[Video] KNOVS z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je minister Erjavec zlorabil položaj za razrešitev poveljnika poveljstva sil SV Mihe Škerbinca!

Minister Karl Erjavec. (Foto: STA)

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostih služb z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je minister za obrambo Karl Erjavec zlorabil položaj in vojaško-obveščevalno službo s tem, ko je naročil vohunjenje za razrešitev poveljnika v poveljstvu sil Slovenske vojske (SV) Mihe Škerbinca. Pri tem spornem dejanju mu je pomagal tudi direktor Obveščevalne varnostne službe MORS Dejan Matijevič.

Podpredsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostih služb (v nadaljevanju KNOVS) in poslanec SDS Žan Mahnič je na današnji novinarski konferenci spregovoril o zlorabi obveščevalno-varnostne službe s strani ministra za obrambo Karla Erjavca.

KNOVS je na današnji seji na podlagi ugotovitev pooblaščene skupine, ki je ta torek opravila nenapovedan nadzor na Obveščevalno varnostni službi MORS, ugotovila, da je minister za obrambo Karl Erjavec ob asistenci direktorja OVS MORS Dejana Matijeviča zlorabil svoj položaj, ko je od Matijeviča zahteval, da OVS MORS ravna nezakonito, direktor pa je nalogo sprejel in jo tudi izvedel, je izpostavil Žan Mahnič v uvodu in dejal, da gre v tem primeru za odstavitev brigadirja Mihe Škerbinca z mesta poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske.

Obveščevalna služba MORS zlorabila zakon, ki določa meje njihovega delovanja
Nato je poslanec podrobneje pojasnil ozadje dogajanja. “V medijih so se pojavile govorice, da je bila načelnica Generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc hospitalizirana zaradi psihičnih težav, istočasno so v Slovenski vojski verižno krožila SMS-sporočila, da je njeno zdravstveno stanje komentiral Miha Škerbinc najprej na kolegiju, kasneje pa še pred postrojem na Vrhniki 1. aprila letos. Zato je OVS na ustni ukaz oziroma naročilo ministra za obrambo Karla Erjavca začela izvajati zaslišanja oziroma klasično obveščevalno dejavnost,” je povedal poslanec. Nadaljeval je, da so 3. aprila pripadniki obveščevalno-varnostne službe (v nadaljevanju OVS) na Vrhniki pričeli z zbiranjem informacij, kaj se je dogajalo na kolegiju in postroju na Vrhniki. “Naključno so zaslišali 25 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Na podlagi vseh zaslišanj niso mogli potrditi, da je poveljnik poveljstva sil dejansko govoril grdo o načelnici,” je povedal poslanec in dodal, da so bile podlaga za preiskavo le nekatere govorice in SMS-sporočila, ki so krožila po poveljstvu Slovenske vojske (v nadaljevanju SV) in ki so prišla tudi na OVS pa tudi v kabinet ministra.

“Ko smo direktorja OVS MORS na obveščevalnem nadzoru, ki sem ga vodil, prisotni pa so bili mag. Matej Tonin, Jerca Korče in Matjaž Nemec, vprašal, kakšno podlago so imeli za svoja dejanja, je ta dejal, da so delovali na podlagi 1. alineje 2. odstavka 32. člena zakona o obrambi,” je nadalje povedal Mahnič in citiral omenjeno določbo zakona, ki pravi: “Varnostne naloge na obrambnem področju so: odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev, ki jih uporabljata ministrstvo in Slovenska vojska v državi ali zunaj nje, ter podatkov o razvoju ali proizvodnji določenega vojaškega orožja ali opreme.”

Se vam zdi, da govorice o zdravstvenem stanju nekoga sodijo pod to alinejo? Govorice o zdravstvenem stanju načelnice niso ne odkrivanje, ne preiskovanje in ne preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb, ker s tem, ko nekdo komentira zdravstveno stanje načelnice, ne ogroža njene varnosti, ne ogroža njenega delovnega mesta in ne ogroža objektov, ne ogroža okolišev, ki jih uporablja ministrstvo, in niti ne proizvodnje določenega vojaškega orožja ali opreme,” je povedal Mahnič. Nato je izpostavil, da direktor OVS MORS ni izdal pisne odredbe, da bi se lahko postopki zbiranja obvestil sploh začeli. “Imamo varnostnike, ki izvajajo naloge na podlagi 2. odstavka 32. člena, in imamo kriminaliste OVS, ki bi bili v tem primeru lahko pristojni, vendar pa niso zbirali obvestil. Druga alineja tega odstavka pravi: varnostne naloge na obrambnem področju so preiskovanje kaznivih dejanj v skladu z zakonom. Pravilno ravnanje bi torej bilo, da če načelnica vloži kazensko ovadbo, lahko potem kriminalisti OVS, in ne varnostniki na podlagi te druge alineje, pričnejo s svojo dejavnostjo,” je povedal poslanec SDS.

Škerbinc komentiral zdravstveno stanje šele po javnem razkritju
“Direktor OVS MORS je dejal, da so ti varnostniki delali na podlagi 34. člena zakona o pooblastilih in nalogah policije, ki pa pri zbiranju obvestil določa, da morajo policisti pred zbiranjem obvestil osebe poučiti, da je sodelovanje prostovoljno, osebe tudi seznanijo, da imajo pravico do anonimnosti, razen ko zbirajo obvestila po določbah zakona, ki ureja kazenski postopek, in zakona, ki ureja  prekrške. Ko sem direktorja vprašal, ali so bili vojaki, s katerimi so opravljali razgovore, prej o tem obveščeni, je dejal, da niso bili,”
 je navedel poslanec in dodal, da so do njega prišle tudi informacije, da so bila zaslišanja izrazito neprimerna ter da so zasliševalci vojakom govorili, da lahko odgovarjajo zgolj z da ali ne. “Zaslišanja so potekala 3. aprila od 8.30 do 14.00. Ključno, kar je, pa je to, da se je ugotovilo, da je sicer brigadir Škerbinc komentiral zdravstveno stanje načelnice po tem, ko so se že pojavile govorice v medijih, da je bila odsotna in da je bila na bolniškem dopustu, vendar pa je povedal, da je načelnica že operativno sposobna, da izvaja svoje naloge in da je že na delovnem mestu. Člani KNOVS si razlagamo, da je brigadir Škerbinc na ta način želel vojsko pomiriti glede govoric v medijih,” je povedal Mahnič in poudaril, da se je te preiskava zaključila 12. aprila in da je bilo poročilo nato poslano ministru za obrambo, pri čemer pa so ga o vsem skupaj obveščali že prej. “Minister za obrambo je generala Škerbinca razrešil že 5. aprila,” je še spomnil poslanec.

Minister za obrambo Karl Erjavec in načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc (Foto: STA)

Na podlagi vseh dejstev je po besedah podpredsednika Mahniča KNOVS danes sprejel več sklepov. “KNOVS opozarja, da OVS MORS v primeru brigadirja Škerbinca in govoric o zdravstvenem stanju načelnice GŠ SV ni imela zakonske podlage za opravljanje informativnih pogovorov na poveljstvu sil 3. aprila 2019. Ta sklep je podprlo pet članov, 2 sta bila proti,« je o prvem sklepu povedal Mahnič. Soglasno je bil sprejet sklep (7 glasov koalicije in opozicije), da se KNOVS strinja z vodstvom OVS MORS, da v primeru brigadirja Škerbinca in zdravstvenega stanja načelnice GŠ SV ni šlo za zbiranje informacij za predkazenski postopek, zato opravljeno nalogo lahko štejemo kot klasično obveščevalno dejavnost, ki jo je izvedel varnostni sektor OVS. “To je tisto, kar je bilo hudo narobe,” je ob tem komentiral poslanec in navedel še tretji sprejeti sklep: “KNOVS opozarja, da navedeni primer kaže, da je OVS MORS izvajala obveščevalno dejavnost na podlagi ustnih usmeritev ministra za obrambo in ustnih navodil direktorja.”

Mahnič je tudi povedal, da poročilo, ki je bilo podlaga za razrešitev brigadirja Škerbinca (gre za nočno streljanje na Počku op.a.), ni še niti zaključeno.

