fbpx

Veselovo računsko sodišče ščiti Brglezovo šahovsko zvezo pred revizijo

Tomaž Vesel in Milan Brglez. (Foto: STA)

V uredništvu Nova24TV se je oglasila skupina staršev, razočaranih nad dejstvom, da se želi Računsko sodišče na lep način znebiti njihove pobude za revizijo poslovanja Šahovske zveze Slovenije. V nepravilnosti naj bi očitno bili vpleteni vplivni politik SD Milan Brglez, nekdanji sekretar vlade v Drnovškovi vladi Mirko Bandelj in nekdanji kmetijski minister v Zemljaričevi vladi, vplivni poslovnež tranzicijske levice Milan Kneževič. 

V delu slovenske javnosti so se pričele pojavljati informacije staršev, razočaranih nad delom Šahovske zveze Slovenije. Starši predvsem mladoletnih igralcev šaha so bili v preteklosti večkrat razočarani nad finančnim poslovanjem vodilnih v ŠZS. Vodenje zveze je, iz rok nekdanjega Zemljaričevega zveznega ministra za kmetijstvo in poslovneža iz skupine KD Group Milana Kneževiča, prevzel evropski poslanec iz vrst SD Milan Brglez. Dolgoletni predsednik Kneževič je postal častni predsednik. Ena izmed ključnih figur v ŠZS je nekdanji generalni sekretar v Ropovi vladi, vplivni član LDS ter sedaj odvetnik Mirko Bandelj. Spomnite se, v več pismih so starši opozarjali, da se jim zdi poslovna praksa financiranja mladih šahistov zelo sumljiva in sporna. V preteklosti je veliko težav in negodovanja sprožila sponzorska pogodba s Slovenskimi železnicami v višini 200 tisoč evrov za obdobje štirih let.

Pobudniki, ki hočejo priti resnici do dna, so se obrnili tudi na Računsko sodišče Republike Slovenije, kjer so vložili pobudo za revizijo nepravilnosti v ŠZS. Ta se financira tudi iz javnih sredstev, letno prejmejo do 130 tisoč evrov. Kot nam zagotavljajo, so ob vložitvi govorili tudi z državno revizorko Natašo Musar Mišeljič. Le ta jim je obljubila, da bodo pobudo vzeli resno ter jih napotila na drug oddelek. Tudi tam so jim v telefonskem pogovoru obljubili, da bodo njihovo pobudo vzeli resno in jo bodo tudi obravnavali. Pobudnike je Računsko sodišče prosilo, če lahko svojo vlogo dopolnijo, kar so tudi storili. Ne glede na to, da so vlogo dopolnili s osmimi stranmi dodatnega materiala, vse bolj kaže, da so zahtevo po reviziji preprosto pometli pod preprogo, glede na politično močno vodstvo šahovske zveze, ki so jo vedno vodili predstavniki tranzicijske levice.

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel ščiti Milana Brgleza, Milana Kneževiča in Mirka Bandlja. (Foto: STA)

Računsko sodišče obljubilo obravnavo finančnih nepravilnosti Šahovske zveze Slovenije, sedaj se jih hočejo na lep način znebiti
Starši mladih šahistov so že dlje časa kritični do sedanjega vodstva zveze. Obrnili so se na več državnih organov, da bi jim pomagali pri razkrivanju nepravilnosti ŠZS. Med drugim tudi na na Inšpektorat RS za šolstvo za šport. Po temeljiti predstavitvi so jim prav v tem državnem organu predlagali, naj se obrnejo na Računsko sodišče ali FURS, saj je bila zadeva za inšpektorat preobsežna.

A pobudniki se sedaj bojijo, da bo njihova pobuda, žrtev političnih interesov. Kot smo že omenili, je Šahovska zveza Slovenije prepletena z vidnimi kadri iz političnega in poslovnega omrežja tranzicijske levice. Zato se pobudniki bojijo, da bo predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel zaščitil Milana Brgleza in ostale vodilne ŠZS.

Predstavljamo vam tudi del odgovora, ki so ga pobudniki prejeli dne 8. marca 2020 in pove marsikaj. Najprej jih je zmotilo, da je bila podpisana druga državna revizorka Nataša Karlič Kovačič. Ne glede na to, da so še na zahtevo Računskega sodišča dopolnili vlogo so jim poslali sledeči odgovor. V njem so zapisali, da sama obravnava pobude še ne pomeni, da bo Računsko sodišče dejansko tudi izvedlo revizijo. Povedo, da računsko sodišče dobi veliko pobud, a jih vseh žal ne morejo uvesti v revizijo. Poleg drugih izgovorov med drugim piše, da se program opravlja na podlagi programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti, ki ga določi predsednik računskega sodišča za koledarsko leto.

