fbpx

V podjetju Slovenski državni gozdovi sumi o številnih nepravilnostih v poslovanju

Foto: STA

Poslanska skupina SDS je na predsednika Komisije za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje, na kateri bi obravnavali poslovanje podjetja Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Predvsem so po njihovem sporne menjave v vodstvu, imenovanje novega poslovodstva, nedorečeno delovanje nadzornega sveta družbe in Vlade RS kot Skupščine podjetja. Poleg po mnenju mnogih spornega imenovanja novega vodstva je očitno, da sistem korporativnega upravljanja v podjetju SiDG, d. o. o., ne deluje, kajti očitno vsi organi (poslovodstvo, nadzorni svet in skupščina) ne opravljajo svojih nalog v skladu z načeli učinkovitega poslovanja, ampak zaradi političnih in osebnih povezav obstaja utemeljen sum netransparentnega (so)delovanja.

Poslanska skupina SDS opozarja, da je bila gospodarska družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., (v nadaljevanju SiDG, d. o. o.) ustanovljena z namenom gospodarjenja z državnimi gozdovi na površini 234.986 hektarov po 30. juniju 2016, ko so se iztekle 20-letne koncesijske pogodbe. Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, na podlagi katerega je bil SiDG, d. o. o., ustanovljen, je nastajal v času, ko so bile na terenu že opazne katastrofalne posledice žledoloma iz začetka leta 2014, ki mu je zaradi prepočasne sanacije sledil velik izbruh podlubnikov. Prenos upravljanja z državnimi gozdovi iz koncesionarjev na SiDG, d. o. o., je povzročila samo še dodatne zastoje pri sanaciji, posledično dodatne škode in izpad prihodkov.

Zaradi problematike reševanja težav, ki sta jih za seboj pustila žledolom in posledično izbruh podlubnikov, je bilo na Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v DZ RS opravljenih več sej nujnih sej, ki pa so pokazale tudi na določene težave znotraj podjetja SiDG, d. o. o. Predvsem menjave vodstva, imenovanje novega poslovodstva, nedorečeno delovanje nadzornega sveta družbe in Vlade RS kot Skupščine podjetja. Poleg po mnenju mnogih spornega imenovanja novega vodstva je očitno, da sistem korporativnega upravljanja v podjetju SiDG, d. o. o., ne deluje, kajti očitno vsi organi (poslovodstvo, nadzorni svet in skupščina) ne opravljajo svojih nalog v skladu z načeli učinkovitega poslovanja, ampak zaradi političnih in osebnih povezav obstaja utemeljen sum netransparentnega (so)delovanja. Tudi posamezni akti podjetja so se sprejemali na hitro (Akt o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, Strateški načrt poslovanja družbe SiDG, d. o. o.).

C. Š.