Predstavnica ministrstva: Na območju C0 gradnja brez okoljevarstvenega soglasja ni dovoljena!

Ali se brez okoljevarstvenega soglasja lahko gradi? Da ali ne?” je poslanka Anja Bah Žibert vprašala predstavnico ministrstva za naravne vire. “Na tem odseku ne,” je odgovorila po petih urah razprave.

V imenu predlagatelja nujne seje nastopa Anja Bah Žibert, ki se med drugim sprašuje, ali se uresničuje napoved predsednika vlade Roberta Goloba, da nas mora biti strah ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in so za uresničitev ciljev privilegiranih dovoljena vsa sredstva, vključno z nasiljem nad tistimi, ki branijo svojo lastnino in se borijo za čisto pitno vodo. Ker se nad lastniki zemljišč, ki se s to gradnjo župana ne strinjajo, dogaja nasilje, so v stranki SDS spomnili na izjavo predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič, ki je junija lani na izredni seji DZ dejala: “Obljubljam, gospod Golob, da se bom prva oglasila, če boste poslali policijo nad protestnike z vodnim topom, solzivcem, s pendreki ali kakorkoli drugače.” Ob tem pa poudarila še, da je pravica do protesta ustavna pravica in da nihče ne bo razganjal protestnikov.

Nataša Sukič: MOL je talka nekih idej, samovolje župana in njegove mestne večine. Župan noče slišati nevladnikov, strokovnjakov, ki opozarjajo zelo jasno tisto, kar je ogrožajoče pri kanalu C0. Nevarnost je gradnja na potresnem območju, kjer Ljubljana je. Ne se hecat. Ta vodonosnik poteka čez posebno vodovarstveno območje, tukaj je odsotnost garancije za popolno neprepustnost cevi. Navsezadnje gre za obrambno ogroženost prestolnice. NIJZ je izdal negativno mnenje. MOL nima vse ustrezne dokumentacije, nima vseh presoj vplivov na okolje, vendar gladko nadaljuje z gradnjo. To je popolnoma protizakonito dejanje. Predrzno, arogantno.

Poglejmo kaj vsebuje naša koalicijska pogodba. Ta vsebuje vrsto členov, ki se nanašajo na skrbno upravljanje voda, boljše varovanje narave. Napisano je, da bomo podprli izboljšanje upravljanja zaščitenih območij, zmanjševali pritiske na naravo s sistemskimi ukrepi… Kaj je drugega C0 kot hud pritisk na naravo!

Branko Grims: Varnost, zdravje in pa čista pitna voda imajo eno skupno lastnost, šele ko jih nimamo več se zavemo, kakšno vrednoto smo imeli. V ustavo je bilo zapisana pravica do čiste pitne vode. Ravno ta zgodba pove ogromno o nepremostljivi razliki med besedami in dejanji slovenskih levičarjev. Govorijo eno, delajo drugo. Okoljevarstveno soglasje ne samo, da ni pravnomočno, ampak tudi izdano še ni bilo. Vse kar se je dogajalo je očitno nezakonito.

Čista pitna voda za celotno Ljubljano je dejansko žrtvovana na oltarju denarja. Žal, če bo šlo kaj narobe, verjemite, da bo, bo škoda verjetno nepopravljiva. Ljubljana je namreč potresno območje. Ni vprašanje, če bo, ampak kdaj bo.

Foto: Posnetek zaslona RTVS

Ljubljanski svetnik Aleš Primc: Danes se pogovarjamo o vodi, ki jo rabi vsak izmed nas večkrat na dan, vsak dan, celo življenje. Z njo je povezano naše zdravja, skratka čisto vse kar mi v življenju delamo. Zato ima voda v naši družbi posebno varstvo. 70. a člen Ustave pravi, da ima vsakdo pravico do čiste pitne vode. Imamo določena vodovarstvena območja, ker si kot družba ne želimo uničenja vode, ki je naša temeljna potreba in naša temeljna človekova pravica od leta 2016. Pridemo pa v situacijo, ko uradniki taki in drugačni, strokovnjaki taki in drugačni, ki pravijo, da en meter 20 kanalizacijska cev ne predstavlja tveganja za čisto pitno vodo.  Kje vi živite? Kaj je lahko večje tveganje za čisto pitno vodo kot to, da čez njo transportiraš na tisoče kubikov nevarnih kanalizacijskih odplak.