Ustno odredbo za nezakonito vohunjenje za Škerbincem izdal Erjavec
Poslanec je nazadnje ponovno izpostavil, da je OVS MORS začela z zbiranjem informacij oziroma z obveščevalno dejavnostjo na podlagi govoric in zapisov v medijih. “Minister za obrambo Karl Erjavec je ustno naročil direktorju OVS MORS Dejanu Matijeviču, kaj mora storiti, ta pa je ravno tako ustno naročil nekaterim posameznikom, da naj vohunijo za brigadirjem Škerbincem, da naj izvajajo obveščevalno dejavnost v poveljstvu sil in da naj delujejo obveščevalno proti lastni vojski Republike Slovenije. S tem, ko so  delovali na podlagi 1. alineje 2. odstavka 32. člena zakona o obrambi, in ne na podlagi 2. alineje, so delovali nezakonito,” je poudaril poslanec. Prav tako je dejal, da če bi delovali na podlagi 2. alineje 32. člena, pa tega ne bi mogli početi varnostniki s policijskimi pooblastili, temveč bi to morali početi kriminalisti OVS MORS.

Foto: STA

“V poveljstvu sil in drugih enotah Slovenske vojske se nahajajo izpostave za varnostno dejavnost, kjer so pripadniki OVS in skrbijo za zakonitost, zbiranje informacije itd. Kar skrbi, pa je, da ima OVS v enotah Slovenske vojske vzpostavljeno mrežo neregistriranih virov oziroma informatorjev. Udba, Stasi, KGB so imeli registrirane vire, OVS pa to počne z neregistriranimi viri in posamezniki, ki OVS ovajajo svoje lastne poveljnike in lastne nadrejene, kar je kršitev več članov zakona o obrambi, pa tudi načela enostarešinstva,” je še povedal Mahnič.

Ne nazadnje je poslanec SDS še dejal, da so odnosi znotraj Slovenske vojske izjemno slabi, tudi odnosi znotraj civilnega dela ministrstva za obrambo in Slovenske vojske so izredno slabi. “Med zaposlenimi ni zaupanja in proti določenim poveljnikom se uporablja obveščevalne tehnike, da se jih diskreditira. Minister Karl Erjavec je z namenom diskreditacije in kasneje tudi likvidacije z delovnega mesta proti posamezniku, v tem primeru Mihi Škerbincu, zlorabil OVS. S tem je kršil zakon. Enako je storil tudi direktor OVS MORS, ki je kriv zlorabe obveščevalne službe. Direktor Matijevič bi moral vedeti, da bi v tem primeru ministru moral reči, da se ne more iti obveščevalne dejavnosti za ministra osebno. Ker tega ni naredil, je kršil zakon tudi on, torej sta zakon kršila tako minister kot direktor,” je povedal poslanec. Mahnič je še dejal, da če dopustimo takšne prakse, potem lahko direktor OVS na podlagi naročila ministra ali pa predsednika vlade vohuni za komerkoli, zbira informacije o komerkoli, izključno za politične potrebe oziroma za potrebe diskreditacije tistega, zoper katerega zbira obvestila.

C. Š.

 • Get Smart

  Naloga vseh osveščenih ljudi je, če si želite SVOBODE in ČLOVEKU DOSTOJNEGA življenja, da budite še neosveščene. Osvoboditev izpod MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE lahko izvedejo le osveščeni ljudje, seznanjeni z RESNICO o MURGL jugokomunističninih uničevalcih Slovenije [ŠARAC_SD_Levica_DeSUS_SMC_SABratušak], za katere SVOBODNA Slovenija ni bila, ni in ne bo opcija, kot priznavajo in z zločinskimi deli dnevno dokazujejo. Na svetu sta dejansko samo 2 obliki POLITIKE, torej 2 obliki DRŽAVNOSTI, torej 2 načina DELA za DRŽAVO (politejo):
  I. »kultura SMRTI« – diktatura lumpenproletariata – MURGL JUGOKOMUNISTIČNO sužnjelastništvo, ropanje, umori, kraje, laži, pedrofilija, »starš–1«, »starš–2«, pedofilija … uničevanje kulturne identitete, etnocid narodov … na poti k totalnemu totalitarističnemu režimu, redu razredov: 1. sužnjelastniki 2. watchdogi, 3. SUŽNJI=ljudje.
  II. »kultura ŽIVLJENJA« – demokracija (demos-kratos – prastara SLOVENSKA LJUDO-VLADA: SVOBODA, pravica, RESNICA, pravo, človekoljubje, pošteno delo … družina, oče, mama, otroci … skratka SLOVENSKA kultura življenja, ki smo jo SLOVENCI podarili svetu.
  »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
  »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

 • Get Smart

  90 poslancev v Državnem zboru Republike Slovenije je »ZAKONODAJNO telo«. DRŽAVNI ZBOR je tisti del državne celote, ki sprejme ZAKON, po katerem državljani živimo. Zakone sprejme VEČINA od 90 poslancev v Državnem zboru. Če je država OKUPIRANA, kot je okupirana Slovenija, potem OKUPATOR v DRŽAVNI ZBOR namesti VEČINO svojih »vojakov revolucije« in ti zločinci sprejemajo zakone, po katerih vas »ropajo po zakonu«. Ne ropa vas država, ne ropajo vas poslanci, ampak VAS ROPAJO POSLANCI MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE: Lm-ŠARAC_SOCIALNI_DEMOKRATI_DeSUS_Levica_SABratušak. Ta sekta zločincev še ni delala za človeka in ne bo delala, ker je sekta samoimenovanih in z deli DOKAZANIH »smrtnih sovražnikov ljudi« in njen smisel obstoja je PARAZITIRANJE na človeku, izkoriščanje človeka. OSVOBODITEV je možna na dva načina:
  1. MURGL JUGOKOMUNISTIČNE zločinske KREATURE zbrcaš ven iz državnih uradov in jih namestiš na Dob, na Ig …
  2. Greš na VOLITVE, daš svoj glas ZA LJUDI (obvezno nadzoruješ ŠTETJE, ker štejejo MURGL JUGOKOMI kreature), nakar z VEČINO GLASOV LJUDI v DRŽAVNEM ZBORU sprejmeš ZAKONE, po katerih MURGL JUGOKOMI zločince namestiš na Dob, Ig … ter sprejmeš še ostale zakone v DOBROBIT LJUDI, kot ste lahko že videli v obdobju 2004–2008, ko smo se ljudje delno in začasno OSVOBODILI okupacije zločinske MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE.

  • Get Smart

   DOLG DRŽAVE SLOVENIJE: 2004–2008 = Janez Janša =SDS= EDINIČ ZNIŽAN dolg je 8 milijard €
   —————
   2008–2011=BORAT = SD_DeSUS_Zares_sms_LDS=dolg= 17 milijard €
   2011–2014=Bratušak PS_SD_DeSUS_DL_virant = dolg= 30 milijard €
   2014–2017=SMC_Bratušak_SD_DeSUS_Levica = dolg= +31 milijard €
   2018–2019=SMC_Bratušak_SD_DeSUS_Levica_ŠARAC =dolg=+32 milijard €
   Kaj ste »VZELI NA KREDIT«, da odplačujete DOLG MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE? Nič. Okupator denar porabi za »ohranjanje okupacije«: »… pola sebi, pola ŠARCU daje …« Pol naložijo na svoje (FORUM 21) in kaviaržidoKOMINTERN oazne račune (Amsterdam, Luxemburg … Beograd, Ciper …) in s tem NAROPANIM denarjem »kupujejo« nekoč naša podjetja (mercator, merkur, gorenje … mlečno, mesno predelavo, PIVO, vodo, mineralno vodo … časopise (delo, dnevnik, večer, NEDELJSKI DNEVNIK … revije lejdi, obraze, jane … MLADINE … 99 % radijev, TV-POP-kanalizacije …), vse, TOTALITARIZEM pač: »… sve je ovo naše i nečemo nikome dozvoliti da nam dira to…«. Pol porabijo za vzdrževanje OKUPACIJSKEGA stroja, za: BORATE, ŠARCE_SD_Levica_DeSUS–SMC_SAB, đupljane Jankoviće–Arsenoviće–Kontiće … na tisoče FEJK URADOV, direktorjev, sekretarjev sekretov … torej za WATCHDOGE (»vojake revolucije«, po KUćANU), ki »za drobtinice z gospodarjeve mize« usmrajujejo splet in svet z LAŽNIVIMI iztrebki, blatijo ljudi, blatijo Slovenijo, blatijo Slovenstvo itd. in gradijo svojo sužnjelastniško MURGL KOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO.

