fbpx

V dobro državljank in državljanov je treba najti pot iz “pravosodnega blata”, v katerem se nahaja Slovenija, zato poslanci SDS zahtevajo izredno sejo!

Anja Bah Žibert (Foto: Veronika Savnik)

Opozorilo o nedovoljenih pritiskih na sodstvo je prišlo s strani sodstva samega in zahteva takojšnje ukrepanje. SDS kot odgovorna politika v državi sporočilo o pritiskih jemlje skrajno resno in odgovorno, zato tudi predlaga izredno sejo državnega zbora. Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na današnji novinarski konferenci predstavila zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi spregovorili o predlogu priporočila državnim organom v zvezi z zlorabami v pravosodju in o vplivih na neodvisne sodne odločitve.

“V normalni državi bi dogajanje okoli procesa Novič streslo in pretreslo sam pravosodni vrh. Zadeva okoli procesa Novič je pomembna in terja konkretne odgovore in ukrepe,” je ob današnji vložitvi zahteve za izredno sejo uvodoma dejala poslanka Anja Bah Žibert, ki je prepričana, da je treba v dobro državljank in državljanov najti pot iz “pravosodnega blata, v katerem je ta država, še toliko bolj, ker to ni en in edini primer”. Ob tem je poslanka spomnila na primer Patria, primer Kangler, primer Magajna.

“Lahko se vprašamo, koliko je še takšnih primerov, ko se posamezniki s sodnim sistemom ne morejo spopasti, ker za to nimajo denarja. Posledice nedopustnih ravnanj so trajne, trpljenje posameznikov in njihovih družin je neizmerljivo. Ni je odškodnine, ki bi ublažila nedopustno ravnanje pravosodnega sistema,” je poudarila poslanka in dodala, da se moramo nehati zanašati na to, da bo sodne krivice popravljalo Evropsko sodišče za človekove pravice. “Red je potrebno vzpostaviti doma in vzpostaviti tudi zaupanje v naše organe. Tudi zato v SDS menimo, da je ta sklic seje nujen in smo predlog že vložili v proceduro,” je povedala Anja Bah Žibert.

Pravna država, zakonito in nepristransko ravnanje organov odkrivanja in pregona, učinkovito in nepristransko sodstvo, ki varuje človekove pravice in temeljne svoboščine, so po njenem namreč ključnega pomena za pravičnost in sam razvoj družbe na vseh področjih, tudi za gospodarstvo.

Opozorila pričela prihajati iz sodnega sistema
V nadaljevanju je na kratko povzela dogajanja v primeru Novič, ki so vplivala na odločitev SDS, da zahteva izredno sejo državnega zbora: “Milko Novič je bil na prvostopenjskem in pritožbenem sodišču obsojen za umor Janka Jamnika na 25 let zapora. Vrhovno sodišče je sodbo razveljavilo in zahtevalo novo sojenje. Sojenje je izpeljal Zvjezdan Radonjić, sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je odločil, da je Novič nedolžen. Ob tem pa je dejal: ‘dokazov, da je Milko Novič kriv, ni, ampak je popolnoma jasno in dokazano, da Milko Novič ni storilec kaznivega dejanja.”

