fbpx

Varuh človekovih pravic v letnem poročilu opozarja, da se vlada in zakonodajalec ne odzivata pravočasno na odločbe ustavnega sodišča: še vedno ni uresničena odločba o financiranju zasebnih osnovnih šol!

Peter Svetina, varuh človekovih pravic. (Foto: STA)

Varuh človekovih pravic Peter Svetina v letnem poročilu med drugim opozarja, da se vlada in zakonodajalec ne odzivata pravočasno na odločbe ustavnega sodišča ter za odpravo protiustavnosti pred potekom zakonsko določenih rokov ne pripravljata ustreznih rešitev. “Več kot deset odločb tega sodišča ostaja nespoštovanih,” je dejal in izrazil nezadovoljstvo, ker nekatere odločbe ustavnega sodišča, ki so bile sprejete na podlagi varuhovega predloga, še vedno niso dobile ustreznega odziva. “Še vedno ni uresničena odločba ustavnega sodišča o financiranju osnovnih šol …

Varuh človekovih pravic svoja priporočila vsako leto predstavi v letnem poročilu, preko katerega odločevalce opozarja na kršitve človekovih pravic v Sloveniji. Danes je varuh Peter Svetina državnemu zboru in javnosti predstavil ugotovitve iz poročila za leto 2018, v nadaljevanju parlamentarne seje pa se bo posvetil tudi izvajanju nalog na področju državnega preventivnega mehanizma. V njegovem okviru sodelavke in sodelavci varuha obiskujejo osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, in kraje, kjer so ali bi bile lahko te osebe nastanjene.

V uvodnem nagovoru je varuh poudaril, da se je na kršitve človekovih pravic treba odzivati hitro in učinkovito. Kot je dejal, temelji poročilo varuha za lansko leto na 4.719 zadevah. “Če ga primerjamo z letom 2017, lahko ugotovimo, da je varuh v letu 2018 obravnaval kar 248 zadev več kot leto prej. Od tega je bilo skupaj s področjem zagovorništva utemeljenih 398 pobud, v njih pa je varuh ugotovil 377 kršitev človekovih pravic in drugih nepravilnosti, in sicer pri 45 organih,” je povedal Svetina. Največ se jih je nanašalo na kršitve načela dobrega upravljanja (87), kršitve 2. člena ustave, ki govori, da je Slovenija pravna in socialna država (30), in na neupravičeno zavlačevanje postopkov (25).

Varuh kritičen do zakonodajne, sodne in izvršilne veje oblasti
Aktualno poročilo vsebuje tudi 88 priporočil, za katera Svetina pričakuje, da jih bodo vlada, državni zbor, lokalne skupnosti in vsi drugi, na katere so naslovljena, tudi uresničili. Kot je dejal, so med njimi tudi nekatera, ki se vlečejo že leta, kar ga žalosti. “Na zakonodajni, sodni, največkrat pa na izvršilni oblasti je, da varuhova priporočila jemljejo resno in se nanja odgovorno odzovejo. Ni dovolj le sprejeti priporočilo, ključno je, da se priporočila varuha tudi dejansko uresničijo. In državni zbor mora bdeti nad tem,” je še poudaril Svetina.

Foto: STA

Opozoril je tudi, da se vlada in zakonodajalec ne odzivata pravočasno na odločbe ustavnega sodišča ter za odpravo protiustavnosti pred potekom zakonsko določenih rokov ne pripravljata ustreznih rešitev. “Več kot deset odločb tega sodišča ostaja nespoštovanih,” je dejal in izrazil nezadovoljstvo, ker nekatere odločbe ustavnega sodišča, ki so bile sprejete na podlagi varuhovega predloga, še vedno niso dobile ustreznega odziva. “Še vedno ni uresničena odločba ustavnega sodišča o financiranju osnovnih šol, ni zakona, ki bi uredil ustavnoskladno pravico do sodnega varstva za vse že vložene in prihodnje tožbe v zvezi z izbrisi kvalificiranih obveznosti na podlagi zakona o bančništvu. Še vedno ni posodobljen zakon o duševnem zdravju, ki bi z ustavo uskladil postopek sprejema oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov. Tudi v marsikateri slovenski občini na primer še niso odpravili neustavnih predpisov o kategorizaciji javnih cest, prav tako pa še niso sprejeti predpisi, ki bi zaščitili v ustavo vpisano pravico do vode, čeprav je rok za njihov sprejem potekel že maja 2018,” je še povedal varuh človekovih pravic.

C. Š.