fbpx

[Ekskluzivno] Urad za preprečevanje pranja denarja ugotovil sume davčnih utaj Martina Odlazka, njegovih družinskih članov in z njimi povezanih podjetij!

Foto: Montaža Demokracija (iStock, STA)

V Uradu za preprečevanje pranja denarja so ocenili, da poslovanje družb v povezavi z družino Odlazek močno odstopa od običajnega poslovanja družb. Številne transakcije lahko kažejo na morebitne nepravilnosti pri knjiženju teh transakcij v poslovne knjige, ki pa najverjetneje nimajo nobenih osnov v dejansko sklenjenih poslih. Iz vsega tega izhaja sklep, da poslovanje obravnavanih družb in njihovih zastopnikov oziroma ustanoviteljev vsebuje razloge za sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve po 249. členu KZ-1 ali katerega drugega kaznivega dejanja s področja gospodarstva. Zadeva je bila letos predana v nadaljnjo obravnavo, saj Urad za preprečevanje pranja denarja na podlagi svojih pooblastil v določene podatke nima vpogleda.

Po preverjenih podatkih, je letos Urad za preprečevanje pranja denarja na Ministrstvo za finance oziroma na Finančno upravo RS poslal informacijo o kaznivem dejanju, in sicer v zadevi Špela Mazovec in ostali. Na podlagi 102. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), je bilo pristojnemu organi poslana informacija o transakcijah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve. Sum se nanaša na naslednje pravne in fizične osebe: Martin Odlazek, Marko Odlazek, Gašper Odlazek, Krater d.o.o., Eurofit d.o.o. in Salomon d.o.o. V uradu so namreč na podlagi določil ZPPDFT-1 zbrali in analizirali podatke ter dokumentacijo, ki je bila pridobljena od SKB banke in Gorenjske banke. Preverili pa so tudi evidence Urada in nekatere druge računalniške evidence, do katerih ima urad dostop. Obravnavali so neobičajno poslovanje in nepojasnjeno kroženje sredstev na poslovnih računih med številnimi med seboj povezanimi družbami.

Lastniška struktura teh družb je relativno zapletena, vendar pa večina indicev vodi v povezavo z družino Odlazek. Transakcije se sicer nanašajo na obdobje od leta 2015 naprej, skupni znesek domnevno spornih transakcij pa so ocenili na najmanj 2 milijona evrov. Večina obravnavanih transakcij, se nanaša na domnevna posojila med lastniškimi družbami, pa tudi med fizičnimi osebami družine Odlazek. SKB banka je posredovala podatke o lastniških družbah družine Odlazek, transakcije oziroma sredstva so krožila med družbami Krater d.o.o., SET d.o.o. (v stečaju), Gramoz d.o.o. (v stečaju) in Korotan d.o.o. (v stečaju). Pooblaščene osebe poslovnega računa družbe Krater so bile Jože Čad, Vana Šutalo, Štefan Baš in Špela Mazovec, račun pa je bil nato leta 2017 zaprt. Prilivi, vračila posojil in prenosi različnih namenov so se izvrševali v obdobju enega meseca, skupni znesek teh transakcij pa je bil okoli 20 tisoč evrov. Neobičajne transakcije so bile zaznane tudi med Martinom Odlazkom, bratom Markom Odlazkom, sinom Gašperjem Odlazkom in lastniško družbo Eurofit d.o.o. ter družbo Salomon d.o.o. Na transakcijski račun Martina Odlazka je tako v enem letu priteklo okoli  in odtekalo okoli 386 tisoč evrov, odteklo pa okoli 506 tisoč evrov. Podobno se je dogajalo pri Marku Odlazku, na njegov TRR je v istem obdobju prikapljalo okoli 156 tisoč evrov, za domnevna poplačila kredita pa je odšlo okoli 750 tisoč evrov. Poleg omenjenega, pa je Marko Odlazek na svoj račun prejel tudi okoli 800 tisoč evrov od družbe Salomon d.o.o. V medsebojnih transakcijah je sodeloval tudi Gašper Odlazek, pri njemu je krožilo okoli 300 tisoč evrov. Družba Eurofit d.o.o. je nakazovala predvsem drugemu sinu Nejcu Odlazku, Martinu Odlazku, Gašperju Odlazku in družbi Salomon d.o.o., in sicer je družba nakazala okoli 630 tisoč evrov. Gorenjska banka pa je posredovala podatke o poslovanju nekaterih družb, izmed katerih je kar sedem v lasti Martina Odlazka. Našteli so družbe Dolenjski list Novo Mesto d.o.o., Farma Stična d.o.o., Media24 d.o.o., Salomon d.o.o., Sap Servo d.o.o., Eurofit d.o.o., Event24 d.o.o., Nep Trade d.o.o., Studio Luksuria d.o.o., Svet24 d.o.o., Curator Nova d.o.o. in Lepenka d.o.o.

