[Video] Hojs: Pri C0 se kaže izrazita stopnja tveganja korupcije

Predsednik ljubljanskega odbora SDS Aleš Hojs

“Resnica pa je, da je traso kanala dokončno potrdil prav Zoran Janković. Trasa je bila dokončno potrjena s sprejetjem občinskega prostorskega načrta OPN-ja leta 2010, ki je še zmeraj veljaven, ta pa je bil narejen na podlagi strateškega dokumenta iz leta 2002, ko je bila županja Viktorija Potočnik, torej tista županja, ki je premaknila gradnjo centralne čistilne naprave. Prav v njenem času se je gradnja čistilne naprave intenzivno začela in tudi končala,” je na novinarski konferenci SDS pojasnil Aleš Hojs. 

Danes, 15. marca 2023, ob 15. uri, je stranka SDS organizirala novinarsko konferenco na temo Zlorabe moči in uporabe nasilja pri gradnji kanala C0. V imenu stranke je spregovoril bivši notranji minister Aleš Hojs, ki je uvodoma pojasnil naslov novinarske konference. Uvodoma je na zaslonu predstavil zemljevid trase kanala C0, ki pretežno poteka čez kmetijska zemljišča. Hojs: “Vsa kanalizacija, ki bo prihajala iz Medvod, Šentvida in Vodic, bo tekla prek vodonosnika in bo speljana na centralno čistilno napravo Ljubljana. V delu, kjer se C0 znova navezuje na urbani del, pa je del tega kanala vezan na čistilno napravo že zgrajen.” V nadaljevanju je povedal nekaj o zgodovini za boljše razumevanje dogajanja. Traso je definiral sredi 80. tedanji profesor in gradbeni inženir Kolar, ki je delal za podjetje Kanalizacija. Tedaj je po Hojsovih besedah predvidel, da bi odvajal tudi odpadne vode iz Goričan (kjer je bila papirnica). Tedaj je namreč veljalo prepričanje, da ta voda izboljšuje biološko stopnjo čiščenja.

Obenem je prevladovalo mnenje, da je zadeva zelo primerna za odpadne vode Pivovarne Union. Zato se je pojavil koncept, da bi odpadne vode iz industrijskih obratov speljali na centralno čistilno napravo. Že tedaj pa so se pojavile hude dileme glede izgradnje kanalizacije. Velik nasprotnik postavitvi je bil gradbeni inženir Igor Kos, ki je večino življenja preživel na tujem. Zagovarjal je koncept, da je smiselno industrijske vode prečistiti in jih spraviti na nivo komunalnih odpadnih voda. Pozneje je zaradi sprememb glede navedenih industrijskih obratov sicer propadla ideja o njuni priključitvi na dotično kanalizacijo. Resnica pa je, da je traso kanala dokončno potrdil prav Zoran Janković. “Trasa je bila dokončno potrjena s sprejetjem občinskega prostorskega načrta OPN-ja leta 2010, ki je še zmeraj veljaven, ta pa je bil narejen na podlagi strateškega dokumenta iz leta 2002, ko je bila županja Viktorija Potočnik, torej tista županja, ki je premaknila gradnjo centralne čistilne naprave. Prav v njenem času se je gradnja čistilne naprave intenzivno začela in tudi končala.”

“Zato lahko mirne duše rečem, da Jankovićeva želja ni priti resnici do dna, ampak je njegov cilj diskreditacija vseh, ki mu strokovno ali politično nasprotujejo. Če pa je to član SDS, pa je to še bolj intenzivno.” Jasno je poudaril, da SDS ne nagaja Jankoviću, ampak se bori za čisto pitno vodo in proti korupciji. Spomnil je, da celovite presoje vplivov na okolje glede kanala C0 ni, za gradnjo pa obstajajo zgolj delna gradbena dovoljenja, kar zakonodaja sicer dopušča (v tem segmentu ima Janković prav, dobil je namreč več gradbenih dovoljenj …). Zakonodaja pa je jasna – da v končnem segmentu, ko so vsi posamezni odseki narejeni, je riziko investitorja (v tem primeru Jankovića), da če ne dobi vseh segmentov oziroma pozitivnega soglasja glede varovanja okolja, je takšna zgrešena investicija odgovornost/breme investitorja. “Seveda vemo, da v tem primeru ne bo tako. Vse, kar bo zapravljenega denarja, bomo plačali davkoplačevalci, Janković pa bo (kot je že jasno v primeru njegove družine; pravkar so bili tudi njegovemu sinu odpisani dolgovi državnim podjetjem! …), da gre za enega od gradbenih projektov, ki kažejo izrazito stopnjo tveganja korupcije.”