   • Get Smart

    Leta 2004 smo se državljani Slovenije vsaj delno osvobodili MURGL JUGOKOMUNISTIČNE OKUPACIJE: po 4 letih poštenega dela Janeza Janše (SDS, 2004–2008) ZA SLOVENIJO,
    je dolg znašal le še 21 % BDP-ja oz. 8 MILIJARD €,
    – pa nižji davki, pa manj davkov,
    – pa REALNA RAST PLAČ in POKOJNIN, pa nižji stroški,
    – pa za 100 % nižje cene vinjet, brez LDS nalepk za avte,
    – pa za 100 % nižji stroški za vrtec,
    – pa za 100 % nižje notarske tarife,
    – pa za 100 % nižja brezposelnost,
    – pa BREZPLAČEN obrok za otroke, ki ga je SOCIALNI BORAT POHAR ukinil,
    – imeli smo Piranski zaliv, ki ga je SOCIALNI BORAT POHAR podaril Rvackoj …
    Torej je l. 2008 za MURGL KOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO nastopil čas za revolucionarno akcijo: »veliki pok« = »patrija« = »sfukovanje ČLOVEKA« in »teþihovanje SLOVENIJE«:
    »Sloveniju tepihovati« in »Janeza Janšo je potrebno “sfukati”, popolnoma ga je potrebno sfukati!« so rekli in »on dela nje« – ŠARAC Levica SD DeSUS SMC SABratušak … so le PREIMENOVANJA in »novi obrazi« ene in edine MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE.

 • oy vey, the goyim KNOVS

  shut it down!

 • piko8

  erjavec je za republiko Slivenijo bolj nevaren, kod Koloradski Hrošč za Krompir!!!

 • Franjo Trojner

  Rjavec je negativen primer demokracije.
  Ta človek je minister za obrambo, minister za kante, zunanji minister, pol znova minister za obrambo, odvisno od koalicijskih pogajanj/izsiljevaj pri sestavi vlade. Rjavec je živ dokaz, da je naš volililni sistem zanič, ker omogoča micenim obrobnim strančicam, da s svojimi nesposobnimi kadri v državi kolo vodijo.

  • lili pili

   Jansa ni nobene vlade mogel sestaviti brez korla…… zivela oF

   • tohuvabohu

    Ti pa nobenega komentarja brez Janše, siromak.

    • Iztok Pušnik

     Si vido… mene brezveznika Janša čita… :-)

     • tohuvabohu

      Menda se vidva poznata še iz partije.

     • Iztok Pušnik

      Itak… LOL

    • lili pili

     Ej vlada je glavna, uzivaj v prazniku of

   • Franjo Trojner

    Čuj ti EX YU oficirčič idi onanirat na kak svoj rodeči portal.
    A ti ni nerodno živeti v državi iz katere si bil, kot pripadnik agresorske JLA izgonjen, poražen in ponižan?
    Janša vas je prestrašene in ponižane gnal iz našega ozemlja! Vaš beg je bil tako paničen, da ste se komaj na Kosovu uspeli vstaviti, tam so vas pa bombe zveze NATO razcefrane po drevesih, blatu razmetale. Luzerji, ne pa vojaki s čim se vi od tam doli tako radi hvalite.
    Od tod vaša fanatična mržnja proti Janši, ZDA in zvezi NATO!Janša, ZDA in zveza NATO so vas še bolj strahotno porazili, kot nekoč že Turki na Kosovskem polju.
    Porazi so zapisani v vaši DNK, kar je razlog, da poraze slavite, kot zmage, res ste bizarni.

    • lili pili

     Ne vem komu to pises, sem slovenec, nik pa te je, kot ze mnogo drugih drek-pumparjev zavedel.

     Pozabil si, da se je v tvojo zavest vpisal maj 45, ko so horde ta belih bezale….. hitro so prisli nazaj, poslali so jih nasi vojni zavezniki, pol pa je sledil se poracun za minulo delo. Vecina je dobila oceno ena.

     • Franjo Trojner

      Čuj moji strici so bili vsi pri Wermahtu, belih tu na Štajerskem ni bilo, sam pa sem rojen tri desetletja po vojni.
      Sem pa vojni veteran vojne za Slovenijo 1991, morda si me vido kje, ko si ves usran panično bežal iz Slovenije.

     • lili pili

      Komsi se ti boril, sem jaz ribe lovil, dobro jedel in se boljse pil….

 • antimur

  Ta proruski kučanistični pokvarjenec in sluzavec Erjavec je do sedaj vse, česar se je lotil za=bal, četudi skorajda ni bilo možnosti, da bi lahko šlo kaj narobe, toda temu cepcu to uspe.

 • Beličič

  Rjavcu preprosto zaupam!Pretkan,ja!Ni visoka politike za malčke!Tudi če si čez 80 set ,se pasti izogneš!

  • Beličič

   Na zaupanju pol sveta stoji!Mali je dober!Se sproti uči!

  • WISKY 1000

   kaj si pa doziral?

 • Beličič

  Idi ti z veliko glavo v svet Slovenijo predsravljat!Da te kamere v kader ne dobijo!

 • pajot

  Največja grozota slovenske politike je Karel Erjavec. Že od takrat,ko je bil državni sekretar. Kasneje se je infiltriral med ministre,toda redno je imel kakšno afero. Najbolj odmevna je bila Patria. On je podpisal dokument o sodelovanju z finskim podjetjem,najebal pa je Janez janša. Ob neznanem kraju z neznano vsoto na neznan način. Znan pa je bil podpisnik. Karel Erjavec,osebno.

 • wert

  Rjavc ima že polno glavo “vsega”, mu jo že na eno stran zvija.

 • Beličič

  Rjavec je starćek kateri bo zaspal!In ostali gremo naprej! https://www.youtube.com/watch?v=YA06uCS_Dm4

  • Beličič

   Dokler je živ ga podpiram!

   • WISKY 1000

    fuj

 • Vera

  Zakaj se nek pogovor suče 1.4. ( aprila – na dan norcev ) ? Erjavec vsepovsod kjer se pojavi, dela same afere. Ermenčeva ,bi pa tudi sama morala obvestiti svojega nadrejenega , to je predsednika države ,o svojem dejanskem zdravstvenem stanju , potem pa tudi javnost, saj moramo vedeti, kdo odloča o naši obrambni sposobnosti !

  • lili pili

   A je jajo kdaj povedal po kaj hodi v polje…

 • mginko

  Rusofil in večni blefer drugorazrednih državljanov, podtaknjenec udbomafije v več levih vlad.

  • Imperial Commando

   V naši desni je bil tudi, kar mi nav nikoli jasno.

  • lili pili

   Ja ce je tak, kako ga je jajo gledal v dveh svojih vladah…

 • Franc Šink

  Ne ne in ne, to se v SV ne bi smelo dogajati

 • Beličič

  Erjavec je dal svoje ime,da smo Slovenci kje smo!Niti hvala ne bo nobeden rekel!Žalostno!

 • Beličič
 • Beličič

  Jaz Svet vodim!Jaz vem!

 • VERRZIFIKATOR

  Karli Facar

  ČARLI ŠKRBINA

  Čarli je v pretepanju res klasa,
  za obrambo poskrbi fant vzorno,
  ko bojuje se prav neumorno,
  bi po starem rekli vsi mu »dasa«.

  V tepežu obrambno držo vadi,
  Čarli se zares ne izpostavlja,
  druga v prve vrste le postavlja,
  češ da krepki fantje so in mladi.

