V Levici so le priznali, da bo 11. julija referendum PROTI pitni vodi!

Koordinator Levice Luka Mesec in poslanka Levice Violeta Tomić (Foto: STA)

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak si želi z novelo zakona o vodah zaščititi vodo in pozidavo ob priobalnih zemljiščih. Nasprotnega mnenja so v opoziciji, med drugim v stranki Levica. Slednja je pomotoma ali namenoma dejansko priznala, da so proti zaščiti pitne vode. “Obvestilnik Levice: Referendum proti pitno vodo bo 11. julija,” so zapisali na Twitterju, kar so kasneje sicer izbrisali. Kampanja Levice je v osnovi usmerjena proti pozidavi obalnih zemljišč v privatne namene, kar sicer poudarja tudi Vizjak in dodaja, da bo novela to urejala, je pa težko razumeti zakaj so v Levici proti pitni vodi, za razliko od vlade prav tako ne dajejo nobenega pomena protipoplavni zaščiti.

Stranka Levica se skupaj z opozicijo vztrajno trudi, da trenutna vlada ne bi sprejela novele zakona o vodah, ki bi po mnenju ministra za okolje območje voda še bolj zaščitilo. Levici je kot eni izmed pobudnikov uspelo zbrati dovolj podpisov za razpis referenduma o sprejemu novele zakona, referendum pa bo potekal 11. julija 2021.

Kampanje so se že pričele, Levica pa na to temo ostaja aktivna tudi na Twitterju. Tokrat pa se jim je z objavo nekoliko ponesrečilo, oziroma so končno iskreno pojasnili za kaj se jim pri njihovi kampanji dejansko gre. “Obvestilnik Levice: Referendum proti pitno vodo bo 11. julija,” so zapisali, s čimer so dejansko dejali, da so proti pitni vodi.

Državni sekretar za nacionalno varnost pri predsedniku vlade Žan Mahnič se je na Twitterju odzval in pojasnil, zakaj dejansko se gre pri kampanji Levice. “V stranka Levica so končno priznali, da je referendum, ki so ga zahtevali, referendum proti pitni vodi,” je poudaril. Levica je kasneje očitno svojo napako spregledala in objavo izbrisala.

Foto: STA

V Levici so očitno prepričani, da novela zakon ogroža vode in bo povečala privatizacijo zemljišč ob njej. “Levica se je kampanji pridružila kot organizator, saj je treba obvarovati slovenske vode pred privatizacijo, slovenske obale pred pozidavo in pravico nas vseh do svobodnega kopanja v slovenskih jezerih, rekah in morju,” se je ob začetku referendumske kampanje odzval koordinator Levice Luka Mesec.

Levica ni kritična do obstoječega zakona, ki dejansko dovoljuje to, kar očitajo v noveli zakona
Koordinator okoljske skupine Levice Luka Omladič je po drugi strani prepričan, da se bo na račun novega zakona gradilo hotele, gostilne, zasebne terase. “Gre za privatne objekte, ki bodo ljudem zaprli dostop do vode. Poleg tega so obalni pasovi in obale voda izredno občutljiva okoljska področja, kjer vsaka pozidava poseže v vodni krog in s tem v občutljive ekosisteme. Gradbeni posegi v vodna območja pa lahko škodijo tudi podtalnici in s tem ogrožajo pitno vodo,” je prepričan.

Koordinator okoljske skupine Levice Luka Omladič (Foto: STA)

Minister za okolje Andrej Vizjak je zagotovil, da si z novim zakonom želijo omejiti prav to, kar omenja Omladič. “Z zakonom odpravljamo možnost krčitve tega priobalnega pasu z uredbo vlade za namen pozidave bodisi objektov zasebne rabe,” je dejal. Vizjak je namreč prepričan, da mora biti priobalni pas rezerviran zgolj za tiste posege, ki nudijo širšo korist. Ne želijo si, da bi bil priobalni pas predmet individualnih zasebnih potreb, kot se je to lahko delalo po obstoječem zakonu. “Torej mi z  novelo zakona ožimo možnost pozidave ali pa posegov na priobalna zemljišča,” je še pojasnil Vizjak.

V Levici dajejo premalo poudarka na protipoplavno varnost
Vsekakor je opozicija namenjena temu, da pokaže svoj vidik na obravnavano problematiko v družbi, tudi če gre za primer vode, kjer se soočajo z drugačnimi pogledi, oziroma interpretacijami sprememb. Kot je opaziti jih moti predvsem del, ki je vezan na pozidavo zemljišč in bi lahko smatrali, da jim trenutna ureditev gradnje v zasebne namene ustreza. Dejstvo je, da Levica v svojem programu niti ne omeni, da bo z novelo zakona namenjenih veliko več sredstev za protipoplavno varnost vodotokov, ki je prav tako pomembna, ko obravnavamo zaščito vodotokov. Glede na to, da v svoji kampanji tega niti omenijo ne, je mogoče smatrati, da jih poplavna varnost ne zanima, kar pa je vsekakor proti pitni vodi in zaščiti vodotokov.

Sara Rančigaj