fbpx

[Video] Eva Irgl opozarja, da ima Nemčev predlog spremembe praznika vrnitev Primorske k matični domovini lahko posledice v korist Italije!

Poslanec SD Matjaž Nemec (Foto: Twitter)

Poslanke in poslanci na današnji seji obravnavajo predlog zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji po skrajšanem postopku. Poslanec SD Matjaž Nemec pa želi spremeniti ime državnega praznika vrnitev Primorske k matični domovini s terminom “priključitev” Primorske k matični domovini. Poslanka SDS Eva Irgl je predlagateljem predlagala, naj res premislijo, “ker gre torej za povsem neprimeren in škodljiv izraz, ki ima lahko tudi mednarodnopravne posledice, in sicer v korist Italije, saj nakazuje na to, da Primorska nikoli ni bila del matične domovine in jo je zato potrebno priključiti, za razliko od termina vrnitev, ki pa jasno izkazuje, da je bila Primorska pred tem del matične domovine oziroma da so v tem delu vedno živeli Slovenci”. 

Vlada Janeza Janše je leta 2005 predlagala, da 15. september postane praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Tako za izbiro datuma kot za poimenovanje praznika je bilo takrat v strokovnih zgodovinskih krogih veliko soglasje, datum in ta dan sta bila takrat izbrana zaradi tega, ker je bila na ta dan leta 1947 uveljavljena mirovna pogodba.

“Še posebej Primorci smo se takrat zelo razveselili, da je vlada Janeza Janše kot prva pravzaprav prepoznala, kako pomembno za slovenski narod je v celoti, da Primorska dobi svoj praznik, ki si ga nedvomno zasluži kot poseben spominski dan prav zaradi zvestobe slovenstvu, ohranjanja identitete in boja proti fašizmu. Kot veste, sem tudi sama Primorka, sem Vipavka in sem tako kot tudi ostali Primorci čustveno vezana na takšne vsebine in tudi zelo občutljiva nanje, zlasti, če imam občutek, da se bi lahko zlorabljale v politične namene zgolj za lastno samopromocijo, recimo, pred evropskimi volitvami. Spreminja se torej ime praznika 15. september, ki je sedaj vrnitev Primorske k matični domovini, v priključitev Primorske k matični domovini,” je izjavila poslanka Eva Irgl.

Po njenem iz uvoda zakona izhaja, da predlagatelji zakon spreminjajo iz ideoloških razlogov, saj je termin priključitev uporabljal v odloku izključno vrhovni plenum OF 16. septembra 1943, in očitno bi se samo zaradi tega  moral praznik imenovati priključitev. Dodaja, da moramo tudi vedeti, da odlok vrhovnega plenuma OF, na kar se sklicujejo predlagatelji, nikoli ni imel nikakršnega pomena v mednarodnem pravu, kot so ga na primer imeli mirovna pogodba iz leta 1947, Londonski memorandum oktobra 1954 ali pa Osimski sporazumi.

Sprejetje zakona ima lahko posledice v korist Italije
Kot je pojasnjevala Irglova, pri glasovanju niso odločali o nečem, zato je dobro, da res premislijo, ker gre torej za povsem neprimeren in škodljiv izraz, ki ima lahko tudi mednarodnopravne posledice, in sicer v korist Italije, saj nakazuje na to, da Primorska nikoli ni bila del matične domovine in jo je zato potrebno priključiti, za razliko od termina vrnitev, ki pa jasno izkazuje, da je bila Primorska pred tem del matične domovine oziroma da so v tem delu vedno živeli Slovenci. “Ali če povem drugače, termin vrnitev pomeni, da se vrneš domov, torej, da se vrneš tja, kjer je srce, tja, kjer je tvoj rod, tja, kjer so tvoja pljuča, torej tja, kjer so že stoletja živeli Slovenci oziroma tja, kjer je že stoletja živelo in dihalo slovenstvo. Če pa si nekaj priključiš in priznaš, da ta dom nikoli ni bil naš, pravzaprav priznaš, da je bil vedno italijanski, kar je zgodovinska neresnica, in Primorci, ki smo bili vedno narodno zavedni in predani slovenstvu, tega pač ne moremo sprejeti.”

Tudi Hitler je Avstrijo priključil
Navezala se je tudi na Hitlerja. “Hitler je priključil Avstrijo, ni je vrnil Nemčiji. Imamo pa tudi primere, ko se je zgodilo, da je neka stvar, neka dežela bila vrnjena. Poglejte, Romanija je recimo bila vrnjena papeški državi. Zakaj je bila vrnjena? Zaradi tega, ker je bila pred tem samooklicano izključena oziroma samooklicano se je izključila zaradi tega, ker se je izogibala plačevanju cerkvenih davkov. Torej skozi zgodovino jasno vidimo, kaj pomeni ta terminološka razlika med priključitvijo in vrnitvijo.”

Tudi predsednik vlade je včeraj povedal, da je dobil precej pisem in da v teh pismih piše, da so proti preimenovanju praznika. Irglova opozarja, da zagovorniki novega zakona s priključitvijo poudarjajo ideološkost, “mi pa z vrnitvijo poudarjamo ljubezen do domovine, torej tisto ljubezen, ki je bila vedno naravno dana primorskemu narodu, ki je prav zaradi nje lahko zdržal grozote fašizma in komunizma”.

C. Š.