Uslužbenka Zavoda za ribištvo se kar med službenim časom ukvarja z referendumom o vodah?!

Referendum o vodah. (Foto: sta)

Prilagamo dokaz, da je zaposlena na Zavodu za ribištvo Brina Sotenšek med delovnim časom s službenega poštnega predala pošiljala sporočila Ribiški zvezi in ribiškim družinam, da pristopijo k podpisovanju podpore referendumu o noveli zakona o vodah.

Takšno početje je nesprejemljivo. Prav tako pa je nesprejemljivo, da javna uslužbenka Brina Sotenšek s sporočilom zavaja, saj kot kaže ne pozna novele Zakona o vodah, ker trdi, da novela širi možnost posegov na priobalna zemljišča, kar ne drži. Dejstvo je ravno nasprotno. Težko se izognemo zaključku, da gre za del politične agitacije javne uslužbenke proti sprejetim odločitvam Vlade RS in Državnega zbora.

Uslužbenka je sicer razpošiljala sledeče sporočilo: “Od 24. maja poteka zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov v podporo zahtevi za referendum ZA PITNO VODO, s katerim bo mogoče zavrniti sporno novelo Zakona o vodah. Novela bi med drugim omogočila širjenje možnosti gradenj na vodnih in priobalnih zemljiščih (spremenjeni 37. člen), in sicer objekte v javni rabi (hoteli, restavracije, parkirišča, nakupovalni centri, bencinski servisi, ceste ipd.) in enostavne objekte.” 

Brina Sotenšek, zaposlena na Zavodu za ribištvo med delovnim časom agitira za referendum o vodah. (Foto: posnetek zaslona)

“Vse to do sedaj na vodnih in priobalnih območjih ni bilo dovoljeno. Problem je tako v samih posegih v vodne in obvodne ekosisteme in s tem velikem tveganju za poslabšanje stanja le-teh, negativnih vplivih na poplavno varnost, kot tudi v povečani možnosti za privatizacijo dostopa do vode (to namreč omogočajo luknje v zakonu). Podpis je mogoče oddati elektronsko itd. 

Brina Sotenšek, med svojim delovnim časom na Zavodu za ribištvo, agitira za referendum o vodah. (Foto: posnetek zaslona)

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). (Foto: posnetek zaslona)

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). (Foto: posnetek zaslona)

Sara Kovač