V ZDUS prepričani, da bo Golobova verzija dolgotrajne oskrbe še bolj “oskubila” upokojence

Golobova vlada vse bolj stiska državljane in gospodarstvo z davki. (Foto: STA)

Celu v Zdusu, sicer tradicionalno naklonjen levici, zdaj opozarjajo na velike pomanjkljivosti zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet v ponedeljek. Kljub temu, da je bil nedavni predsednik Janez Sušnik vidno naklonjen Golobu in je skorajda branil njegovo zanemarjanje materialnega stanja upokojencev, sedaj postaja jasno, da ni mogoče sprejeti tega resnično slabega zakona. Kot so zapisali v izjavi za javnost, gre po njihovem pri zakonu za “nedorečen pravni akt” in da bodo imeli “upokojenci še manj denarja, kot ga imajo”.

Po sprejetju zakona o dolgotrajni oskrbi se mnenju številnih o tem, da je zakon precej pomanjkljiv, pridružujejo tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije. V izjavi za javnost so zapisali, da so potrditev zakona “sprejeli z mešanimi občutji”. Na delovnem sestanku z ministrom Simonom Maljevcem vlada zanje ni imela posluha oziroma se ni pustila prepričati z jasnimi argumenti, ki jih je predstavil ZDUS, kot najbolj moteče pa izpostavljajo “diskriminatorno obravnavanje upokojencev”.

Novi zakon o dolgotrajni oskrbi ni prepričal niti doslej premierju Robertu Golobu naklonjenega Zdusa. Vsaj pod novim vodstvom ne. Janez Sušnik se je namreč po dveh štiriletnih mandatih poslovil z mesta predsednika Zdusa, na čelu zveze pa ga je zamenjala upokojena kriminalistična inšpektorica Zdenka Jan. V izjavi za javnost so tako zapisali, da so “po eni strani zadovoljni, da smo “končno” dobili zakon, ki ureja  pravila in načine oskrbe (naj bi jih, a je mnogo nedorečenega), po drugi strani pa se pridružujemo številnim institucijam, Sindikatu upokojencev Slovenije in nenazadnje Državnemu svetu RS oz. njihovi pristojni komisiji za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, da gre za nedorečen pravni akt”, so zapisali v izjavi.

Zdenka Jan, nova predsednica Zdusa (Foto: STA)

Pojasnili so, da je njihova Komisija za zdravstveno in socialno varstvo 30.  junija, nemudoma po končani izredni seji, naslovila na medije Izjavo za javnost, v kateri so zapisali, naj se gradivo dopolni.  Želeli so, da se k 57. členu novega zakona doda “Prispevki za DO in morebitna dodatna plačila morajo biti definirana kot odbitna postavka pri osnovi za dohodnino.” Načelnim pripombam pa naj se doda: “Predlog zakona še vedno ne ponuja natančne razmejitve storitev zdravstvene nege na del, ki je pravica iz zdravstvenega zavarovanja, in na del, ki sodi v DO. Izvajanje zakona bo pokazalo, kako bo ta določila potrebno dopolniti, sicer obstaja tveganje dvakratnega plačila istih storitev, in sicer enkrat iz javnih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja in enkrat iz storitev DO.”

Upokojenci bodo imeli zdaj še manj
Glede njihovega poziva medijem, je minister Simon Maljevac 3. julija na delovni sestanek povabil predsednico Zdusa Zdenko Jan in predsednico Komisije za zdravstveno in socialno varstvo mag. Rosvito Svenšek, vendar so v izjavi poudarili, da vlade njihovi argumenti niso prepričali. Kot najbolj moteče pa izpostavljajo, da bodo upokojenci plačevali obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo od neto pokojnine in ne iz sredstev ZPIZ, kot to velja za obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravijo, da je to “odmik od pravne države, saj je v nasprotju z zakonom ZPIZ-2. Tako bodo upokojenci imeli na razpolago še manj denarja, kot ga imajo”. Vsi dosedanji prispevki za obvezna socialna zavarovanja se plačujejo od bruto plač in povečanje prispevnih stopenj praviloma ne pomeni znižanja plač, zato menijo, da so v tem zakonskem aktu upokojenci obravnavani diskriminatorno.

Spomnimo, da so že prejšnji zakon o dolgotrajni oskrbi iz Janševe vlade v Zdusu podpirali. V sporočilu za javnost ob sprejetju zakona v zvezi z namero Janševe vlade, da končno uredi področje dolgotrajne oskrbe, so zapisali: “Po nekaj letih je Vlada pripravila in objavila predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Upokojenci smo vsekakor zadovoljni, da se delo na tem, za nas pomembnem zakonu nadaljuje. Gre namreč za področje starejših, ki so navadno tudi kronično bolni in potrebni pomoči drugih.”

Foto: STA

Bilo je nekaj kritik zakona, vendar so njegov sprejem podprli. Ko je prišla Golobova vlada, pa so se obrnili z vetrom in podprli novi zakon, čeprav so vedeli, da bo to imelo posledice prav za najranljivejše. Pa vendar je Sušnik še naprej podpiral Golobovo nehumano ravnanje z upokojenci in nasprotoval upokojenskim protestom. Jasno je bilo, da ne bo trajalo večno, saj je tudi ZDUS uvidel, da jim podpiranje škodljivega zakona še kako škodi. Pa smo tukaj.