Foto: STA

Odlazkova podjetja si že vsa leta pomagajo z internimi posojili
O Odlazkovem imperiju je bilo v preteklosti napisanega že veliko. Leta 2017 so Finance poročale o tem, da čeprav Martin Odlazek, ki je eden najbogatejših Slovencev, državni Družbi za upravljanje terjatev bank že nekaj let ne vrne okoli 20 milijonov evrov, še vedno prek povezanih oseb in podjetij kupuje nepremičnine, lastniške deleže in širi svojo hobotnico. Hobotnico je gradil četrt stoletja in vanjo prepletel vsaj sedemindvajset podjetij, medijskih, tiskarskih in papirnopredelavnih. Finance so opozorile, da podjetja z enako dejavnostjo kupuje zato, ker vse kar je nekaj vrednega nato prenese na eno samo podjetje, ostala pa spravi v stečaj ali likvidira. Posledica tega so seveda nepoplačani upniki. Poleg tega pa so tu še milijonski dolgovi, Finance so iz bilanc razbrale, da dolguje 78 milijonov evrov, leta 2105 pa je bankam in dobaviteljem dolgoval 60 milijonov. Opisano pa je bilo tudi to, kako DUBT v Odlazkovem primeru ukrepa šele, ko je prepozno. “Ali so pri pregledu poslov omenjenih podjetij (Papir Servis, SET, Delo ČTR, Salomon, Krater…) odkrili karkoli domnevno nepravilnega in ali so to naznanili policiji, na DUBT ne komentirajo,” so zapisale Finance, naj bi pa Drago Menegalija s Policije sporočil, da jim je v letu 2016 DUBT naznanila nekaj sumov kaznivih dejanj, ni pa potrdil, ali je šlo za Odlazkova podjetja. Iz bilanc in drugih javno dostopnih dokumentov so razbrali značilnosti, kako so v zadnjih desetih letih poslovala podjetja, kar tako na slabi banki kot tudi na Fursu ne bi smeli prezreti, so poročale Finance. Podjetja že vsa leta pomagajo drugo drugemo z internimi posojili, s tem pa tudi spreminjajo bilance podjetij. Ker si podjetja med seboj posojajo denar, je pregled denarnega toka otežen.

Je bil edini namen transakcije med povezanimi osebami izogibanje plačilu davka ali celo davča utaja?
Martin Odlazek se je z vodstvenih položajev vsaj na videz umaknil, zaradi spornega nakupa Gorenjske tiskarne je bil namreč tudi pravnomočno obsojen na hišni pripor. Z vodstvenih položajev pa so se na videz umaknili tudi njegovi trije sinovi, Gašper, Domen in Nejc. Iz baz Ajpes in Gvin je bilo sicer tudi razbrati, da imajo člani družine Odlazek tudi zunaj hobotnice več podjetij, ki opravljajo enako dejavnost, kot podjetja v skupini. Finance so opozorile, da kaže na to, da družina Odlazek pripravlja plan B za primer, če Salomonu ne bi uspelo poplačati dolgov. O vseh sumljivih poslih družine Odlazek bi na tem mestu lahko še mnogo napisali, a ključna ugotovitev je bila predvsem to, ali je bil edini namen transakcije med povezanimi osebami izogibanje plačilu davka ali celo davčna utaja. “Če zavezanec ne more dokazati ekonomske vsebine transakcije in so bile transakcije med povezanimi osebami izrabljene za izogibanje drugih predpisov in celo za kriminalna dejanja, potem ej treba te transakcije obravnavati v smislu 74. člena zakona o davčnem postopku (navidezni pravni posli) ter kazenskega zakonika,” je Financam pojasnil Furs, ki ni niti potrdil niti zanikal, če so kadarkoli vzeli pod drobnogled poslovanje družb in skupine Odlazka.

