fbpx

V državnem zboru ustavili nekatere varčevalne ukrepe

V državnem zboru so sprejeli zakon o ukrepih na področju plač in drugi stroškov dela za leto 2016, s katerim ukinjajo nekatere varčevalne ukrepe. Zakon je bil sprejet po po dogovoru med vlado in sindikati, vendar pozor, dogovoru se niso pridružili sindikati nekaterih poklicev, ki v tem trenutku opravljajo zelo zahtevno delo zaradi migracijske krize, poudarjajo v SDS.

Novosti v zakonu:

  • Septembra se sprosti znižana plačna lestvica
  • Regres bo prihodnje leto višji, čeprav e vedno nižji kot pred varčevalnimi ukrepi

Zakon ohranja:

  • Redna delovna uspešnost se še vedno ne bo izplačevala
  • Omejitve pri izplačevanju iz naslova povečane delovne uspešnosti

Za eno leto so podaljašani nekateri ukrepi iz Zakona za uravnoteženje javnih financ:

  • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi o zaposlitvi za javne uslužbence z izpolnjenimi pogoji do starostne pokjnine
  • Omejitev letnega dopusta na 35 dni
  • Omejitve pri sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb

Sprejet tudi proračun
DZ je danes sprejel tudi državni proračun za prihodnji dve leti. Zaradi gospodarske rasti in posledično višjih davčnih prihodkov se bodo lahko sprostili nekateri varčevalni ukrepi, a ne vsi, saj želi vlada v nekaj letih odpraviti primanjkljaj. Marsikateri proračunski porabnik z dodeljenimi sredstvi ni zadovoljen, med njimi so občine.

Proračunski prihodki so v letu 2016 načrtovani v višini 8,7 milijarde evrov, odhodki pa bodo z 9,5 milijarde evrov za približno 320 milijonov evrov manjši kot letos. Proračunskega primanjkljaja bo tako 839,3 milijona evrov oz. 2,1 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Prioritete vlade v prihodnjih dveh letih so varnost ljudi in premoženja, zdravje, pravosodje, infrastruktura in izobraževanje. Povečujejo se predvsem sredstva za policijo, vojsko, upravo za zaščito in reševanje ter ministrstvo za pravosodje, manj denarja pa se namenja za ukrepe na področju trga dela, saj se stopnja brezposelnosti zmanjšuje.

DZ je predlog proračuna obravnaval v ponedeljek in torek, ko so opozicijski poslanci opozarjali, da je vladi pri pripravi proračuna zmanjkalo vizije in strategije, zato prebivalci in gospodarstvo ne vedo, kakšno življenje jih čaka, niti kakšne so perspektive za mlade.

Ž. K., STA