Zakaj je Tomaž Vesel zamenjal Natašo Musar Mišeljić z Natašo Karlić Kovačič v primeru pobude za revizijo poslovanja Šahovske zveze? (Foto: Računsko sodišče Republike Slovenije)

Določeni politični krogi so pri Veselu vedno protežirani
Računsko sodišče s tem le potrjuje, da je njihovo delo selektivno. Spomnimo, da je Tomaž Vesel zamižal že ob neracionalnem projektu, gradnji deset milijonov evrov vrednega NNC Brdo, svojega “nogometnega” in osebnega prijatelja Aleksandra Čeferina. Tomaža Vesela lahko le vprašamo, zakaj so odobreno revizijo vzeli državni revizorki Nataši Musar Mišeljić. Ob tem trdijo, da so potrdili, da se bo pristojni oddelek ukvarjal z omenjenim primerom. Staršem se zdi tudi čudno, zakaj je predsednik računskega sodišča naredil menjavo in primer dodelil Nataši Karlič Kovačič. Odgovor pa je pobudnike revizije dobesedno šokiral. Vesela postavljajo pred dejstvo in ga sprašujejo, ali ni njegova odgovornost odkriti, ali gre v primeru ŠZS za domnevno očitano nenamensko trošenje dodeljenih sredstev davkoplačevalcev.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je že večkrat dokazal, da je le sluga tranzicijske levice. Zato lahko le ugibamo, ali Vesel tokrat ne krije hrbta le Brglezu, temveč tudi častnemu predsedniku ŠZS Milanu Kneževiču, vplivnemu posamezniku iz omrežja Janeza Zemljariča. Večina nepravilnosti se je zgodila v času dolgoletne Kneževičeve vladavine. Tokrat mu hrbet krijeta Milan Brglez in Mirko Bandelj, “naravna” naslednika Milana Kneževiča na prestolu Šahovske zveze Slovenije.

Odgovor Računskega sodišča :

Spoštovani,

vaše navedbe ne držijo, saj iz obeh odgovorov na prejeto pobudo oz. dopolnitev pobude za izvedbo revizije – Šahovska zveza Slovenije (3065-1/2020/17 z dne 19. 11. 2020 in 3065-1/2021/6 z dne 8. 3. 2021) nedvoumno izhaja, da smo navedbe upoštevali kot pobudo za izvedbo revizije. Sama obravnava pobude pri pripravi programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti še ne pomeni, da bo računsko sodišče tudi dejansko izvedlo revizijo. Tudi v primeru, da je revizija morebiti že vključena v letni program dela za izvrševanje revizijske pristojnosti, pa ta informacija ni javna in je ne moremo sporočiti, dokler ni izdan in pravnomočen sklep o izvedbi revizije. Informacije o izdanih sklepih in revizijah v teku so na voljo na spletnem mestu računskega sodišča.

V skladu z 49. členom Poslovnika Računskega sodišča RS (Uradni list RS, št. 91/01) je letni program dela za izvrševanje revizijske pristojnosti zaupen, zato informacij o morebitnih načrtovanih izvedbah revizij ne moremo dati. Seznam že opravljenih revizij in revizij, kjer je že bil izdan sklep o izvedbi revizije, pa je skupaj s fazo posamezne revizije objavljen na spletnem mestu računskega sodišča: www.rs-rs.si (zavihek: Revizije in revidiranje). Če želite, se lahko na tej strani naročite tudi na novice in obvestila in boste samodejno obveščeni o vseh spremembah na strani, torej tudi o novo uvedenih revizijah.

Revizijski program dela računskega sodišča se poleg zakonskih obveznosti oblikuje tudi s presojo prejetih pobud zainteresirane javnosti, medijev in občanov. Pri določanju letnega programa poleg prejetih pobud računsko sodišče upošteva več kriterijev, in sicer materialno pomembnost (višina proračuna), izkušnje iz že opravljenih revizij, ki računskemu sodišču osvetlijo pomembna javnofinančna vprašanja, skupna več revidirancem, navedbe v medijih, in podobno.

Pri uvrščanju revizij v svoj delovni program se skuša računsko sodišče na kar najbolj učinkovit način odzivati na zahteve in pričakovanja okolja, pri čemer pa ohranja neodvisnost presoje in odločanja. Ob tem je potrebno izpostaviti, da so pričakovanja revidirancev in javnosti velika in število prejetih pobud letno bistveno presega število revizij, ki jih glede na svoje kadrovske zmožnosti lahko izvede računsko sodišče.

Pod prvo pobudo iz dne 19.11.2020 je bila podpisana Nataša Musar Mišeljič.

Odgovor Računskega sodišča iz dne 8.3.2021. Podpisala se je druga državna revizorka Nataša Karlič Kovačič.

Luka Perš