Visoko tveganje korupcije in visoko tveganje onesnaženja pitne vode
Ob tem je spomnil še na primer gradnje čistilne naprave v času Potočnikove: zgrajena je bila za približno 45 milijonov evrov (Hojs je osebno vodil projekt kot tehnični direktor podjetja Vodovod kanalizacija), Janković & Co. pa so se pred leti odločili, da bodo napravo (kar ni potrebno) nadgradili z napravo z denetrifikacijo in defosforizacijo. Običajno je cena te nadgradnje čistilne naprave približno 30–35 odstotkov osnovne vrednosti projekta (v danem primeru kakšnih 12–14 milijonov), Janković pa bo čistilno napravo nadgradil za približno enako vrednost, kot je stala sama čistilna naprava (okrog 45 milijonov evrov). Tokrat se sicer ne gre več podpisovanje aneksov h pogodbi, ampak je v pogodbi dogovor, da bo za vse spore odgovorna t. i. arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije (kjer zasedajo “eni in isti ljudje”). “In če se ne motim, je arbitraža v konkretnem primeru že dorekla svoje, zahtevek izvajalca pa je bil še višji – več kot 50 milijonov evrov za celotno pogodbeno vrednost.” 

Hojs je še enkrat spomnil, da gre za izrazito tvegano investicijo, ker je onesnaženje pitne vode ves čas mogoče. Tudi mednarodni strokovnjaki se strinjajo, da je stopnja tesnjenosti lahko največ 95-odstotna, torej gre za tveganje. Bivši minister je prav tako izpostavil, da gre v primeru za “ekzemplarično kršen zakon o upravnem postopku” in večje število kršitev. Glede 17 zahtev iz 7. 9., ko je ministrstvo ponovno pozvalo župana (kar se običajno ne zgodi), da naj zadevo uredi: vse kaže na to, da je Janković v primeru izdajanja upravnih odločb oziroma upravnih postopkov privilegirana oseba. “Še hujši je bil zapisnik o inšpekcijskem nadzoru iz leta 2022, ki se ni nanašal le na kanal C0, ampak na vrsto pripomb, ki jih je v času vodenja upravne enote bil deležen načelnik upravne enote Bojan Babič.”

Rešitev: Naj se ustrezno rekonstruira in nadgradi čistilno napravo Brod!
“Sedaj pa je Babič uslužbenec Jankovića. Lahko si predstavljate, kaj je bilo med njima v vseh teh letih dogovorjeno,” je dejal Hojs. Med drugim je inšpekcija jasno ugotovila, da je v postopku razlastitev parcel, o katerih govorijo prizadeti kmetje. V tem primeru je prišlo do hujših kršitev upravnega postopka, med drugim, ker ljudem niso bili omogočeni vpogledi v dokumentacijo itd. Spomnil je, da se v primeru Jankovića tovrstne postopke rešuje takoj, medtem ko drugorazredni za gradbena dovoljenja čakajo leto in pol (navedel tudi primer). Hojs je še obljubil, da bo svetniška skupina SDS v mestnem svetu naredila vse, da se projekt ustavi. Hojs se zaveda, da je potrebno kanalizacijo na nek način zaključiti – ustrezno rekonstruirati in nadgraditi čistilno napravo Brod, kar pomeni, da kanala prek vodonosnika ni več.

Domen Mezeg