  Opozoril ga je na škrbino
  Mihec, iz njegove fant skupine,
  na vrzel v obrambi, to fant zine
  in prav kmalu naleti na mino.

  Čarli zdaj na hladno ga postavi,
  da ne bo mu trobil o škrbini,
  šaril več po ustni mu votlini,
  češ saj vsi zobje so moji zdravi.

  Kakor koli, Čarli ne zaveda
  se, da zobobol je muka huda
  in da ni potrebno mnogo truda
  za spremembo zobnega izgleda.

  Ko ga mahnil po zobeh bo pravi,
  brez škrbine brž ostal bo vsake,
  uvrščen med tiste bo bedake,
  ki okoli goflje so krvavi.

  Čisto brez potrebe krvavijo,
  je prepozno zdraviti škrbine,
  teh ni več, a zobobol ne mine,
  le še dlesni kot hudir smrdijo.

  Čarli takšen fant bo tretje klase,
  ker obrambno le zavzema pozo,
  ko dobil bo končno pravo dozo,
  da ne bo več vedel niti zase.

 • učko

  Kahlo je en lažnjivi usrani lopov !

  • Beličič

   Mali to je vse Film!

 • soc

  Rusofil Erjavec me s svojo prisotnostjo v skoraj vseh slovenskih vladah tega stoletja navdaja s skrbjo. Sodeloval je v nič koliko spletkah, začenši s Patrio, a za vse obtožbe je obdan s teflonom in zaščiten kot kočevski medved. Očitno je pooblaščen in navdušen za udejanjanje zunanjepolitičnih interesov zlobnega palčka – ven iz sovražne Evrope, nazaj pod ljubeči plašč matrjoške Rossije. In ta izdatno poskrbi za njegovo zaščito.

  Škode je srednjeevropski Sloveniji že doslej naredil ogromno, a pridno kot voluhar na gredi rije dalje.

 • Beličič

  Rjavca postavnega možakarja bo država potrošlaZakaj ne!

  • WISKY 1000

   kdo te je kaj vpraša?

 • učko

  Drugač pa čist v redu, da je tist Škerbinc dobil žizmo u dupe, ker po noči se ne poka kar tako. Sploh pa je tega pokanja tam na Počku 100 x preveč. Mi v JNA smo imeli obuko vsak dan, 6 mesecev, pa smo streljali z maneversko municijo samo ob “prazničnih priložnosti”, oziroma večinoma takrat, ko smo imeli “gađanje”. Drugač pa smo vadili brez “pokanja”. Ti kurci pa se obnašajo kot debilni otroci in pokajo kot kakšni pokovci, jebo jim pas mater !!!!!

  • stajerc5

   Ravno zaradi taksnih super “obuk” in z “najnovejsim” Stalinovim orozjem in zaradi taksnih kot si ti, je JNA premagala Slovenijo, a ne!? Ne se razburjati, ker jo je premagala prav tako kot tvoja prejsnja srboarmada na Kosovem polju, nje, de-de!?

   • učko

    Ja, mi smo bli izurjeni, da smo obranili Slovenijo leta 91. Sam sem bil na Medvedjeku in potem še okoli Novega mesta takrat.

    • stajerc5

     Na kateri strani si bil? Na samostojni Sloveniji ali palckovi strani? To je najbolj zanimivo, glede na tvoje komentarje, glede na “skrivanje po kleteh” tvojega “sefa”, JJ-a!

  • Common Sense

   Jaka neka “obuka”, brez streljanja. Isto, kot da bi se nadobudni mladi slikar učil slikarskega posla, pa 2x letno prijel čopič v roke. Lahko ti mečeš kamne naokoli kolikor hočeš. A, ko vržeš pravo bombo, ni isto. Kdor je to kdaj poskusil oz. poskušal, ta to ve;) Samo Slovenceljn bi imel vojsko, ki je po možnosti izučena na simulatorju v topli sobici. Naj se zmenijo za neko odškodnino. Je pa res, da ponoči ni fora, sploh ker je Postojna tako blizu.

   • učko

    Jah, pokanje naj se zmanjša! Urjenje ni pokanje !!! Kar se tiče simulatorja v topli sobici ti povem, da so fantje iz naše baterije “raketaši” po cele dneve drkali na simulatorju in to po ta hudi vročini, brez klim. U glavnem: veliko pokanja in malo “haska”, ker je slovenska vojska v razsulu !!!!

 • Janez Kepic-Kern

  “VESEL VRISK – DO NEBES – SE BO RAZLEGEL – ŠIROM SVETA”

  – ” KO SE BO SESUL TIRANSKI – RIM”

  Citat besed Ben Hur-ja iz zelo znanega filma “BEN HUR”

  Enako
  je moje osebno mnenje in mnenje še mnogih OK Slovencev – glede DeSUS KARLA E. !

  “Vesel – VRISK – do neba – se bo razlegel – po naši Sloveniji
  ko
  BO TA V TAKO MNOGOČEM SPORNI – neizvoljeni poslanec KARL E. – ODŠEL
  OZ.
  ŠE BOLJE – “ODLETEL” iz slovenske politike ! ” Moje osebno državljansko stališče !
  Vseh
  njegovih “krjaveljskih” ravnanj in ne- ravnanj – niti ne bi našteval ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

 • Beličič

  Erjavcu verjamem!Ima našo podporo!Dela kaj če!

  • Beličič

   Če ne bo on pa bo drugi!

  • WISKY 1000

   lolek

 • Beličič
 • Beličič

  Hočem da veš,če me vodiš!Za deco pa stare gre!

  • Beličič

   Malemu zaupam!No problem!

 • Beličič
  • Beličič

   Po otročje!Starejši pazimo ko gre zares!

 • totex39

  Erjavec je plačanec komunistov in z njihovo pomočjo ruši slovensko vojaško obrambo. Potrebno bi ga bilo takoj odstaviti, da ne bo naredil še več škode.

  • Edi Puc

   ma.. je VOHUN, ali kot srbi temu pravijo AGENT OD UTICAJA…. žal SDS to NEZNA v pravi meri izkoristiti

   • lili pili

    Bil je v vseh jajotovih vladah….

    • stajerc5

     Hehe, v vseh? Pa ne,da si se naucil tako dalec steti!???

     • lili pili

      Ja ena, dve, dlje ja jajo se ni prisel…. hooo

 • Beličič

  Prave mafije ne boš videl in slišal nikolli!Pa če se čez neprebojni jopić po pički čohaš!Pravi pes je na poziv!Do tedaj skrit!

  • Beličič

   Vi otroci moji še krompir jeste!

 • RATATA

  Karkoli kdorkoli izjavi prvega aprila nima vrednosti.

  • Beličič

   Svobodna volja, prosta pot!Piše in rišeš,kaj češ!Če si Janez pa rajši ne!

 • Beličič
 • Common Sense

  Korl je klovn, ki pa nas je dosedaj stal ogromno denarja (in morebiti celo ozemlja). Denarja v blokiranih reformah v zadnjih 20 letih. Ozemlja, ker je nastavil ljudi, ki so bili bodobno nesposobni kot je tudi sam. No, ogromno je stal tudi upokojence. V glavnem, prej kot ga sunemo v penzijo (pa magari, če mu državljani dokupimo leta), bolje bo za vse.

  • Beličič

   Kaj si si kupil,to boš pojedel!

  • antimur

   Ti si pa zelo milosten do te barabe. On si zasluži vse kaj drugega kot penzijo, če že, naj mu jo plačajo tisti, za katere je počel vso to antislovensko gonjo in škodo, to so Kučan, Putin, Hrvati itd.

 • Common Sense

  Sicer je super gledati en cel thread spodaj, kjer piše samo “user is blocked”. Upam, da ste tudi ostali to naredili. Potem bodo klovni kot je rdeči balonček, Beličič, Iztok Pušnik & Co na tem forumu odpadli kot zrele hruške;) Beličič, ne rabiš se niti truditi, ker ne bom mogel prebrati tvojega umotvora;)

 • Olga101

  Od koga ali česa pa je bila ogrožena tovarišica Ermenčeva? Od resnice?
  Bo zaradi zlorabe odstopil tovariš Erjavec, tako kot je moral zaradi zlorabe odstopiti tovariš Veber?
  Ga bo odstopil tovariš Šarec in ob tem še povedal, kje je poldrugi milijon od šole v Kamniku, ki je neznano kam poniknil za časa njegovega županovanja?

