“Okoljevarstveniki” si manejo roke: To so zaslužkarji s svetovalnimi in avtorskimi pogodbami

Okoljski minister Uroš Brežan (foto: sta)

Kljub številnim strokovnjakom in visoko usposobljenim javnim uslužbencem na ministrstvih, se ti prepogosto poslužujejo, tako kot ministrstvo za okolje, ki se po novem imenuje ministrstvo za naravne vire in prostor, ki ga bomo v članku obravnavali, t.i. outsourcinga – najemanja zunanjih strokovnjakov, kar bi moralo biti glede na menda visoko število odlično izobraženih uslužbencev na ministrstvu prej izjema kot pravilo. Ministrstvo za okolje in prostor pod Golobovo vlado je svojim honorarnim sodelavcem namenilo skupno okoli sto tisoč evrov davkoplačevalskega denarja, kar je sicer daleč od rekorderja Ministrstva za zdravje, o katerem smo pisali pred tednom dni, kjer smo razkrili komu vse so razdelili milijon evrov, so pa v tem primeru precej zanimive vsebine podpisanih pogodb.

Poslanka Suzana Lep Šimenko je na Vlado RS naslovila poslansko vprašanje v zvezi s sklepanjem svetovalnih in avtorskih pogodb vseh ministrstev, organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, tokrat pa bomo razkrili, kdo so podpisniki pogodb z Ministrstvom za okolje in prostor, v kolikšnih zneskih in kaj je predmet oziroma namen pogodbe.

Okoljski in podnebni aktivisti ne postajajo vse bolj agresivni po svetu, ampak tudi pri nas. Še pred nekaj dnevi je v Ljubljani potekal protest, kjer so aktivisti pozvali, da naj oblastniki sprejmejo ustrezne ukrepe glede okoljske krize in podnebne problematike. V protestu so blokirali promet, vdrli na Plečnikov stadion in med skandiranjem “Štadion je naš!” sadili drevesa. Dejstvo pa je, da se pod pretvezo “reševanja okolja” razdeljuje eliti na milijone in ni čudno, da v projektih sodelujejo številne državne fakultete in inštituti, znani kot kadrovska parkirišča za režimske privilegirance.

37 tisoč evrov za priporočila za učinkovitost komunikacijskih aktivnosti v okviru 17 milijonov vrednem okoljskem projektu
Največjo vrednost pogodbe je z Ministrstvom za okolje in prostor podpisalo podjetje Ma Marketing d.o.o. in sicer “za priporočila za povečanje učinkovitosti komunikacijskih aktivnosti v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE” v vrednosti 37 tisoč evrov. Spomnimo, da je bila poraba sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2020, še v času vlade Marjana Šarca namenjena tudi za sofinanciranje t. i. projektov Life, pri čemer gre za tradicionalne in integralne projekte, ki so deloma sofinancirani z denarjem davkoplačevalcev tudi prek Evropske unije. Tedaj smo poročali, da integriran projekt Life IP Care4Climate obeta največ potenciala proračunskim pijavkam, saj je bilo v letu 2020 zanj namenjenih vrtoglavih 17 milijonov proračunskih evrov. Namenjen je spodbujanju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, s pogledom na 2030, s promocijo trajnostne mobilnosti učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in za blaženje podnebnih sprememb ter usmerjene rabe tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo. Kot izhaja iz spletne strani, je skupna vrednost celotnega projekta še višja, in sicer kar 27.272.129 evrov, od tega naj bi prispevek Evropske komisije znašal 7 milijonov evrov. Že tako težek projekt pa očitno potrebuje še dodatnih 37 tisočakov za priporočila za učinkovitost komunikacijskih aktivnosti?

Ne pozabimo, da si s projektom Life IP Care4Climate žepe polnijo režimski privilegiranci, zaposleni na najbolj zloglasnih kadrovskih parkiriščih, saj kot je v Sloveniji v navadi, si bodo tudi na račun tega projekta profitirali privilegiranci iz državnih inštitutih in fakultetah. Tako poleg ministrstva za okolje in prostor pri projektu sodelujejo še Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, EKO Sklad, ZUM, Digitalna agencija za spletno oglaševanje, ministrstvo za infrastrukturo, Gradbeni inštitut, Inštitut za politike prostora, Urbanistični inštitut RS, Gozdarski inštitut Slovenije, ZRC SAZU, Docus, Umanotera, Zavod za gradbeništvo in center za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan.

