožarjenjem na Ustavno sodišče dokazuje, da tudi pod vodstvom nove direktorice Valerije Kidrič še vedno ne razume, zakaj prejema davkoplačevalski denar.

Kdo bo vrnil vnučka v njuno edino družino in končal tragedijo koroške družine – novi minister za družino ali Evropsko sodišče za človekove pravice?
Kljub temu, da so ustavni sodniki pritrdili sodbi Vrhovnega sodišča, da gre za kršenje človekovih pravic, pa neustavnega stanja niso odpravili. Otroka tako še naprej ostajata ujetnika vlade Mira Cerarja, tokrat celo z vednostjo Ustavnega sodišča.

Kot socialnega delavca me žalosti spoznanje, da ustavni sodniki niso poskrbeli za odpravo krivice, ki so jo sami prepoznali, ampak so rešitev koroških dečkov iz državnega ujetništva premaknili v nejasno prihodnost, v roke neznanemu odločevalcu. Kot kaže, nas bodo o spoštovanju človekovih pravic vnukov in starih staršev morali podučiti sodniki evropskega sodišča za človekove pravice. Tako je žalostni primer koroških dečkov že na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, kjer bodo sodniki odločili tudi o pravici do učinkovitega sodnega varstva, ki je koroškima dečkoma, babici in dedku v Sloveniji teptana.

Od zdrave pameti in srčnosti naših ljudi je odvisna prihodnost Slovenk in Slovencev. Zelo pomenljivo je dejstvo, da je od prihajajočih volitev odvisna tudi usoda koroških dečkov. Minister za družino, ki bo prišel iz demokratične vlade, bo spoštoval materinstvo, očetovstvo, otroke in stare starše. Ob nastopu svojega mandata bo najprej osvobodil koroška dečka in ju vrnil v naročje babice in dedka. A le, če boste na volitvah opravili svoje delo.

Franci Donko