fbpx

Ustavno odločbo je potrebno uresničiti: V SDS vložili v obravnavo novo novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Jernej Pikalo (Foto: STA)

Člani odbora za izobraževanje bodo na današnji seji, 9. oktobra 2019, ki se začne ob 14. uri, obravnavali novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki so jo pripravili v poslanski skupini SDS. Namen omenjene novele zakona je uresničenje odločbe ustavnega sodišča glede diskriminatornega financiranja javno veljavnih programov v zasebnih osnovnih šolah.

Junija 2019 je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo pripravil zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, za katerega je trdil, da uresničuje odločbo Ustavnega sodišča RS.

Pikalov zakon po vložitvi veta Državnega sveta RS ni dobil zadostne podpore za sprejem v državnem zboru. jasno je bilo namreč, da zakon ne odpravlja diskriminacije otrok v zasebnih šolah – še več, zakon je še povečeval segregacijo teh otrok.

Ideološki motivi krivi za neizpolnjevanje odločitve ustavnega sodišča
Motiv za diskriminacijo otrok so bili ideološki predsodki do zasebnega šolstva ter težnje po ohranitvi državnega monopola v osnovnem šolstvu, s čimer bi se staršem onemogočilo enakopravno izvrševanje njihove ustavne pravice do izbire pri vzgoji in izobraževanju svojih otrok v osnovnošolskih javnih programih, ki se jih morajo otroci obvezno udeležiti.

Dogaja se nekaj, česar Šarec od prijaznih mainstream medijev ni navajen. Novinarka Nova24TV od njega že nekaj dni terja odgovore na vse afere, ki preostalih sploh ne zanimajo. (Foto: Nova24TV)

Zadržke pri predlogu Pikalovega zakona so imeli tudi v vladni službi za zakonodajo in zakonodajno-pravni službi DZ. Predlog zakona namreč ni uresničeval ustavne odločbe o prepovedi diskriminacije otrok v osnovnih šolah, temveč je bil korak v smeri poglabljanja segregacije šoloobveznih otrok v zasebnih šolah.

Pikalov predlog zakona je, namesto da bi ugotovljeno neustavno stanje odpravljal, tega samo še poglabljal. Prav tako je bil sporen z vidika načela spoštovanja človekovega dostojanstva (34. člen Ustave RS), z vidika prepovedi diskriminacije zaradi osebnih okoliščin (14. člen Ustave RS) in z vidika pravice do svobodnega izobraževanja, saj je predlog v izrazito neenak položaj postavljal otroke v zasebnih šolah, čeprav se obvezno izobražujejo po javnem programu v okviru istega ustavnega instituta (57. člen Ustave RS) kot preostali otroci.

Bo koalicija nadaljevala z nasprotovanjem uresničitvi odločbe US?
Z vloženo novelo ZOFVI v poslanski skupini SDS želijo odpraviti krivice, storjene otrokom, in v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS skušajo omogočiti “nediskriminatorno financiranje javno veljavnih programov v zasebnih osnovnih šolah”.

Minister za šolstvo Jernej Pikalo (printscreen: RTV Slovenija)

Pri tem se v stranki sprašujejo, ali bo koalicija premierja Marjana Šarca z nadkoalicijsko Levico tokrat zmogla “preiti ideološko zadrtost in v praksi udejanjiti pogosto izrečene besede o spoštovanju pravne države”.

Novela ZOFVI vsebuje tudi predlog spremembe dosedanjega poimenovanja “pomočnik vzgojitelja” v “vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja”. Razlog za to spremembo je v sledenju praksi, ki kaže, da je bila delitev dela že davno presežena ter da delo vzgojitelja opravlja tudi pomočnik vzgojitelja. Podobno je že bilo storjeno v zakonu v vrtcih.

Rihard Orel