fbpx

V boju z epidemijo koronavirusa prihajajo prvi interventni ukrepi s področja kmetijstva, dela in pravosodja

Foto: STA

Pristojni odbori v Državnem zboru Republike Slovenije so danes prižgali zelo luč prvim interventnim ukrepom s področja kmetijstva, dela in pravosodja v boju z epidemijo koronavirusa.

Danes so v državnem zboru pristojni odbori obravnavali tri predloge zakonov o interventnih ukrepih, in sicer:

  • za trg kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov,
  • za delno povračilo nadomestila plače,v zvezi s sodnimi,
  • upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

1) Ukrepi na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov med drugim prinašajo omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine, posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi na ozemlje druge države članice Evropske unije ali izvoz v tretje države; omejitev višine cen kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi, ki se določi na enoto kmetijskega pridelka, živila ali živali; določitev začasnega upravljalca kmetije, če nosilec ali člani kmetije ter zaposleni na kmetiji zaradi posledic virusa niso zmožni opravljati pridelave kmetijskih pridelkov ali izvajati reje živali; omejitev ali prepoved dajanja na trg gozdnih lesnih sortimentov, sekancev ter lesnih peletov z območja druge države članice EU oziroma uvoz iz tretje države; v kolikor bo potrebno postavitev objekta za namen skladiščenja kmetijskih pridelkov ali živil ter objekta za namen skladiščenja gozdno lesnih sortimentov

krave

Foto: STA

 2) Ukrepi za delno povračilo nadomestila plače ne posegajo v že obstoječo sistemsko ureditev zakona o delovnih razmerjih, temveč jo v navedenih okoliščinah le začasno dopolnjujejo. V trenutno ureditev, da je delodajalec za čas nezagotavljanja dela delavcu dolžan izplačati nadomestilo plače v višini 80 odstotkov osnove, se vključuje vse gospodarske družbe, zadruge in delodajalce fizične osebe, ki zaposlujejo delavce v skladu z določbami zakona o delovnih razmerjih, pri čemer pa ukrepi predvidevajo jasne varovalke, denimo, da do delnega povračila nadomestila plače ne bo mogel biti upravičen delodajalec, ki je davčni dolžnik, neplačnik plač in prispevkov za socialno varnost, kršitelj delovnopravne zakonodaje ali nad katerim je bil uveden postopek insolventnosti. Delodajalec bo moral kot pogoj za uveljavitev delnega povračila plače sprejeti tudi program ohranitve delovnih mest in se pisno zavezati, da bo delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delo ohranil najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo.

Foto: iStock

V primeru, da bo prišlo v Sloveniji do odreditve karantene, bodo delavci prav tako upravičeni do nadomestila plače v enaki višini kot v primeru začasnega čakanja na delo, izplačano nadomestilo plače pa bo v celoti bremenilo Republiko Slovenijo.

3. Začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami prinašajo vrsto sprememb, izpostavljamo samo nekatere: mnogi roki tečejo podobno kot v času sodnih počitnic ali so začasno prekinjeni; možnost zaslišanja zadržane osebe preko videokonference; zaradi nujnih stikov med vročevalcem in naslovnikom se osebno vročanje ne izvaja; ukrepi na področju izvrševanja kazenskih sankcij stremijo k temu, da se s predlaganimi dodatnimi zakonskimi podlagami glede institutov pozivanja obsojencev na prestajanje kazni zapora, premestitve obsojencev, začasne prekinitve prestajanja kazni zapora in predčasnega odpusta direktorjem zavodov za prestajanje kazni zapora omogoča, da se v času epidemije učinkoviteje spopadajo z izzivi; možnost zaprtja Notarske zbornice Slovenije …

Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo omenjene ukrepe sprejemali vsi poslanke in poslanci, bo jutri, 19. marca, od 15. ure dalje na Nova24TV 2. Vabljeni k spremljanju!

Hana Murn