[Video] Alenka Jeraj: Aktualni zakon o zdravstveni dejavnosti v zdravstvu povzroča škodo, dolge čakalne dobe in razkroj zdravstvenega sistema

Milojka Kolar Celarc in Aleš Šabeder (Foto: STA)

Kot smo že večkrat poročali, so razmere v slovenskem zdravstvu zaskrbljujoče. V SDS in NSi so posledično pripravili zahtevo za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je v preteklem mandatu predlagala zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc, aktualni minister Aleš Šabeder pa ga doslej še ni popravil. Omenjeni zakon namreč po njihovo v zdravstvu povzroča škodo, dolge čakalne dobe in razkroj zdravstvenega sistema. 

Zahtevo za oceno ustavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti, ki sta jo pripravili poslanska skupina SDS in NSi, je na današnji novinarski konferenci predstavila poslanka SDS Alenka Jeraj. Ta je uvodoma povedala: “Državni zbor Republike Slovenije je na seji 19. septembra 2017 sprejel zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je nato stopil v veljavo 17. decembra 2017. V postopku sprejemanja so zdravniška zbornica in tudi drugi zainteresirani opozarjali na njegovo neskladnost z Ustavo Republike Slovenije pa tudi z evropskim pravnim redom. Na ta neskladja je pri predlogu opozorila tudi zakonodajno-pravna služba (ZPS) državnega zbora. Kljub nasprotovanju stroke, opozicije in negativnemu mnenju ZPS je bil za zdravstveno dejavnost škodljivi zakon sprejet. Po uveljavitvi je bila sprožena pobuda za referendum, ki pa ni uspela, ker tak predlog zahteva dobro organizacijo, poleg tega pa je težko razložiti na kratko, za kakšne neumnosti in nelogičnosti gre v zakonu.

Zakon, ki ga je predlagala Kolar Celarčeva, povzroča razkroj zdravstvenega sistema
Po mnenju Jerajeve zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ga je v preteklem mandatu predlagala zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc, v zdravstvu povzroča ogromno škodo, dolge čakalne dobe in razkroj zdravstvenega sistema. Ob tem Jerajeva spominja, da so zaradi škodljivega dela Kolar Celarčeve proti njej dvakrat vložili tudi interpelacijo, ki pa zaradi podpore takratnega predsednika vlade Mira Cerarja in njegove koalicije ni uspela. Jerajeva poudarja, da je škoda zaradi tega velika: “S posledicami se dnevno srečujemo: učinki zakona slabijo in rušijo kolikor toliko delujoč sistem. Priča smo odpovedi zdravnikom, dodatnim težavam pri zaposlovanju zdravnikov, vračanju koncesij in odhodom zdravnikov in zasebnikov v tujino.”

Alenka Jeraj (Foto: YouTube)

Stanje se ni izboljšalo niti pod ministroma Fakinom in Šabedrom
Jerajeva je poudarila, da so po zamenjavi vlade pričakovali, da bo do popravkov vendarle prišlo, a so se ušteli, saj jih v svojem kratkem obdobju ministrovanja Samo Fakin ni izvedel. Podobno stanje se po njeno nadaljuje tudi pod zdravstvenim ministrom Alešem Šabedrom. “Aktualni minister Šabeder nam je pred časom predstavil načrt aktivnosti ministrstva in tudi v tem načrtu ni predvidenih kakršnihkoli sprememb ter popravkov zakona o zdravstveni dejavnosti, zato smo se v SDS skupaj z NSi odločili za zahtevo za ustavno presojo, saj menimo, da so določila zakona v nasprotju s slovensko ustavo, zakonodajo in zakonodajo EU,” je povedala poslanka.

Samo Fakin (Foto: STA)

Anomalije v zakonu je potrebno odpraviti
V nadaljevanju je Jerajeva naštela in obrazložila še več težav, ki jih s seboj prinaša omenjeni zakon. Poudarila je zlasti podaljševanje čakalnih dob, omejevanje mladih zdravnikov specialistov ter krepitev neenakosti koncesionarjev nasproti javnim zavodom. “Takih anomalij je v zakonu še več in kot sem rekla, so nanjo opozorili Zdravniška zbornica Slovenije, strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, mladi zdravniki in mnogi drugi /…/ tudi upravno sodišče je že opozorilo na neustavnost in podalo predlog v presojo, ali je takšna ureditev, kot je primer skrajšanja že podeljenih koncesij iz nedoločenega časa na obdobje 15 let, skladna z Ustavo RS,” je med drugim povedala Jerajeva, ki je prepričana, da bo ustavno sodišče ugotovilo neustavnost spornega zakona in zakonodajalcu naložilo, da se anomalije odpravi. “Medtem pa nam pred očmi razpada zdravstveni sistem in samo upamo lahko, da bo nekoč za te slabe odločitve tudi kdo odgovarjal,” je zaključila poslanka.

Rajko Golob