Ne znam si predstavljati večje nevarnosti. Še posebej, ko berem, da ni vodotesnih cevi.  Kot mestni svetnik sem zastavil vprašanje, kolikšne so izgube pri transportu vode v mestnem vodovodu. 26,2 odstotka! Se pravi 26,2 odstotka dragocene čiste pitne vode odteče v zemljo ob najboljšem možnem vodovodnem sistemu, ki ga imamo v Ljubljani kot je rekel direktor Voke. Sprašujem se tukaj, kaj je super rezultat za kanalizacijo?! Predstavljajte si, da toliko kanalizacije izteče. To kar se dogaja z vodo v Ljubljani je problem celotne Slovenije.

Foto: Posnetek zaslona RTVS

Tomaž Ogrin: Pitna voda nima političnega predznaka. Državni zbor je to dokazal v prejšnjem mandatu, ko je enotno glasoval za ustavitev del in izdelavo presoje vplivov na okolje.  Ampak to se ni zgodilo. Oba odbora pozivam, da sprožita dekret, da se dela takoj ustavijo. Imamo politiko izvršenih dejstev. Nekdo bi rad to čimprej končal, potem pa izsiljeval. Vmes pa bo prihajalo še do konfliktov. Za vzhodni del od Ježic do Sneberja je bil izdelan in objavljen v Uradnem listu občinski prostorski načrt, za zahodni del pa ne. Zato ni bilo meritev, vse se dela na pamet, vozijo čez zemljo. Župan, ki ima večino, je rekel, da je ta kanal v javnem interesu in da lahko razlasti vse. Na drugi strani verjamem, da je interes za pitno vodo močnejši od tega kanala. V celotnem postopku, kar je pokazala notranja revizija, ni nobenega zagotovila, da ne bo prišlo do onesnaženja. To območje spada pod kritično infrastrukturo, kar je bilo povsem ignorirano. Spomnil je na vsebino 70a. člena, ki pravi, da so vodni viri javno dobro in v upravljanju države. Predlagamo, da se osnuje ekipa, da se pretrese stvari in reši projekt. Pojavlja se teza, da bomo izgubili evropski projekt. Sam sem pri teh sodelovati, a marsikaj se da zmeniti z Evropsko komisijo.

Foto: Posnetek zaslona RTVS

Aleš Mrzel: Prihajam iz Ježice na severu Ljubljane. Sem eden od številnih lastnikov zemljišč ob C0 kanalu na sporni trasi med Brodom in Ježico. Po petih letih lahko kot lastnik zemljišč in tudi kot občan ugotovim naslednje: Na področju MOL ne veljajo ne zakoni RTVS ne Ustava RS, ne Evropska konvencija človekovih pravic in svoboščin. Lastniki zemljišč smo doživeli marsikaj. Doživeli smo nezakonito in protiustavno kategorizacijo naših zasebnih zemljišč poti za namen izgradnje kanala C0. To na osnovi lažne listine o lastništvu zemljišč. Podpisan župan MOL, ki je bil ovaden. Po enem letu se na tožilstvu ne naredi popolnoma nič. Vse to se je dogajalo ob vednosti ministrstev za infrastrukturo in kmetijstvo. Rezultat tega je, da danes dobivamo danes kazni na zasebnem zemljišču, na kmetijskem zemljišču.