  • lili pili

   Gospod korl je bil minister v vseh jajotovih vladah, tudi jajo nekdanji tovaris, za razliko od jajota korl ni bil nikoli clan komunistov.

   • centurion

    A je mt šla spat,….si jo nehou porivat?
    Pejt tut ti pod rjuho…

    • lili pili

     Mi sexamo po 10. Uri zdejle pa vas malo jebe….

     • centurion

      No, pol ko jo natakneš, jo pa lepu pozdrau.
      A zdej je stara na ketni?

     • lili pili

      Lepo se po bani brca, da bo lepa in diseca ne kot tvoja cipa…

     • centurion

      Verjetn v krsti….
      Ti vse prou pride….

     • lili pili

      Tvoji so menda ze od 45……

   • wert

    Ti pa si bil, si jim tam sekrete pucal.

    • lili pili

     Primitivc ostane primitivcl

    • lili pili

     Ej predlagam, da se sds ponovno preimenuje tokrat v SDPS kar bi pomenilo slovenska drekpumparska stranka, ti paxsi lahko eden od sekretarjev….

 • alojz

  Pa naša vojska ne rabi sovražnika od zunaj. Če nas kdo napade se bodo oficirji najprej med sabo potolkli.

  • stajerc5

   V pisarnah bodo zmagali icici(75%), o ostalih 50 bosih soldatih pa nima smisla…

  • Common Sense

   Bosonogi se bodo šli judo. Čevlji jim namreč razpadajo;)

 • Beličič

  Erjavec je še mladenič!Dva,tri filme od njega še boste gledali!

 • Beličič
 • stajerc5

  Belicicu, znam da si zakasnio na trajekt 1991! Ali brale, ima i voz za tebe, mozes cak i birati zelj., govedo ili mrtvacki…

  • Beličič

   Mali!Obrači se že žge!

 • PLavi-mil

  Srčno upam, da je naletel na mino, ta klovn je že toliko škode naredil Sloveniji, da sploh ne bi smel biti niti blizu vlade, kaj šele v njej.

  • Iztok Pušnik

   Ni panike. Zamenjal ga bode Šoltes…

 • Iztok Pušnik

  Hahahahahaaaaa… zaj sn doli vido kampanjo proti meni. To me glih kicla. Nebote se me znebili… 15 burekof.

  • Lisjak

   Poglej na Twitter-Petra Janša!

   • Iztok Pušnik

    OOOOOOOOOO… slavn sem grato. Kuj sedn ritvitof. Pa vidim, petnajst fšečkof. Kaj to pomeni, da so moja fprašanja pomembna???

    • Lisjak

     Zvezda je rojena!

     • Iztok Pušnik

      ROTFL

  • Janez Kepic-Kern

   ŠALA

   JA, JA IZTOK – SAJ VEMO, DA IMAŠ TI

   – podjetje “PROVOKACIJA” s.p..
   In,
   da redoljubno plačuješ – davke.
   Ampak:
   TOLIKO TI PA NIHČE NE PLAČA,
   DA BI RAZISKAL
   VERODOSTOJNE PODATKE
   O TEM
   – kje je bil rojen – tvoj ljubljeni – MARŠAL TITO !
   – KDO JE BIL – NJEGOV – RESNIČNI – OČE !?
   In sploh?
   – KATERA ŽENSKA GA JE ZARES – RODILA !?
   Da o tem, KJE SE LE TAKO DOBRO NAUČIL – IGRATI – KLAVIR,
   da je zmogel OK igrati
   – CELO ZELO TEŽKE- ETUDE – VIRTUOZA FR. CHOPINA !?
   Kapo dol – MARŠALU – ampak? Kje za vraga – se je pa naučil – tako dobrega igranja – na klavir ?
   Pa
   menda ja ne
   – na VAJENIŠKI KOVINARSKI ŠOLI – V SISKU ? L.R JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA
   P.S.
   HR PEVEC ARSEN DEDIĆ
   TITO NAM JE NA LADJI GALEB – IGRAL –
   – ETUDE CHOPINA
   https://www.google.com/search?q=ARSEN+DEDO%C4%86+PRI%C4%8CA+O+TITU&oq=ARSEN+DEDO%C4%86+PRI%C4%8CA+O+TITU&aqs=chrome..69i57.21493j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

   IZTOK !
   Daj preimenujsvoj s.p- v “PRRAVLJIČARSTVO” IZTOK PUŠNIK, s. p.

 • Franc Šink

  Erjavec naj čimprej zaprosi politični azil v Rusiji. To mu toplo priporočam.

 • Stanislav Juznic
 • Get Smart

  Karel-Viktor je v Belgiji za serbusa rojen serbus. Je stari SKOJ-evec. LDS danes sliši na ime LDS.

  • Get Smart

   PREIMENOVANJA podmladka KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE v Sloveniji:

   LDS (in vsi njeni “novi obrazi”: SmS – Stranka mladih srbo-rvackih MURGL JUGOKOMIJEV, Zeleni, Socialno zeleni, združeni SmS-Zeleni, GGolubić ZARES (GGolubić je pred tem 10 let sekretar sekreta LDS in vsa leta MURGL JUGOKOMI t. i. »zgodbe o uspehu«, beri MURGL JUGOKOMI ROPANJA Slovenije pod oznako LDS nosi kahlo DRTY DRNOVŠEKU (1992–2004), PS – POZITIVNA Slovenija, ZaAB – Zavezništvo Alenke Bratušak, SAB – SOCIALISTI Alenke Bratušak, VERJAMEM Šoltesu (vnuku kaviaržidoKOMINTERNACIONALCA Kardalyja in sinćetu beograjskega kaviaržida Šoltesa), SMC – Stranka Mire Cerara ml., SMC – Stranka Modernega Centra, LMŠ – Lista Marjanke ŠARAC …) je formalnopravna naslednica SKOJ-a = Savez KOMUNISTIČKE omladine JUGOSLAVIJE.
   Vseskozi ustvarjajo “nove obraze”, ki jih potem združujejo, razdružujejo …
   Prakso ustanavljanja “novih obrazov” SKOJ-a, imenovanj, preimenovanj, združevanj v
   t. i. “Združeno levico” itd. lahko dnevno opazujete:
   LDS, ZARES, Zeleni, SSS, SMS, PS – pozitivna srbija nje, ZaAB, SAB, TRS, IDS, …
   Verjamem SHOLTESU, Dobri LDS>SMC DOBOVŠEK, DeSUS, ZDRUŽENA Levica>LEVICA … ŠARAC … = LDS = SKOJ, podmladek KPJ = vse to je ena in edina KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE = MURGLSKA KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA.

   • Get Smart

    Preimenovanja LDS-a = SKOJ-a v času KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE:
    med II. vojno SKOJ ustanovi USAOJ (Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije) in je SKOJ hkrati član USAOJ-a in deluje posebej (kot dandanes sekretar LDS-a GGOLUBIć kao ustanovi ZARES). Po vojni USAOJ preimenujejo v NOJ (NARODNA OMLADINA JUGOSLAVIJE), nato vse te “nove obraze” združijo spet v enega:
    SKOJ + USAOJ (NOJ)) = NOJ. Obstaja samo NOJ. NOJ preimenujejo v SSOJ =
    Savez SOCIJALISTIČKE omladine JUGOSLAVIJE,
    ki formalnopravno še traja. SSOJ ima seveda podružnice po vsej Jugoslaviji. V Sloveniji nosi ime ZSMS (Zveza SOCIALISTIČNE mladine “SERBUSNE”).
    ZSMS na prvih v 2/3 sfejkanih in v 1/3 demokratičnih volitvah v Sloveniji leta 1990 nastopi še s svojim polstoletnim imenom ZSMS,
    na naslednjih volitvah, 1992, pa centralni komite to ZSMS (Zvezo SOCIALISTIČNE mladine Srbije v Sloveniji) preimenuje v:
    –»ZSMS–LIBERALNA STRANKA«, potem v
    –»LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA=LDS«, potem v
    –»LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE=LDS«.
    Najveći »liberalac« je bil DRTY DERNOVŠAK=MURGL-JUGOKOMIsrbo-šipac, ki je bil, pozor, PREDSEDNIK PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE.

