[Video] Nekdanji predsednik ustavnega sodišča Peter Jambrek za RTV: “US je zlorabilo svojo funkcijo v politične namene”

Nekdanji ustavni sodnik dr. Peter Jambrek. (Foto: STA)

Zadnja odločitev ustavnega sodišča še vedno buri duhove. Ta je presenetila tudi nekdanjega predsednika US Petra Jambreka, ki je za RTV Slovenija na kratko izjavil, da je šlo za politično odločitev.

Ustavno sodišče je tako razsodilo, da sta 2. in 3. točka 1. odstavka 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo. Tako je odločilo s petimi glasovi proti trem. Posledično so po odločitvi sodišča neustavni tudi epidemiološki vladni odloki, ki so bili sprejeti na tej podlagi. To so omejitev gibanja v nočnem času oziroma policijska ura, prepoved zbiranja na javnih mestih in površinah ter prepoved prehajanja regijskih in občinskih mej.

V našem mediju smo predstavili več mnenj pravnih strokovnjakov, ki so argumentirano zavrnili argumentacijo Ustavnega sodišča. Nekdanji ustavni in sedaj vrhovni sodnik Jan Zobec je dejal, da to kar terja US od zakonodajalca, je tako rekoč neizvršljivo ter da na kaj takega v svoji karieri še ni naletel. “Ustavno sodišče je z neprepričljivo večino in veliko dvoma, ki jih odražajo ločena mnenja ustavnih sodnikov, ugotovilo neskladnost drugega in tretjega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih bolezni u ustavo, pri čemer padeta najprej v oči dve izraziti vsebinski deviaciji,” je zadnjo odločitev ustavnega sodišča komentiral dr. Miha Pogačnik, sicer predsednik Inštituta za mednarodno pravo in tudi nekdanji vršilec vladne službe za zakonodajo.

Tesna večina odločila razveljavitev vladnih ukrepov
Dekan Fakultete Evropske pravne fakultete in mednarodni strokovnjak za ustavno pravo Matej Avbelj potrjuje, da bo od odločitve US le malokdo imel koristi. Ne bo se prenehal niti medsebojni politični konflikt. “Državni zbor pa bo v imenu načela legalitete, kot je lepo pojasnila sodnica Dunja Jadek Pensa, moral zadostiti zahtevam, ki niso realne,” zaključuje Avbelj.

A pozor: ustavno sodišče je odločilo, da je sporen del zakona, ki je bil sprejet leta 1995, v času Drnovškove vlade, v kateri je bila tudi nekdanja Združena lista socialnih demokratov, sedanja SD. Odločitev so sprejeli sodniki: Matej Accetto, Špelca Mežnar, Marijan Pavčnik, Katja Šugman Stubbs in Rok Čeferin. Proti so bili Rajko Knez, Dunja Jadek Pensa in Marko Šorli.

Zato lahko ob koncu le pritrdimo besedam Petra Jambreka, da je bila sprejeta odločitev politična. Upajmo le, da se bo ustavno sodišče posvetilo sodnim zaostankom in krepitvi zaupanja slovenskih državljanov, ne pa ukvarjanje s političnimi nagajanji sedanji vladi ob njenem boju z epidemijo. Prav na to so pozabili tisti, ki so glasovali za razveljavitev vladnih ukrepov. Pozabili so, da čas epidemije zahteva nujne in neprijetne ukrepe, saj bi nasprotnem primeru res imeli na desettisoče mrtvih, kot so intimne želje leve opozicije v DZ.

Luka Perš