Deležni smo bili množičnih omejitev lastninske pravice po nujnih postopkih, kjer pritožba ne zadrži izvedbe, ob asistenci vedno voljne Upravne enote Ljubljana. Od koder se potem načelnik zaposli kot eden od direktorjev na MOL. Tisti, ki ni ukrepal pa postane podžupan, gradbena inšpektorica pa postane vodja referata. Takšnih je nekaj 10 oziroma skoraj 70 takih razlastitev. Vendar tragikomično je, da tudi te odločbe ne omogočajo izvedbe na terenu, saj meje med parcelami v lasti MOL in našimi zemljišči niso urejene. In kako ravna MOL v teh primerih? Zelo enostavno. Ob asistenci policije se omogoča nezakonito zakoličbo meje parcel in s tem gradbišč. Ob tem so odstranjeni lastniki zemljišč in njihovi odvetniki. Deležni smo bili tudi fizičnega nasilja policije. Očitno za namene zastraševanja občanov. Sedaj poteka podobno s strani varnostnih služb. Najprej policija poskrbi, da se odstrani lastnike, pridejo gradbinci, ki zasedejo zemljišča z ograjami, znotraj ograj se pojavijo predstavniki varnostne službe, ki nasilno obračunavajo tudi z lastniki, z grožnjami, s smrtjo. To je stanje v MOL. Inšpekcijske službe ne delujejo. Gradbeni inšpektorji izdajajo sami sebi in MOL, da so kinete manjši popravek gradbenega dovoljenja. Glavna inšpektorica očitno ni razumela sklepa Arsa oziroma MOP-a, da je potrebna presoja vplivov na okolje za izgradnjo kinet. Pitna voda ni ne leva, ne desna, črna, rdeča, zelena, ampak prozorna.

Foto: Posnetek zaslona RTVS

14:58 Državna sekretarka na MNZ Helga Dobrin: MNZ se je v okviru svojih nadzornih pristojnosti glede zatrjevanih spornih ravnanj policije in varnostnih služb odzval vsakokrat, ko se je to izkazalo za potrebno in zahteval od policije poročila na podlagi 13. člena Zakona o delu in organiziranosti policije ter 14. člena Pravilnika o usmerjenju in nadzoru policije. Inšpektorat RS za notranje zadeve je ministru posredoval vmesno poročilo o svojem dosedanjem ukrepanju.

Foto: Posnetek zaslona RTVS

14:50 V. d. generalne direktorice Direktorata za okolje Tanja Bolte: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je v tem primeru vključen glede presoje vplivov na okolje. Agencija RS za okolje je v svojem postopku presodila, da je v tem primeru potrebno uvesti presojo vplivov na okolje. V okviru projekta presoje na okolje se morajo presoditi okoljski vplivi, posledično se temu določijo omilitveni ukrepi., morebitni moritoring in tako naprej. Ministrstvo s tem postopkom nadaljuje. Pričakuje odločitev Ustavnega sodišča RS kot tudi dopolnitev dokumentacije (okoljskega poročila) MOL, ki ima rok do 11.4. 2023. Temu sledi, da se poročilo pošlje vsem mnenjedajalcem in da pride do javne razgrnitve. Celovita presoja vplivov na okolje je bila izvedena v obliki OPN-ja.

Foto: Posnetek zaslona RTVS

14:44 Predstavnica Inšpektorata za naravne vire in prostor Martina Gašperlin je najprej predstavila, kaj vse je bilo pregledano od leta 2018. V drugi polovici letošnjega januarja je gradbenega inšpekcija prejela pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora, ker naj bi bile cevi na eni od parcel poškodovane, stroji naj bi delali brez zaščitne folije. V delu, ki se nanaša na onesnaževanje okolja bo zadevo pregledala okoljska inšpekcija, ki je na inšpektoratu za okolje in energijo. S strani gradbene inšpekcije bo v okviru redne letne akcije opravljen nadzor nad vgradnjo gradbenih proizvodov. Ta postopek se je že začel.

Foto: Posnetek zaslona RTVS

14:33 Državni sekretar Matej Skočir: Ministrstvo za naravne vire in prostor v tej zadevi nastopa v vlogi posredniškega organa pri velikem kohezijskem projektu odvajanju in čiščenju odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Ocenjena vrednost projekta z vključenim DDV znaša 135 milijonov evrov.  Kontrola postopkov javnega naročanja je bila izvedena, pogodbe o sofinanciranju projekta so ravno tako podpisane. Občine redno posredujejo zahteve za plačilo za gradnjo, zahtevki so bili pregledani in plačani. Nekateri se še pregledujejo. Postopke v zvezi z gradnjo spremlja tudi gradbena inšpekcija, ki spada v okvir našega resorja. V zvezi gradnjo niso bile ugotovljene kršitve gradbene zakonodaje. Zadnji terenski pregled je bil izveden prejšnji teden.