 • Get Smart

  PREIMENOVANJA stranke KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji = MURGL KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA = znak “–––>” pomeni “jo preimenujejo v”:

  KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE –––> ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE –––> ZKS-SDP= Zveza KOMUNISTOV Slovenije–Stranka demokratične prenove –––> SDP= STRANKA DEMOKRATIČNE PRENOVE –––> spet SDP z dodanim “Slovenije= STRANKA DEMOKRATIČNE PRENOVE Slovenije –––> spet SDP, toda, pozor = SOCIALDEMOKRATSKA PRENOVA Slovenije –––> ZL= Združena Lista –––> ZLSD= Združena lista SOCIALNIH demokratov –––> SD= SOCIALNI DEMOKRATI
  Sledimo? Razumemo?
  SD = de iure in de facto (= formalno pravno z vsemi pravnimi efekti KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE v Sloveniji = MURGL KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA.
  Kot najbrž veste, tudi bivajo še vedno na istem naslovu, in sicer v UKRADENI vili svojega rojaka (kaviaržida, ki pa ni bil kaviarkomunističnižid, ni bil predan revoluciji, zato so ga »likvidirali«, kot temu radi rečejo),
  ki jo je KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE “nacionalizirala” (PO-DRŽAVILA nje) in se vanjo naselila.

  • Get Smart

   1. Predno si spremenijo ime v SD = SOCIALNI DEMOKRATI, se imenujejo »ZLSD – Združena lista socialnih demokratov«.

   2. Predno si spremenijo ime v ZLSD, se imenujejo ZDRUŽENA LISTA. V ZLSD se združijo ZL + SSS (SOCIALISTIČNA stranka Semulića)* + DeSUS. DeSUS naredijo iz par starih prdcev ZKS-SDP. DeSUS kasneje »odcepijo« in po koncu »LDS zgodbe o uspehu« na polno napadejo upokojence; za predsednika DeSUS-a postavijo LDS-ovca Karela-Viktora.

   * – Semulić je še vedno PREDSEDNIK “četrtega doma” JUGOKOMUNISTIČNE SKUPŠČINE v Sloveniji – ZSSS je le preimenovan SZDL (SOCIALISTIČNA Zveza Delavnega Ljudstva; v izvirniku: SSRNJ = SAVEZ SOCIALISTIČKOG RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE)
   3. Predno si spremenijo ime v ZDRUŽENA LISTA, se imenujejo »SDP Slovenije – Socialdemokratska prenova Slovenije«.
   4. Predno si spremenijo ime v »SDP Slovenije«, se imenujejo »SDP – Stranka demokratične prenove«.
   5. Predno si spremenijo ime v »SDP«, se imenujejo »ZKS-SDP – Zveza komunistov Slovenije-Stranka demokratične prenove«.
   6. Predno si spremenijo ime v ZKS-SDP, se imenujejo »ZKJ – ZVEZA KOMUNISTOV JUGOSLAVIJE«.
   https://i.imgur.com/D4LXeH6.jpg
   7. Predno si spremenijo ime v ZKJ, se imenujejo KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE.

 • Rožle

  Kahla in Virantovanje sta znana izdajalca slovenskega naroda…..!

 • Janez Kepic-Kern

  DVA LINKA
  za
  BOLJŠO INFORMIRANOST – IZTOKA PUŠNIKA !

  1. MARŠAL TITO IN NJEGOVO DOBRO IGRANJE
  KLAVIRJA
  ARSEN DEDIĆ: TITO NAM JE NA BRODU GALEB – SVIRAO “ETUDE” Frederica CHOPINA

  https://www.google.com/search?q=ARSEN+DEDO%C4%86+PRI%C4%8CA+O+TITU&oq=ARSEN+DEDO%C4%86+PRI%C4%8CA+O+TITU&aqs=chrome..69i57.21493j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

  2. “TO NI – DRŽAVA,
  TO JE – KLAVNICA” o TITO, KARDELJ KP YU 1945, 1946 ITD.

  http://nova24tv.si/slovenija/to-ni-drzava-to-je-klavnica-britanski-pisatelj-popisal-grozote-ki-jih-je-pocel-tito-resnico-o-hladnokrvnem-in-preracunljivem-morilcu-je-ponesel-v-svet/

 • Janez Kepic-Kern

  ŠE 1X
  ŠALA

  JA, JA IZTOK – SAJ VEMO, DA IMAŠ TI

  – podjetje “PROVOKACIJA” s.p..
  In,
  da redoljubno plačuješ – davke.
  Ampak:
  TOLIKO TI PA NIHČE NE PLAČA,
  DA BI RAZISKAL
  VERODOSTOJNE PODATKE
  O TEM
  – kje je bil rojen – tvoj ljubljeni – MARŠAL TITO !
  – KDO JE BIL – NJEGOV – RESNIČNI – OČE !?
  In sploh?
  – KATERA ŽENSKA GA JE ZARES – RODILA !?
  Da o tem, KJE SE LE TAKO DOBRO NAUČIL – IGRATI – KLAVIR,
  da je zmogel OK igrati
  – CELO ZELO TEŽKE- ETUDE – VIRTUOZA FR. CHOPINA !?
  Kapo dol – MARŠALU – ampak? Kje za vraga – se je pa naučil – tako dobrega igranja – na klavir ?
  Pa
  menda ja ne
  – na VAJENIŠKI KOVINARSKI ŠOLI – V SISKU ? L.R JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA
  P.S.
  HR PEVEC ARSEN DEDIĆ
  TITO NAM JE NA LADJI GALEB – IGRAL –
  – ETUDE CHOPINA
  https://www.google.com/sear

  IZTOK !
  Daj preimenujsvoj s.p- v “PRAVLJIČARSTVO” IZTOK PUŠNIK, s. p.

 • marker

  Tako Erjavec kot Bratuškova sta prišla nedemokratično v vlado skozi stranska vrata. Izvoljena nista bila niti za poslanca. Sedaj pa samo še izvajata ukaze in želje stricev ter tet iz ozadja.

 • Iztok Pušnik

  Čujte dekline pa pjebi. Ni to več hec. Zdaj vem, da sam Janša fčasih čita moje komente. Zakaj? Ker Janša čita fse, kaj objavi na tviteri Petra Janša. Zato ga nea več svirajte in me nea blokirajte, ker bote marsikaj zamudli… Aufbiks…

 • Antonius

  Kdor verjame Erjavcu, ni opravil izita za sprejem v otroški vrtec

  • Janez Kepic-Kern

   ++++++++++++++

  • lili pili

   Tebe se v dom za stare ne bodo sprejali…. hoooo

   • Janez Kepic-Kern

    Gospoda A. kar pri miru pusti. v OK kondiciji je.
    GOSPOD
    – LILI PILI – SPET – STE -SE ZDI – PREVEČ – S P I L I ! L.R. J.K.KERN KOMENDA

    • lili pili

     A ti pa advokat g. An…

   • Antonius

    Težka je pred vami! Že sprejemc za v vrtec vam je dokazano prezahteven.
    Moja leta? Boga molite, da se v njih kdaj sam s seboj sploh srečate.

    • lili pili

     Toncek spat pejd…

   • Viktorh

    zdenko že ve…

    • lili pili

     Ce kaj ne ves poklici ba 090 8877

     • Viktorh

      a si tam dežuren redar?

     • lili pili

      NE SVETOVALEC

 • Rožle

  ccc … ja takole se pa ti že ne boš nikol pozdravu ..

 • Matija Mataja

  Pomoje bi bil ti danes najhujši in najbolj presran hitlerjevčk. Sem ziher. Klovn glup.
  Ti povem, da kažeš super talent za to vlogo, ziher si lulčka že zamenu za pičkico.

