V zakonu in poslovniku o parlamentarni preiskavi ni pravne praznine, izpostavlja zakonodajno-pravna službe DZ!

Foto: SDS

Mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, da v zakonu in poslovniku o parlamentarni preiskavi ni pravne praznine, sta sedaj soglasno na skupni seji potrdila tudi komisija za poslovnik in odbor za pravosodje. Do podaje mnenja je prišlo na poziv Ustavnega sodišča RS, ki na zahtevo sodnega sveta presoja ustavnost zakona in poslovnika. 

Zahteva za presojo ustavnosti zakona o parlamentarni preiskavi in poslovnika o parlamentarni preiskavi je bila s strani sodnega sveta podana na ustavno sodišče zaradi parlamentarne preiskave v zadevi Kangler. Sodni svet namreč zagovarja prepričanje, da sta tako zakon kot tudi poslovnik v nasprotju z ustavo, saj ne preprečujeta, da bi Državni zbor RS odredil protipravno parlamentarno preiskavo, in odločitve o odreditvi preiskave pa ni mogoče pravno spodbijati.

Zaslišanim zagotovljeno sodno varstvo
V mnenju, ki je bilo po potrditvi poslano ustavnemu sodišču, je zakonodajno-pravna služba DZ podala oceno, “da lahko ustavno sodišče v omenjeni zadevi presoja zgolj abstraktni predpis, torej sam zakon in poslovnik, ne pa tudi ustavnosti že ustanovljenih konkretnih preiskav”. Katarina Kralj iz zakonodajno-pravne službe po navedbah STA meni, da je sicer res, da zoper akt o odreditvi parlamentarne preiskave ni zagotovljenega pravnega varstva, obenem pa poudarja, da tega zakon tudi ne izključuje, zato menijo, da pravna praznina na tem področju ne obstaja. V opozorilu navajajo, da je zaslišanim pred komisijo že zagotovljeno sodno varstvo, tudi tako, da odklonijo odgovor na vprašanje, ki posega v njihovo neodvisnost.

Glede očitkov, da naj ne bi obstajal mehanizem, ki bi preprečeval, da Državni zbor RS odredi neustavno preiskavo, pa zakonodajno-pravna služba odgovarja, da se je že v času postopka sprejemanja zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi pojavljalo vprašanje, če bi bilo morda smiselno določiti, “da se lahko ob dvomu o ustavnosti preiskave o njej predhodno opredeli ustavno sodišče, a je na koncu prevladal argument, da je akt o odreditvi parlamentarne preiskave politični akt in da bi bila takšna pristojnost ustavnega sodišča neobičajna”. Zakonodajno-pravna služba je ustavnemu sodišču priporočila, da v primeru, če bo to ugotovilo, da obstaja pravna praznina v zakonu in poslovniku, do sistemske ureditve vprašanja določi tudi način izvrševanja odločbe, saj gre vendarle za zahtevno materijo.

Foto: STA

Po prepričanju vlade na področju odreditve parlamentarnih preiskav manjkajo določene varovalke ter gre iz tega razloga za temeljno ustavno vprašanje, glede katerega je smiselno, da odloča ustavno sodišče. Konec oktobra je ob omenjeni zahtevi sodnega sveta ustavno sodišče že zadržalo izvajanje zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi, in sicer tako, da do končne odločitve ustavnega sodišča preiskovalna komisija v zadevi Kangler ne bo smela izvajati preiskovalnih dejanj za sodnike. Kmalu je sledila še prepoved, ki velja tudi za tožilce.

Nina Žoher

 • samotoje

  Tu je US na hudo tankem ledu. Pomembna bo končna odločitev. Preiskovalna komisija je politična reč in v času brezzobih preiskovanj (Drnovškove vlade) niso nikogar motile. Zdaj pa se je sodna oblast vmešala, ker so na prangerju njeni predstavniki. Ki pa so s svojim delom odločno posegli v politiko. In tu je konec heca, Knez, Acceto in ostalih 5.

 • Janez Novak

  Ustavni sodniki so se osmešili in pokazali, da imajo v sebi mafijsko zločinsko kodo, ki se ne ustraši nobene zlorabe prava za dosego cilja – obrambo pajdašev v zločinu – ki opravičuje sredstva.

 • Janez Novak

  Predlagam nekaj ustavnih amandmajev:

  1. Slovenzuela je mafijska republika, ki ji vladajo strici iz ozadja (= mafija) s pomočjo nastavljenih lutk v ospredju.
  2. Slovenzuelska justica sodi v imenu mafije.
  3. Slovenzuelski krivosodniki so iznad ustave. Sodijo po nareku stricev in odgovarjajo samo njim.
  4. Slovenzuelska justica je iznad zakonodajne in izvršne oblasti.
  5. Sistem check and balances (nadzora in ravnovesja med vejami oblasti) zanjo ne velja.
  6. Slovenzuelska justica je orodje mafije za uresničevanje podrejanja in plenjenja ljudstva.

  • Aurelius

   Bravo Janez, vseh šest trditev je 10.000 % resničnih, do takšnega stanja pa je prišlo samo zato, ker prvi parlament v samostojni Sloveniji ni imel jajc, da bi izvedel lustracijo komunistične mafije, ki se je nato hitro porazdelila po nekih novih strankah in nadaljevala s staro politiko, to je s parazitiranjem na račun davkoplačevalcev – ena sama sramota za vse, ki trdijo, da je Slovenija pravna država!

 • montyamp

  Slovenija nima krivosodja .
  Udbovsko krivosodje ima Slovenijo .

 • xtc

  Na koncu pride upor in giljotina kot vedno v zgodovini.

 • Mojca pokraculja

  US bi moralo zavreči zahtevo Sodnega sveta. Kakšno aktivno ali pasivno legitimacijo pa ima sodni svet sestavljen iz najbolj “častnih” sodnikov, da vlaga take zadeve na US ? NOBENE !
  V resnici je njegova funkcija reševanje kadrovskih in personalnih zadev, ne pa politično revolucionarno delovanje v smislu ” borbe za integriteto in neodvisnost sodniške funkcije” !
  Popolna zloraba, nečastno do konca !
  Funkcija člana Sodnega sveta je namreč ČASTNA

  Tole je članstvo septembra 2019:
  Martina Colnar
  Vladimir Horvat
  dr. Erik Kerševan
  dr. Barbara Nerat
  Albina Hrnec Pečnik
  Maja Praviček
  Andrej Rozman
  prof. dr. Grega Strban
  mag. Emil Zakonjšek
  mag. Jana Petrič
  prof. dr. Saša Prelič
  Maja Rozman, generalna sekretarka Sodnega sveta
  Alan Rupnik, višji pravosodni svetovalec
  Predsednik Sodnega sveta dr. Erik Kerševan.

  Po zakonu o Sodnem svetu:
  “(1) Sodni svet je samostojen in neodvisen državni organ, ki opravlja naloge, določene z zakonom, varuje samostojnost in neodvisnost sodne veje oblasti ter skrbi za zagotavljanje kakovosti dela sodišč in sodnikov ter javnega ugleda sodstva.

  (2) Sodni svet ravna tako, da se varuje in krepi zaupanje v sodno vejo oblasti, integriteto sodstva ter neodvisnost sodnika.