14: 24 Anja Bah Žibert: Na eni strani se gradi brez zakonske podlage, na drugi strani pa se pošilja nad prebivalce policijo in varnostno službo. Naj spomnim, daje  predsednica Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič dejala: “Obljubljam, gospod Golob, da se bom prva oglasila, če boste poslali policijo nad protestnike z vodnim topom, solzivcem, s pendreki ali kakorkoli drugače.” Ob tem pa poudarila še, da je pravica do protesta ustavna pravica in da nihče ne bo razganjal protestnikov. Kaj pa se dogaja danes?! Nobene reakcije nisem slišala. Sama sem zastavila poslansko vprašanje potem, ko se je zgodil prvi incident in so policisti pretepli lastnika zemljišča. Naj vam povem, da je policija zaščitila močnejšo stranko MOL ne, da bi preverila, zakaj se gre in kje se to dogaja. Zaščitila je tistega, ki posega v okolje nezakonito in brani tistega, ki brani svojo lastnino. Dobila sem odgovor, da so ukrepali v skladu z zakonom, vendar je bila izvedba speljana nestrokovno. Fizično postopanje policije je bilo izpeljano nestrokovno. Upam, da veste, kaj to pomeni.

Zadnji tak incident se je zgodil 25. februarja 2023, ko so skušali lastnika zemljišč odstraniti s silo. Pri tem je prišlo do spopada z zasebno varnostno službo, ki je bila najeta s strani župana. Dve osebi sta zaradi nasilnega ravnanja varnostnikov potrebovali zdravniško pomoč.

Foto: Posnetek zaslona RTVS

14:13 Anja Bah Žibert: Imamo tudi dokument iz 6. 3, kjer ministrstvo za okolje zadevo predaja Inšpektoratu RS za okolje in energije ter naravne vire in prostor, kjer je zapisano naslednje: “V zvezi z navedenim bi želeli opozoriti na 63. člen ZVO-1, ki določa, da nosilec posega lahko izvede poseg le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, ki pa v danem primeru še ni bilo izdano.” Čisti dokaz, da gre za nezakonito delovanje. Obelodanjen je tudi dokument iz februarja 2023, ugotovilo se je namreč, da 300 metrov kanalizacijskega voda poteka po privatni parceli brez gradbenega dovoljenja. Se pravi danes lahko pride nekdo na vaš vrt in prične kopati in polagati nekaj. Ko boste vi želeli zaščititi lastnino, bo prišča policija ali neka varnostna služba, ki vas bo namlatila, odpeljala in delala naprej. To je ravno tako. Pomembno je še poudariti sklep Agencije RS za okolje iz leta 2021, ker je razvidno, da je sprejela odločitev, ki nalaga celovito presojo vplivov na celotni trasi. S tem je bila gradnja zaustavljena in tudi pridobitev manjkajočih dovoljenje. Sedaj pa se zadeva nadaljuje. Agencija je prepoznala, da je bil način pridobivanja gradbenih dovoljenj po posameznih parcelah izogibanje enonitnemu gradbenemu dovoljenju. Pri izogibanju celoviti presoji vpliva na okolje na celotni trasi je šlo za izogibanje zakonodaji in iskanju načina, kako zaobiti, kar bi v skladu z zakonom moralo biti. NIJZ je 31. 4. 2020 je izdal negativno mnenje, ki vzpostavlja neustrezno traso kanalizacije, možnost onesnaženja vodonosnika in s tem ogroženo oskrbo vseh prebivalk in prebivalcev MOL, možnost razširitve nalezljivih bolezni zaradi pomanjkanja vode.

