[Video] Bah Žibert: Ne boste našli države, kjer v parlamentu brani čisto pitno vodo zgolj opozicija

Poslanka SDS Anja Bah Žibert (Foto: posnetek zaslona RTVS)

“Živimo v času absurda vseh absurdov, kjer se glavni igralci trudijo zaščiti interese glavne figure iz mestne hiše. Jankovića postavljajo pred interese prebivalcev in njihove neodtujljive pravice do pitne vode in zasebne lastnine,” je pred razpravo o ustanovitvi preiskovalne komisije glede nedopustne gradnje kanala C0 nad ljubljanskim vodonosnikom izpostavila poslanka največje opozicijske stranke SDS Anja Bah Žibert. “Zakaj se kljub zavezujočim sklepom DZ in pristojnih delovnih teles kar gradi naprej? Ali zgolj zato, ker celotna vlada in koalicija kleči na Jankovićevi koruzi?”, je bila kritična.  

Znano je, da voda ni le nuja za življenje in zdravje ljudi, ampak predstavlja strateški vir 21. stoletja. V mednarodnem pravu se je zato po besedah poslanke Anje Bah Žibert razvila človekova pravica do pitne vode. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2010 pravico do čiste in varne pitne vode opredelila kot bistveno človekovo pravico za polno uživanje pravice do življenja. “Med 122 državami, ki so podprle resolucijo oziroma omenjeni zapis, je bila tudi Slovenija. Več kot dve milijardi ljudi še vedno nima dostopa do varne pitne vode. Vsako leto zaradi bolezni, povezanih s pomanjkanjem čiste vode, umre več kot 2 milijona ljudi. Od tega jih je milijon in pol otrok, mlajših od pet let,” je povedala in dodala, da imamo žal tudi v Sloveniji področja, ki nimajo čiste pitne vode, kot je denimo predel Ajdovca v Občini Žužemberk. “Na mestu je vprašanje: Kaj se je za omenjene prebivalce spremenilo potem, ko smo pred sedmimi leti z velikim pompom v 70a. členu Ustave RS zapisali, da ima vsakdo pravico do pitne vode. Razen tega, da lahko sedaj rečejo, da jim država krši ustavno pravico, sprememb zanje ni,” je bila jasna.

“V Sloveniji, konkretneje v glavnem mestu Ljubljana, se nam zaradi nedotakljivosti, brezbrižnosti in z evri ter milijonskimi odpisi dolgov natovorjenega župana Jankovića po vpisu pravice do pitne vode v ustavo stanje celo drastično slabša,” je v nadaljevanju izpostavila in spomnila, da se z gradnjo kanalizacije nad vodonosnikom ogroža življenje več kot 300 tisoč prebivalcem ter ekosistemu. Povedala je, da gre za odsek med Brodom in Ježico, torej v bližini vodarn Šentvid in Kleče, ki oskrbujeta Ljubljano in okolico z 90 odstotki pitne vode. Za lažje razumevanje pomembnosti tega odseka je izpostavila, da v Klečah ni bilo mogoče graditi nove hiše, za nadomestno gradnjo so ljudje čakali na gradbeno dovoljenje več kot deset let. “Prebivalci tega območja zato danes toliko težje razumejo, kaj se pravzaprav dogaja. Danes je na vodonosniku voda čista, ni greznic, ni potrebnega nobenega odvajanja.” Po njenih besedah zaskrbljeni prebivalci pravijo, da brat bratu ne bi dovolil, da tam, ko eden črpa vodo, drugi napeljuje kanalizacijo. Ob tem pa je poslanka izpostavila, da pitna voda za mesta, ki imajo več kot 100 tisoč prebivalcev, sodijo v kritično infrastrukturo, kar pomeni, da bi bilo treba odpraviti vsa neposredna tveganja za onesnaženje pitne vode.

Zgolj opozicija v parlamentu brani čisto pitno vodo 
“Nikjer ne boste našli države, ki bi podpirala nekaj tako zloveščega in pogubnega, in posledično tudi ne boste našli države, kjer v parlamentu brani čisto pitno vodo zgolj opozicija, medtem ko vladne stranke celo branijo to nevarno početje,” je bila kritična. Ogrožena so namreč življenja, koalicija pa niti podpisov za parlamentarno preiskavo ni želela prispevati. “Celo iz lune je moč videti, da se je in se še vedno gradi kanal C0 z zlorabo in izigravanjem zakonodaje.” Spomnila je, da je nenazadnje na to opozorila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je Jankovića pozvala, naj gradnjo ustavi in pridobi ustrezno dokumentacijo in v dialogu s splošno in strokovno javnostjo sprejeme najboljšo možno odločitev.