Anja Bah Žibert

Ob tem pa se je po besedah poslanke zgodilo še nekaj pomembnejša in nekaj močnejšega od samega izreka, čemur nismo bili priča še nikoli. Do sedaj so namreč opozorila o nepravilnostih v pravosodju prihajala predvsem zunaj tega sistema. Sedaj pa je res konkretno opozorilo prišlo neposredno iz sodniških vrst. Sodnik Radonjić je namreč v svoji obrazložitvi oprostilne sodbe Noviču izpostavil in opozoril na hude pritiske, ki jih je bil deležen v času procesa, s katerim se ga je hotelo disciplinirati in diskreditirati, torej uničiti, ker je proces vodil po edinem pravem in nujnem načelu pravičnosti, je navedla poslanka in dodala: “Že po prvih narokih v omenjeni zadevi so se začeli pritiski na predsednika okrožnega sodišča, da naj sodnika Radonjića disciplinira, da sodi kot je treba. Kaznovanje sodnika Radonjića naj bi predlagal vodja Specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan. K sodniku Radonjiću je ves čas prihajala sodnica, ki je bila bojda neposredno v stikih z državnimi tožilci, in mu namigovala, naj Noviča ne oprosti. Sodnik Radonjić je bil priča medijskim pritiskom in brskanju po njegovem zasebnem življenju, celo po njegovih zdravniških mapah. Sodnik Radonjić je ob izreku napovedal, da ker je želel zagotoviti pošteno sojenje, ne bo nikoli napredoval, čez mesec dni pa se bo verjetno znašel v suspenzu. To, da je imel Novič pošteno sojenje, je bilo pogojeno z odločitvijo, da si uniči kariero,” je besede sodnika ob procesu Novič povzela poslanka SDS. Ob tem je še spomnila na njegov članek v Pravni praksi, kjer je sodnik Radonjić zapisal, da naj bi sojenja potekala v sklopu sodstva, pri čemer naj se sodstvo ne bi oziralo na zahteve in predstave paradržavnih centrov moči.

V Slovenski demokratski stranki so tako prepričani, da je izvor vsega gorja prav tu. In dokler bo tako in bomo to dopuščali, se bomo samo še bolj pogrezali v pravosodnem blatu, je prepričana poslanka, ki je tudi neodziv predsednika države v dani situaciji ocenila kot zaskrbljujoč. “Neustrezen odziv ministrice za pravosodje Katičeve pa izkazuje, da nujnih ukrepov ministrstva pravzaprav ne bo. S tem pa na drug način pritrjuje trenutnemu stanju v pravosodju, kjer se očitno izvršujejo nedopustni pritiski na neodvisne organe in se sodne odločitve usmerjajo oziroma kar neposredno naročajo,” je bila jasna poslanka.

Anja Bah Žibert je dodala, da v poslanski skupini SDS predlagajo, da državni zbor priporoča Vrhovnemu sodišču RS, da opravi analizo vseh postopkov sojenja v zadevi Milko Novič (predvsem poskus vplivanja na sodniške odločitve) in drugih podobnih zadev (vsaj Patria, Kangler, Magajna), ki so pripeljali do hudih kršitev človekovih pravic in svoboščin prizadetih posameznikov v postopkih sojenja, ter da na podlagi izsledkov po potrebi Državnemu zboru RS predlaga rešitve, ki bodo v veliko večji meri preprečevale kršitve človekovih pravic in svoboščin v sodnih postopkih.

Kot tretji sklep pa po besedah Anje Bah Žibert predlagajo, da državni zbor priporoči Vrhovnemu sodišču RS in vrhovnemu državnemu tožilstvu, da opravita celovito analizo vseh navedb okrožnega sodnika Zvjezdana Radonjića, ki jih je izrekel v postopku izreka sodbe Milku Noviču in se nanašajo na pritiske posameznikov na neodvisno in pravično sojenje v konkretnem primeru, ter po potrebi v okviru svojih pristojnosti ustrezno ukrepata zoper tiste, ki so izvajali takšne pritiske.

Na novinarsko vprašanje, kakšen bi lahko bil izplen te seje, je poslanka Anja Bah Žibert odgovorila, da priporočila, ki jih predlagajo, jasno povedo, da si želijo resne analize. “Če je do teh pritiskov res prišlo, je treba ustrezno ukrepati. Državljankam in državljanom je treba jasno dati vedeti, da v tej državi sistem, ki pritiska na sodnike, ne more obveljati in zdržati in da se ga primerno sankcionira, predvsem pa, da se poišče ustrezne zakonske podlage, da do tovrstnih pritiskov ne bi prihajalo.”

Po mnenju poslanke primer Novič kaže na večje probleme, kot si jih predstavljamo. “Če iz vrst sodnikov prihaja do tako težkih opozoril, to dejansko kaže na to, da je pri nas nekaj zelo narobe. Verjamem, da bo tudi s strani Evropske unije prišlo kakšno opozorilo. Kajti smo del Evrope in nekega širšega prostora in v razviti normalni državi se takšne stvari hitro sankcionirajo in zadeve se hitro postavijo na pravo mesto,” je še povedala poslanka Anja Bah Žibert.

C. Š.