 • lili pili

  Naj zivi OF in dan upora..

  • Janez Kepic-Kern

   A?
   UPORA PROTI – STALINIZMU-KOMUNIZMU ?
   In za – osvoboditev
   – od STALIN – komunizma ? Pod to se podpišem. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

   • lili pili

    Zasluzil si medaljo podn od stare kahle….

  • Janez Kepic-Kern

   Se strinjam: : NAJ ŽIVI – OF=Orehnik Franc – ker je moj bratranec, OK gospod !
   Datum
   za
   – DAN UPORA IN
   – ZA VRSTO UPORA, KI GA BOMO PROSLAVLJALI !?
   Bomo
   pa še določili ! časa – je še dovolj ! Se zdi ! L.r. JANEZ K. KERN KOMENDA

  • tohuvabohu

   OF = oboževalci fašizma.

   • lili pili

    OF osvobodilna fronta slo naroda, brez izdajalcev…

 • centurion

  Mi take odrabljene kondome mečemo v smeti.
  Tebe pa po uporabi garažniki še na pesa navlećejo….

 • Matija Mataja

  Erjavc je že dolg na spisku za odstrel….Kardelj se nastavlja za predsednika Desusa. Erjavcu so šteti dnevi. Fer bi bilo do upokojencev, da Desus spremeni ime

 • lili pili

  Korl je car, za razliko od jajota nikoli ni bil clan komunistov

  • tohuvabohu

   Tudi ti nisi bil, pa si vseeno bedak.

   • lili pili

    Je bil pa jajo in njegovi v partiji, zato je tako pameten

 • milanček

  ko sem pred cca15 leti napisal, da je ta človek medicinski fenomen kar se tiče pokvarjenosti, za svoj cilj bi tudi moril, skratka človek, ki bi moral biti odstranjen za dobro Slovenije, sem bil grajan in moj komentar je bil večkrat izbrisan! no, imel sem prav, tega človeka bi lahko brez greha odstranili, na žale!

 • Janez Kepic-Kern

  Pa – povej za kakšnega – “heroja” ?
  Jaz
  ne vem niti – za enega !
  NEOBOROENE IN
  RAZOROŽENE LJUDI STRELJATI – NI HEROJSTVO. Č-R. JANEZ K.K. KOMENDA

 • sunday

  če želiš zavzeti in uničiti neko državo je najbolje, da najprej uničiš vojsko in tega se levisti zelo držijo !!!

 • Antonius

  Pri Erjavcu ni vprašanje neumnos? Saj mu je že Špela Pretnar dokazala, da ni pameten.

  • Viktorh

   Kako, Zdene?

   • Antonius

    Cepec! Z Ušajovo me lovita tam nekje na Twitterju.
    Niti tega niste sposobni razumeti, da od volilne kandidature naprej, vaša Lucija ni več samo advokatka.
    ViktorH ? Naj vam zaupam, da ste večji politični analfabet, kot ste si sposobni misliti. Direktorico zelo pomebnega odd. in mati treh otrok ogovarjate kot deklico.
    Piedestal vaših minulih let vas postavlja med kronane bleferje.
    Ušajka se demokratično ponarejena v javnost meče z zahtevo, da se me kot njenega kritika osebnostno javno razkrinka.
    ViktorH, vi ste en cenen politikantski gnoj!
    Viktot Hajsinger? Fifi, nogo na drevo dvigni. Niti pasjega one niste vredni.
    Ušajeva bo pa popušila. Janša je vedel, zakaj ni vredna zaupanja

  • Janez Kepic-Kern

   JA !
   SAJ PRI NJEM GRE – SE “DOKAZLJIVO” ZDI
   – LE ZA
   PRERAČUNJIVO
   OKLEPANJE
   – VISOKIH, DOBRO PLAČANIH – POLOŽAJEV !
   In – tisti pregovor
   – zdi se, da le – razume: “JAGER JAGRU – LOJTRO – DRŽI”
   ON,
   Karl E.
   – se zdi – bi lojtro držal – komurkoli
   – za vsaj en košček “pečenke”.
   SICER PA:
   kolikor vem – na lanskih VOLITVAH 2018 ZA DZ
   – KARL E.
   kot poslanec
   – NI BIL IZVOLJEN,
   NI DOBIL DOVOLJ GLASOV – ZA POSLANSKI SEDEŽ V DZ !?
   Če
   me spomin vara – naj me kdo – popravi !
   Kdo
   pa je ŠPELA PRETNAR – pa jaz res ne vem !

   Vem samo, da bi bil zelo vesel
   – ODHODA ali “ODLETA” Karla E. iz politike naše R. Slovenije.! L.r. Janez K.K. KOMENDA

 • Viktorh

  No, takšen človek zasluži le kroglo, da ga odstranijo…

 • Viktorh

  Všeč mi je tvoje pričakovanje. Ponovno bomo videli zbor ljubiteljev vojnih zloćincev in kriminalcev

 • centurion

  Korl, zagonu Piranski zaliv,
  razgonu Slovensko vojsko.
  Debil levuharski.

 • Janez Kepic-Kern

  ŠE 1X
  “VESEL VRISK – DO NEBES – SE BO RAZLEGEL – ŠIROM SVETA”

  – ” KO SE BO SESUL TIRANSKI – RIM”

  Citat besed Ben Hur-ja iz zelo znanega filma “BEN HUR”

  Enako
  je moje osebno mnenje in mnenje še mnogih OK Slovencev – glede DeSUS KARLA E. !

  “Vesel – VRISK – do neba – se bo razlegel – po naši Sloveniji
  ko
  BO TA V TAKO MNOGOČEM SPORNI – neizvoljeni poslanec KARL E. – ODŠEL
  OZ.
  ŠE BOLJE – “ODLETEL” iz slovenske politike ! ” Moje osebno državljansko stališče !
  Vseh
  njegovih “krjaveljskih” ravnanj in ne- ravnanj – niti ne bi našteval ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

 • Janez Kepic-Kern

  DVA LINKA
  za
  BOLJŠO INFORMIRANOST – IZTOKA PUŠNIKA !

  1. MARŠAL TITO IN NJEGOVO DOBRO IGRANJE
  KLAVIRJA
  ARSEN DEDIĆ: TITO NAM JE NA BRODU GALEB – SVIRAO “ETUDE” Frederica CHOPINA

  https://www.google.com/search?q=ARSEN+DEDO%C4%86+PRI%C4%8CA+O+TITU&oq=ARSEN+DEDO%C4%86+PRI%C4%8CA+O+TITU&aqs=chrome..69i57.21493j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

  2. “TO NI – DRŽAVA,
  TO JE – KLAVNICA” o RZRO, KARDELJ KP YU 1945, 1946.

 • tohuvabohu

  Jaz pa komaj čakam 25. maja, ko si bo Makabrovička spet pripela rdečo zvezdo.

 • stajerc5

  Slovenia Debt Clock: How Did Its GDP To Debt Ratio End Up At 88%?
  38,408,525,665 € …..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZAPUFANI !!!!!!!!!!!!!!!!!
  Source: Slovenian Government Data
  GDP 88.82%Slovenia
  GDP Of Slovenia 43,245,526,838€
  Population 2,060,821
  .
  Tak imamo!
  Jutri bi naj bil praznik. Ce imate Slovensko zastavo, jo spustite na pol droga! Ostali pa hitro obesite tiste stare krpe ali gate z rdeco zvezdo, da bomo vedeli kje ste doma.

  • Iztok Pušnik

   Nebi Sloveniji doben več pufa dajo, če bi blo to nekaj izven normalnega. Saj pufof nea dajejo na lepe oke…

   • stajerc5

    Ko se bo plavooki stegnu, tudi kreditov ne bo vec, ker so ostali prebutasti se za kredite dobit!! Vprasi snajderco od kje je dobila komando.
    EU zasipa kockaste z milijardami za projekte, mi se pa za en kamion sin nismo dobili. Mater smo dobri, a ne!?

