Urška Klakočar Zupančič ujeta na laži

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič (Foto: STA)

Zaradi zaupnih virov, ki iz nedrja stranke Gibanje Svoboda pronicajo v naše uredništvo (pa tudi druga), vemo veliko več o Urški Klakočar Zupančič, kot smo pred nekaj meseci. Očitno je stranka videla, da je obupana predsednica državnega zbora potrebna konkretnega piarovskega potiska, saj se s svetlobno hitrostjo spreminja v Vladimirja Žirinovskega slovenske politike. Zato je nastopila v oddaji Arena, kjer pa se je spet zapletla in začela trositi neresnice, na kar jo je opozorila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.

Kot smo že poročali, naj bi po nekaterih virih Klakočar Zupančičeva pred kratkim doživela fiziološko-psihološki kolaps – kar je sicer sama v oddaji Areni zanikala, rekoč, da je bila bolna. A v oddaji je med drugim izrekla tudi očitno neresnico, ki je tako eklatantna, da je skoraj neverjetno, kako lahko kaj takšnega pride iz ust predsednice DZ.

Seja, za katero Klakočarjeva misli, da je ni bilo

Kolaps naj bi se sicer zgodil po posvetu vodstva za zaprtimi vrati, na katerem je vodja zakonodajno-pravne službe Nataša Voršič vztrajala pri mnenju svoje službe, da so koalicijski poslanci maja in junija rušili ustavna načela delitve oblasti, Klakočar Zupančičevi pa bi naj zabrusila celo, da bi kot nekdanja sodnica morala vedeti, da je nedopustno, kar so počele Janja Sluga, Mojca Pašek Šetinc in drugi iz koalicije, ko so v parlamentu nameravali prevzeti vlogo sodnikov, obsojati ljudi in po takšnem političnem sojenju odstaviti programske svetnike RTVS, da bi pridobili vpliv na medij z največ denarja v državi.

Povrhu je to mnenje zakonodajno-pravne službe Klakočar Zupančičeva pozneje več mesecev prikrivala. Nato pa je sama dogajanje dodatno pojasnila tako: “Veliko veliko besed je bilo izrečenih predvsem iz poslanske skupine SDS, ki je to mnenje potem pridobila na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Naj jaz tukaj poudarim, da seje mandatno- volilne komisije, na kateri bi se razreševali programski svetniki, niso bile izvedene, so bile preklicane, kar je tudi prav. In mnenje zakonodajno-pravne službe pravzaprav je popolnoma nerelevantno zaradi tega, ker se to niti ni zgodilo. Tako da jaz sem takrat zahtevala, sicer na pobudo poslanske skupine SDS, to mnenje, vendar sem še pred pridobitvijo mnenja svojo zahtevo preklicala. Zakonodajno-pravna služba iz meni neznanih razlogov ni upoštevala mojega preklica in je to mnenje izdelala. Ampak takrat, ko sem izdala preklic, ker so bile preklicane tudi seje mandatno-volilne komisije, je bila zadeva zame, ker ni bilo tudi ne obrazložitve zakonodajno-pravne službe, zakaj preklica ne upoštevajo, zaključena.”

Pri tej izjavi se je Klakočar Zupančičeva očitno ujela v laž, na kar jo je opozorila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Ne drži, da je preklicala zaprosilo za mnenje Zakonodajno-pravne službe, ker so bile seje mandatno-volilne komisije, za katere so v SDS zahtevali mnenje, ali so sklicane s poslovnikom, preklicane. 14. nujna seja je bila namreč izvedena. Zato so v SDS vztrajali pri pridobitvi pravnega mnenja.

Godčeva je kot dokaz dodala zajem zaslona domače strani Državnega zbora, ki dokazuje, da je seja potekala, saj je narejen tudi zapisnik:

Foto: Twitter

Je Klakočar Zupančičeva zavestno lagala ali pa je šlo za zmoto?

Zakaj torej gre? Je v Areni zavestno lagala, da sporna seja ni bila izvedena? Ali gre za pomoto oz. celo nevednost o seji? Ta druga možnost je celo bolj strahovita kot prva, saj bi morala predsednica državnega zbora seveda vedeti za vse seje, ki se v hramu demokracije zgodijo. Očitno je bila trdno prepričana, da seja nikoli ni potekala, saj je celotno tezo o tem, da je dala preklicati mnenje zakonodajno-pravne službe, utemeljila z (lažnim) dejstvom, da je bila seja preklicana in je bilo torej mnenje ZPS irelevantno. V vsakem primeru je jasno, da trenutno sestavo državnega zbora vodi oseba, ki ne govori resnice ali pa je povsem nekompetentna pri opravljanju svoje službe.

Iz nedrja stranke dobivamo zanimiva poročila, da so odnosi med delavci v kabinetu predsednice DZ in tudi med kabinetom in strokovnimi sodelavci državnega zbora pogosto napeti, o čem priča tudi dejstvo, da je kar nekaj sodelavcev, ki so se v DZ zaposlili na zaupanje Klakočar Zupačičeve, to službo že zapustilo.

V kabinet predsednice DZ smo poslali naslednja vprašanja:

Kako komentirate izjavo predsednice DZ v oddaji Arena, kjer je izjavila, da je bila seja, kjer so razreševali programske svetnike, preklicana oz. da ni bila izvedena? Poslanka Jelka Godec je predložila dokaze o izvedbi seje, podkrepljene z zapisnikom.

I. K.