Foto: STA

Kdo so bile pooblaščene osebe poslovnega računa družbe Krater?
Leta 2018 so prav tako Finance poročale o tem, da je v Setu in Papir Servisu je domnevno izginilo skupaj 11 milijonov evrov, ki so bili namenjeni za invalide. Tako je trdila država. Ministrstvo za delo se je iz stečaja Papir Servisa trudila dobiti dobrih sedem milijonov evrov, v Setu pa so želeli dobiti slabe štiri milijone evrov. Niti centa od tega država ne bo videla, so zapisali in pojasnili, kako je prišlo do tega. Vendar pa na tem mestu to omenjamo bolj zato, ker se je že takrat pojavilo ime Špela Mazovec, ki je navedena tudi v aktualni zadevi. Ta naj bi maja 2018 namreč postala nadzornica družbe Sap Serva, skupaj z Alenko Odlazek (nekdanjo ženo Martina Odlazka) in Simono Cimerman. Sap Serva je bila sicer v večinski lasti družbe Eurofit d.o.o. Finance so v istem članku navedle, da je družba na zadnji skupščini spremenila svojo glavno dejavnost, in sicer v oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin. Mazovčevo najdemo omenjeno tudi kot direktorico družbe Korotan d.o.o., preden ej šla v stečaj. Odlazkov Eurofit pa je na zadnji skupščini Sap Serva 29. maja 2018 po pooblastilu zastopal Štefan Baš, prokurist invalidskega podjetja Salomon, kar je bilo razvidno iz javnega zapisnika skupščine. Tudi Štefan Baš se kot pooblaščena oseba računa družbe Krater pojavi v aktualni zadevi. Še ena pooblaščena oseba je Jože Čad, ki je bil direktor krovne družbe in prokurist Papir servisa ter je iz lastništva skupine krater leta 2013 odstopil. Čad  naj bi v zameno za dvoodstotni delež dobil 300 tisočakov. Istočasno je od lastništva odstopil tudi Marinov brat, Marko Odlazek, ki pa naj bi za 20 odstotni delež dobil tri milijone evrov. Zadnjo pooblaščeno osebo, Vano Šutalo, pa najdemo navedeno kot direktorico družbe Sap Servo.

Foto: Twitter

Sumljivi posli tudi med RTV-jem in družbo Salomon
Velja pa tudi omeniti podatke, o katerih je letos poročal portal vfokusu.com. RTV Slovenija je namreč v zadnjih osmih letih nakazala družbi Salomon kar 484.076, 06 evrov našega naročniškega denarja, ki naj bi bil sicer namenjen produkciji vsebin javne televizije. Aplilacija Erar je pokazala, da je RTV Slovenija izvedla skoraj štiristo transakcij v vrednosti nekaj manj kot pol milijona evrov. Tudi sicer pa ke iz Erarja razvidno, da je družba pogosto poslovala z državo, znesek ki je bil izplačan družbi Salomon, je tako že skoraj pri 50 milijonih evrov, je poročal portal, ki je opozoril tudi na to, da Odlazkovi mediji več kot očitno vplivajo na politično dogajanje v Sloveniji, poleg tega pa je nerazjasnjen ostal tudi stečaj podjetja Delo tiskarna, kjer so uslužbenci ostali na cesti.

Sara Kovač