Pa čeprav je projekt Life IP Care4Climate plačan in namenjen za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, je ministrstvo za okolje s podjetjem E-NET OKOLJE d.o.o.  podpisalo še eno pogodbo v vrednosti dobrih tri tisoč evrov za svetovanje in strokovna pomoč pri izvajanju aktivnosti, nalog, ukrepov in projektov na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Direktor E-net okolja  je Jorg Hodalič, to je tisti ekolog, ki je leta 2011 za Kemis pripravil poročilo o vplivih na okolje, na podlagi katerega je omenjeni industrijski obrat lahko pridobil okoljevarstveno dovoljenje ARSO za nemoteno delovanje. V smeri Hodaliča in ARSO so po požaru v Kemisu takrat leteli očitki, da pri pripravi poročila oziroma dovoljenja niso predvideli, kaj bi se v Kemisu zgodilo, če bi prišlo do požara oziroma kaj bi lahko zagorelo. Po požaru v tovarni, ki je botroval svojevrstni ekološki katastrofi, saj se je sicer v ozračje sprostilo na stotine nevarnih kemičnih snovi.

Zakon o varstvu okolja in Podnebni zakon 
Nadalje je ministrstvo za okolje z Dušanom Pichlerjem podpisalo pogodbo v vrednosti 33 tisoč evrov za  pravno in strokovno pomoč pri pripravi sprememb Zakona o varstvu okolja, pri pripravi osnutka Podnebnega zakona in pri pripravi nove Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Mnenje glede izjem o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš
Naslednja podpisana pogodba v vrednosti skoraj pet tisoč evrov je ministrstvo za okolje podpisalo z Inštitutom za javno upravo pri pravni fakulteti v Ljubljani za pripravo strokovnega mnenja glede izjem po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja. A glede Kanala C0, kjer Zoran Janković gradi kanalizacijo na vodovarstvenem območju ministrstvo molči.

Policija pri aretaciji pred gradnjo kanala C0 sploh ni preverjala zakonitosti postopka, temveč je slepo sledila ukazom župana Jankovića.

Vizjakov zakon o vodah
Za devet tisoč evrov je ministrstvo podpisalo pogodbo z Brankom Koržetom za pravno pomoč pri pripravi odgovora na pobudo za oceno ustavnosti 34. do 53. člena in 275. člena Zakona o varstvu okolja oziroma Vizjakovega zakona o vodah. Spomnimo, da je pobudo za presojo ustavnosti Vizjakovega zakona vložil Interseroh, zbiranje in predelava odpadnih surovin, d. o. o., Ljubljana. In ne Odlazkovo podjetje Recikel. “Tako so dosegli vsaj dvoje: zakrili vezi med interesnimi skupinami, povezanimi z odvetniško družino Čeferin, kar je izjemno pomembno, saj je Rok Čeferin podpredsednik ustavnega sodišča, in hkrati zameglili dejstvo, da razveljavitev Vizjakovega okoljskega zakona koristi Odlazku, kar bi posledično skazilo javno podobo povezanih političnih akterjev vključno z Robertom Golobom, pa je opozoril Bojan Požar. Reševanje smetarskega dela Odlazkovega imperija naj bi se že začelo, in sicer na Ustavnem sodišču RS, kjer maja lani na 2. točko dnevnega reda uvrstili pobudo za oceno ustavnosti 34. do 53. člena in 275. člena zakona o varstvu okolja. Kot po napovedovanju, pa je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega do četrtega odstavka 37. člena, prvega in tretjega do dvanajstega odstavka 38. člena, devetega odstavka 39. člena, prvega in petega odstavka 40. člena, 41. člena, tretjega in četrtega odstavka 43. člena, prvega, tretjega, četrtega, petega, šestega, osmega in devetega odstavka 275. člena in drugega odstavka 321. člena Zakona o varstvu okolja sprejel septembra lani. Sedaj pa so pri Koržetu poiskali pravno pomoč pri pripravi odgovora.

Martin Odlazek je prijatelj Tomaža Vesela, ta pa je povezan z družino Čeferin.

Gensko spremenjeni organizmi
Ministrstvo za okolje pa je v času vlade Roberta Goloba podpisalo tudi več avtorskih pogodb v vsaka v vrednosti okoli 1500 evrov in sicer za pripravo osnutka strokovnega mnenja za predlog spremembe pri delu z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtih sistemih Proizvodni obrat (DFB), Lek Mengeš; za prijavo dela z gensko spremenjenimi organizmi v drugem varnostnem razredu v zaprtem sistemu: JAFRAL-ZS01; za prijavo dela z gensko spremenjenimi organizmi v drugem varnostnem razredu v zaprtem sistemu BIASEP BSL2; za prijavo dela z gensko spremenjenimi organizmi “Priprava in delo z replikoni” v drugem varnostnem razredu v zaprtem sistemu Kemijski institut L12.

Več si lahko pogledate spodaj v tabeli.

Avtorske in svetovalne pogodbe – Ministrstvo za okolje in prostor

Sara Kovač