    • Iztok Pušnik

     Te bom spomno na to, ko se bo plavooki stegnu…

     • stajerc5

      Odvisno na kateri strani barikade bos, ko bo tako dalec… Barikade pa bodo, verjemi!

     • Iztok Pušnik

      Ki te bojo f Slovenskih goricah barikade??? K nam še cigani nea upajo…

     • stajerc5

      A ti se kar v casu 30-letnih vojn zivis? Zakaj si pa potem obesal lutke iz MB mosta in kocke v koferamu fural v mocvirje? Ce ne ti, pac placani icici, eh, zopet od vas placani…

     • Iztok Pušnik

      Jas nimam nič z Mariborom pa tistimi sprdačinami. Živim v opčini Duplek.

     • stajerc5

      Zgornji, Spodnji ali Srednji?

     • Iztok Pušnik

      Sedeš opčine je f Spodnem Dupleki…

     • stajerc5

      Bis du gemeinde Präsident?

     • Iztok Pušnik

      Na… nua cušauea..

     • stajerc5

      Tole je bolj zanimivo:
      Zavrlova Anuška Delić dobila več kot 21 tisočakov iz medijskega sklada za portal, v katerem letos sploh še nič ni objavila.
      To bi naj bil: Portal Oštro Center za preiskovalno novinarstvo! Preiskovalno, hihihi…

     • Iztok Pušnik

      To je na Reporteru. Nisn še čito. Čuj, kaj ni polek nje oni Zavrl od JBTZ??? Pa je v Lublani 50.000 folka svoj cajt drukalo za jega, kak bogi da si je… Kaj je še ona spominska plošča gori na bajti, v spomin na še žive junake???

     • stajerc5

      Jo je plavooki domu nesu in jo ma nad postlo!

     • Iztok Pušnik

      …zahebavaš… res??

     • stajerc5

      Vsak vecer zmoli en Oce nas in Zdravo Marijo pred njo, samo da se ne bi sel JJ v penzijo. Ker ve, da je potem tudi z njim konec.

     • Iztok Pušnik

      Jas sn agnostik. Pojma nimam, kaki rezultat dajo tote relegejozne ceremonije…

     • stajerc5

      No vidis, ker se nisi pobozen, bos pa sedaj. Pa ja vidis, da molitev pomaga!

     • Iztok Pušnik

      Eh… isto se počutim, ko prej, pa sn tote tvoje vraže prečito…

     • tohuvabohu

      Se boš ti prej.

     • Iztok Pušnik

      Tudi mogoče. Potlej ga pač nebom spomno. Tak ajnfoh je to…

 • Janez Kepic-Kern

  PONAVLJAM.
  MI, NORMALNI, POŠTENI SLOVENCI,
  VESTNI DAVKOPLAČEVALCI – HOČEMO IMETI !
  IN
  IMAMO PRAVICO – IMETI!
  SODOBNO,
  DOBRO OPREMLJENO,
  DOBRO IZURJENO
  RES SODOBNO, APOLITIČNO
  VENDAR SLOVENSKO PATRIOTSKO- VZGOJENO

  – SLOVENSKO VOJSKO,

  KI
  RES BO ZMOGLA BRANITI – NAS SLOVENCE
  IN NAŠO EDINO – DOMOVINO – IN DRŽAVO – R SLOVENIJO !

  PO
  VZORU VOJSKE – KOT JO IMA – NAM SOSEDNJA R. AVSTRIJA !

  Jaz osebno, Janez Kepic-Kern
  sem mnenja, da je sporni “politik” Karl E.
  malo primeren za
  MINISTRA ZA OBRAMBO. NAŠE VSEM NAM
  SKUPNE DRŽAVE
  R. SLOVENIJE. Pričakujem interpelacijo oz. odstop K. E. ! L.R. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA

 • stajerc5

  Mariborski komunisti so organizirali demonstracije proti Jugoslaviji in na njih skandirali: Živel Stalin – Heil Hitler! Bil je to kar neverjetno prijateljski odnos z okupatorjem.
  Esej Ivana Klemenčiča o 27. aprilu – dnevu kolaboracije slovenskih komunistov z okupatorjem.
  https://reporter.si/clanek/slovenija/mariborski-komunisti-zivel-stalin-heil-hitler-prikljucimo-se-k-nemciji-23-510820

  • Iztok Pušnik

   Švabi so pustli komije po Marburg an der Drau kraval delat??? Prvič čujem. Kaj so se po šfapsko drli, tak za kamoflažo???

   • stajerc5

    Nasih 25% se je drlo Stalin, ostalih 75% (nemsko prebivalstvo) pa Heil Hitler!
    To je bila se prava ljubezen med prasci in Nemci!

    • Iztok Pušnik

     Pozabi. Foter bi mi ziher to povedo, ker je soldatom stopo šele sredi 1942. Na Ezl eki v mesti pa se je fse zvedlo, kaj se je dogajalo. Moj foter je odgovarjo ariskim normam in je gor rasto f strogem centru mesta.

     • stajerc5

      Upam, da ves, kdaj sta bila brko in brko kamerada. Ah, dej no, to pa ja ves.

     • Iztok Pušnik

      Jas marsikaj vem. Ti pa nea veš, da je meni moj foter rat pripovedoval, kaj se je dogajalo, ko je še fike ganjo po mesti. Matere op takih prilikah nikol ni blo polek…

     • stajerc5

      No ja, moj foter je bil 1912-letnik in je zelo dolgo zivel. Vse jasno?

     • Iztok Pušnik

      Kaj ma to veze??? Moj 1920, pa ni posebno dugo živo…

     • stajerc5

      Ima veze, ima.Vse je odvisno od tega, kaj in kako ti je kaj povedal in koliko zamolcal. Tudi to so, vsi, popolnoma vsi.

     • Iztok Pušnik

      Zakaj bi mi kaj zamolčal? Bil je izobražen meščan. Bil je celo med prvimi ravnatelji NA-MA v Maribori. Če sploh veš, kaj je to.

 • xtc

  Torej ,kdaj bo letela Kahla?

  • stajerc5

   Ko mu bo celjski kahlonosec v hrbet skocil!

  • Iztok Pušnik

   Ko tega nebo SDS predlagala…

   • stajerc5

    Ker hoce Kahla na vsak nacin preziveti do penzije, bi bilo najbolje, PAZI SADA TO!!!, da ga povabi SDS k sebi innnnnnn…., VLADA PADE!
    Za pralni stroj sibat bo ze dober.

    • Iztok Pušnik

     Eh, saj majo Šoltesa v bezeci. Ajnfoh ko pasul.

   • Janez Kepic-Kern

    MORDA – IMAŠ – PRAV !
    AMPAK – ZAMUDIL SI – TVOJ VLAK – ZA EU !
    NISI
    – USTANOVIL STRANKE “ŠMARNICA”

    – PA SEM TI JO TOPLO – PRIPOROČIL !
    KAJ
    PA JE PRŠLO VMES?
    So ti
    kozo JULIKO – MIGRANTI – POPAPCALI ?! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

 • Domoljub

  Sempertinšek bo rekel če RJAVC ne bo delal škode jo bo pa nekdo drug pa kaj v tem je moja vlada najboljša.

 • Janez Kepic-Kern

  Slišim,
  da ta “nepovabljeni večni gost slo politike in TV zaslonov”
  ta
  NEIZVOLJENI POSLANEC DeSUSA – Karl E. – podpira t.i. EVTANAZIJO !
  A?
  se bo po – njega “ODSTOPU ali ODLETU” iz slovenske polititike – odločil za – “EVTANAZIJO”?
  Nad samimi seboj?
  Swveda – ljudje imamo – dokler smo pri polni zaesti – svobodno voljo.
  Mi
  bomo – Karlu E. – v slovo – vsekakor NAMENILI – KAK VRISK – VESELJA
  IN
  POZDRAV – “NIKOLI NASVIDENJE “!
  Morda
  bomo pa celo priredili – KAKO – VESELICO !
  Bolj
  primernih ljudi – kot je zo Karl E.
  za
  MINISTRA ZA OBRAMBO NAŠE R. SLOVENIJE
  PA
  JE SEVEDA – HVALABOGU – VELIKO ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!