Foto: Posnetek zaslona RTVS

14:09 Anja Bah Žibert: Poznavalci razmer že dlje časa opozarjajo, da je celotni način, kako se je mestna občina lotila ustrezne dokumentacije, pogodb in soglasij, povsem netransparenten. Izgradnja ima cel kup pomanjkljivosti. Leta 2019 smo opravili razpravo o tej problematiki in z 67 glasovi za in nobenim proti smo sprejeli konkretne sklepe in priporočila. Najbolj pomemben se mi zdi naslednji: Državni zbor RS priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi pravnih sredstev, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bodo pridobitve vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoji vplivov na okolje zadržal oziroma ustavil gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda od Ježic. Kaj je danes? Gradnja se nadaljuje. Ne spoštuje se niti sklepov, ki jih je sprejel ta Državni zbor RS.

Kot vemo ni narejena presoja vplivov na okolje. Pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja ni na podlagi katerega se lahko opravi poseg. Torej gre za nezakonito početje. Naj ta trenutek spomnim na odločitev Ministrstva za okolje in prostor iz 7. 12. 2022, ki je izdalo 27 zahtev, kaj vse mora MOL narediti, da pride do ustreznih soglasij. V zvezi z izgradnjo kinete je poziv, da pride do dopolnitve. Prav tako ni narejena končna analiza tveganja. Narejena je le delno. Skratka veliko je pomanjkljivosti, ampak dejstvo je, da je bilo tukaj naloženo, kaj vse je potrebno spremeniti. Že to samo po sebi, da je toliko vsega tega kaže, kako slabo so ti postopki potekali. Pomemben je tudi dokument- zapisnik o inšpekcijskem nadzoru, kjer se jasno izkaže, da so postopki, ki bi morali potekati v skladu z ZUP niso dogajali in da so zadeve vršile nezakonito in nepravilno. Od MOL je bilo zahtevano, da se pač poročilo dopolni in hkrati pogovori, kaj vse je bilo v upravni enoti narejeno narobe. Spoštovani, narobe v odnosu do državljank in državljanov. Če bi zadeva prišla do evropskega sodišča, bi bil dovolj samo ta zapisnik in zadeva bi padla.

14:04 Anja Bah Žibert: Današnja seja sploh ne bi bila potrebna, če bi v tej državi pristojne institucije in organi delovali v skladu z zakonodajo in tako kot je treba. Ne bi govorili o spornem kanalu C0. Gradnja kanala C0 nad vodonosnikom Kleče že dlje časa razburja prebivalce Ljubljane in širšo javnost. Glede na vsa znan dejstva gre za tempirano ekološko bombo, saj je ogrožena voda za 300 tisoč in več prebivalcev. Zadeva se je pravzaprav zaostrila pred kratkim, ko je župan Janković, ki se mu ni zdelo vredno priti na sejo, začel graditi naprej, čeprav za to nima ustreznih dovoljenje. Skratka dopušča se nekomu nekaj, kar ne bi smelo biti. Zadeva pa je dobila še nove razsežnosti. Tisti, ki se borijo za svojo lastnino, za svoja zemljišča v skladu s 33. členom Ustave RS in tisti, ki se borijo za čisto pitno vodo, ki smo jo vnesli tudi v ustavo (70a. člen Ustave RS), jih policija in neka najeta varnostna služba s strani župana dobesedno pretepa. To se dogaja pred našimi očmi. Skratka govorimo o okoljevarstvenem problemu, ki je dobil nove razsežnosti v obliki varnostnega problema.

V največji opozicijski stranki predlagajo, da odbora zaradi vsega navedenega med drugim Vlado RS in Policijo pozoveta, da v postopkih, ki so povezani z gradnjo kanala C0 preveri pravilnost postopanja Policije glede uporabe prisilnih sredstev, Ministrstvo za notranje zadeve in Policijo pa, da v roku enega meseca pripravita podrobno poročilo o delovanju varnostnih služb, ki so sodelovale pri aktivnostih, povezanih z gradnjo kanala C0, predvsem nasilno ravnanje posameznikov do lastnikov zemljišč. “Poleg tega predlagamo še, da odbora pozoveta Vlado RS in Ministrstvo za naravne vire, da v okviru svojih pristojnosti sprejmeta vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržana gradnja kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku,” še navajajo.