fbpx

Ustavni sodnik Jaklič v ločenem mnenju glede policije: Ključno vprašanje je, kdo je tu tat učinkovite in nepristranske policije?

Ustavni sodnik Klemen Jaklič (Foto: STA)

“Moje odklonilno ločeno mnenje k današnjemu zadržanju (5:4) zakonskih sprememb, ki bi posodobile sistem kadrovanja na vodilne položaje v slovenski policiji: “Ujemite tatu! Spremembe policijskega zakona pred US,” se je na sporno odločitev ustavnega sodišča odzval ustavni sodnik Klemen Jaklič. 

Na ustavnem sodišču je bil včeraj sprejet sklep, s katerim je bilo ugodeno zahtevi Sindikata policistov Slovenije. Do dokončne odločitve je bilo tako za nekaj časa zadržano izvrševanje določb, ki se nanašajo na zakon o organiziranosti in delu v policiji v zvezi z prenehanjem funkcij v policiji.

Do dokončne odločitve je bilo tako za prehodno obdobje zadržano izvrševanje od drugega do četrtega odstavka 49.a člena in drugega do petega odstavka 49.b člena zakona o organiziranosti in delu v Policiji. S strani ustavnega sodišča je bilo obenem do končne rešitve zadeve odredilo zadržanje izvajanja 42. člena novele zakona, poleg tega pa tudi vseh sklepov, ki se nanašajo na prenehanje funkcije, izdanih na tej podlagi.

Odklonilno ločeno mnenje ustavnega sodnika Klemna Jakliča. (Foto: Ustavno sodišče, posnetek zaslona)

Z zakonom je med drugim določeno imenovanje vodje organizacijske enote prve ravni generalne policijske uprave, direktorjev policijskih uprav in načelnikov policijskih postaj. V Sindikatu policistov Slovenije so se namreč prestrašili, da bi prišlo do politične zamenjave določenih kadrov. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je nad odločitvijo sindikata presenečen.

Ustavni sodnik Jaklič je podal odklonilno ločeno mnenje. (Foto: Ustavno sodišče, posnetek zaslona)

Minister je presenečen zato, ker je že bivša generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, ko je še delovala, podala poziv ministrstvu, da bi prišlo do spremembe zakona, kar bi med drugim pomenilo tudi mandate za vodilne položaje v policijskih vrstah. Zadržanje izvajanja nekaterih členov zakona se ministru ne zdi smiselno in bo pomenilo nove probleme.

Odklonilno ločeno mnenje (Foto: Ustavno sodišče, posnetek zaslona)

Prepričan je še, da zavoljo novele zakona nihče na vodilnih pozicijah v policiji ne bo ob zaposlitev. Obenem je bil jasen, da te položaje lahko zasedejo le osebe iz policijskih vrst. Očitke, da prihaja do politizacije v policijskih vrstah, je zavrnil tudi generalni direktor te ustanove Anton Olaj.

Klemen Jaklič, odklonilno ločeno mnenje (Foto: Ustavno sodišče, posnetek zaslona)

Novela naj bi prinesla določene spremembe glede pozicije NPU v policiji, v skladu z novelo pa naj bi ravno tako prenehal mandat okoli 130 šefom v policiji, tudi direktorjema uniformirane in kriminalistične policije, direktorjem vseh policijskih uprav in 110 policijskim komandirjem. Novela zakona je stopila v veljavo 13. novembra.

Na sporno odločitev ustavnega sodišča se je v ločenem odklonilnem mnenju odzval ustavni sodnik Klemen Jaklič. Med drugim je zapisal: “Prav tako zatečenih kadrovskih monopolov oziroma instrumentalizacij, ki se pod krinko strokovnosti skozi daljša obdobja namesto dejanske profesionalnosti praviloma nabirajo v nedemokratičnih in pozneje tranzicijskih okoljih, nobena demokratično usmerjena oblast ne sme ohranjati.

Domen Mezeg