“Po mnenju predsednice se je treba vprašati, ali so bili vsi dosedanji postopki vodeni odgovorno in ali je bilo upoštevano previdnostno načelo. Predsednica je ob tem opozorila tudi na problem drobljenja projekta, kar pa je pravzaprav rak rana tega projekta. Je pa njena tišina sedaj, ko bi moral biti njen glas še močnejši, zaskrbljujoča. In ker v tej državi ni naključij, govori tudi njena tišina,” je bila jasna.

Po besedah poslanke živimo v času absurda vseh absurdov, kjer se glavni igralci trudijo zaščiti interese glavne figure iz mestne hiše. Jankovića pa postavljajo pred interese prebivalcev in njihove neodtujljive pravice do pitne vode in zasebne lastnine. “Ob okolijskem kriminalu se kršijo tudi pravice lastnikov zemljišč, ki jih je Jankovićeva varnostna služba celo pretepala, ker se borijo proti črni gradnji. MOL je ob asistenci policije arbitrarno posegla v temeljne pravice in svoboščine lastnikov. V “svobodi” je dovoljeno tudi to oziroma kako že pravite, “dobrodošli v normalnosti.”

Ima Ustava RS in zakonodaja za to koalicijo sploh še kakšno vrednost?
Največ pa po njenem pove Jankovićeva izjava iz leta 2018, da ko njega ne bo več, ga ta pitna voda ne zanima kaj dosti. Dolžnost predstavnikov ljudstva po besedah Bah Žibertove je, da se naredi vse z namenom, da se zaščiti pitno vodo. Tudi to, da se ustanovi parlamentarna preiskava za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične in druge odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v tako imenovani projekt kanal C0. Preiskava zaradi suma, da so oziroma so bili postopki vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje, preiskava tudi o tem, ali je potrebno spremeniti zakonodajo s področja gradnje, urejanja prostora in varstva okolja. Zahvalila se je poslancem iz Nove Slovenije, ki so prispevali podpise in omogočili ustanovitev te preiskovalne komisije. Pravi, da pa ne more razumeti, da tudi ob tako pomembni temi, kot je zaščita čiste pitne vode, koalicija ni sposobna z njimi, ki želijo ohraniti čisto pitno vodo, sesti v isti čoln. “So čista voda, zdravje in varnost ljudi res vredni tako malo? Ima Ustava RS in zakonodaja za to koalicijo sploh še kakšno vrednost? Pa koalicijska zaveza, da se dokončno uveljavi ustavna pravica do čiste pitne vode? Ste že pozabili na ta del koalicijske pogodbe?”

Poudarila je, da je iz dosegljive dokumentacije razvidno, da bi bilo treba pri kanalu C0 na območju vodonosnika pred gradnjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti pravnomočno okoljevarstveno soglasje, brez katerega gradnja ni dovoljena. “Zakaj se torej gradi? Zakaj se gradi brez gradbenega dovoljenja? Kaj je s primernostjo materialov? Zakaj se ne upošteva negativnega mnenja NIJZ in strokovne ter širše javnosti? Zakaj se ne sliši zaskrbljenih zdravnikov? Ravno pri njih se bo na koncu iskala pomoč. Zakaj ne odreagirajo vlada, pristojna ministrstva, inšpekcijske službe, državno odvetništvo? Zakaj se ne izrabi vseh pravnih sredstvev? Zakaj morajo ljudje zaradi pomanjkljive dokumentacije podirati ute, medtem ko Janković lahko gradi? Kaj se skriva za zaposlitvami tistih, ki so imeli v preteklosti vpliv in odgovornost v zvezi z gradnjo kanala C0, danes pa so v varnih službah na MOL? Zakaj se kljub zavezujočim sklepom DZ in pristojnih delovnih teles kar gradi naprej? Ali zgolj zato, ker celotna vlada in koalicija kleči na Jankovićevi koruzi?” je zaključila.

V opozicijski NSi so prispevali svoje podpise za ustanovitev preiskovalne komisije, saj menijo, da je treba gradnjo kanala C0 ustaviti. Poudarjajo, da bodo v njej aktivno sodelovali.

Parlamentarna preiskava glede kanala C0 je bila ustanovljena. “Je pa današnja razprava v Državnem zboru RS pokazala, da bo Svoboda v nasprotju z nami v preiskovalki sodelovala zato, da bo dodatno ščitila nedotakljivega Jankovića. Zame nedotakljivih ne bo. Za preveč resno stvar gre! Za pitno vodo gre!” izpostavlja poslanka Anja Bah Žibert. 

Marsikoga, ki se je odločil za spremljanje omenjene seje, je sicer presenetil sam začetek seje, za katerega je poskrbela predsednica Državnega zbora RS. “Sejo začenjamo 2 minuti čez 9.00. Zamujamo, nič kaj takega. Prvi dve minuti je Klakočar Zupančičeva namenila glasnemu krohotanju in kriljenju z rokami. Seveda, tema bo zabavna: kanal C0 čez pitno vodo,” je bil prek Twitterja kritičen poslanec SDS Dejan Kaloh.

Ana Horvat